Vmbo Voorlichtingsavond in Zwolle

Op donderdag 14 november 2019 organiseert het Zone.college in Zwolle een voorlichtingsavond over vmbo-groen onderwijs. Van 19.30 uur tot 21.00 uur wordt informatie gegeven over het onderwijs, de manier van lesgeven en de begeleiding van leerlingen. Iedereen die geïnteresseerd is in een uitdagende groene opleiding is welkom. De voorlichtingsavond is voor leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool en hun ouders/verzorgers.

In een apart programma kunnen ook de kinderen kennis maken met het groene vmbo-onderwijs. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn: inhoud van het vmbo-groen, de manier van lesgeven en de begeleiding. Uiteraard staat een rondleiding door de school op het programma.

Goede resultaten
Het vmbo hanteert een herkenbare aanpak met aandacht voor de groene omgeving, goede leerlingbegeleiding en een optimale aandacht voor ontwikkeling van onderwijs. Met deze ingrediënten begeleidt het docententeam alle leerlingen naar hun diploma.

Binnen Zone.college wordt gewerkt met verschillende leerwegen passend bij ieder type leerling. De eerste twee jaar staan in het teken van de basisvorming. Een leerling kan dan nog makkelijk overstappen naar een ander niveau. In het derde leerjaar stroomt een leerling door naar de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) of de basisberoepsgerichte leerweg (BB). Ook kunnen leerlingen kiezen voor route naar een diploma voor de theoretische leerweg (TL). Op dit moment volgen ruim 400 leerlingen een groene vmbo-opleiding.

Voorlichtingsavond vmbo Groen Zwolle
19.30 uur tot 21.00 uur
Koggelaan 7, Zwolle