Zone.college op voorlichtingsavond in Raalte

Op dinsdag 12 november a.s. is Zone.college aanwezig tijdens de voorlichtingsavond op het Carmel College in Raalte. Onze voorlichters vertellen hier over de mbo-opleidingen Wildlife, Tuin & landschap, Sportvisserij & waterbeheer en Bos- & natuurbeheer. Ook staan we met een stand op de informatiemarkt.

Daarnaast verzorgen wij samen met SVO vakopleiding food een zogenaamde domeinvoorlichting over Natuur, Voeding en Groen. Met deze presentatie laten we zien hoeveel er mogelijk is met een groene opleiding. De domeinvoorlichtingen zijn een initiatief van het Zwolse mbo en moeten derdejaars leerlingen vmbo breed voorlichten over alle mogelijkheden van het mbo. Bij dit initiatief werken Deltion college, Landstede, Menso Alting, SVO Food, CIBAP en Zone.college nauw samen met de Decanenkring IJssel- en Vechtstreek.

De informatieavond is een initatief van het Carmel College in Raalte en wordt georganiseerd voor de leerlingen van deze school. Aan deze avond verleent naast het Zwolse mbo ook Aventus uit Apeldoorn haar medewerking. De domeinvoorlichting heeft eerder plaatst gevonden op de Onderwijsbeurs Noordoost en krijgt een vervolg op de voorlichtingsavond in Zwolle op 21 november a.s.