Ontwikkelingen rondom het coronavirus

19 mei

Onze vmbo-locaties zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het heropenen van de school. Ze volgen hierbij het protocol van de VO-raad. Per locatie worden maatregelen in en om de school genomen. Vanaf 15 juni mogen we onze gebouwen weer openstellen voor toetsen en praktijklessen in het mbo.

7  mei 2020

Gisteravond presenteerde het kabinet het routeboekje om de samenleving stapsgewijs weer te heropenen. Op 2 juni hervatten we weer lessen op vmbo en vanaf 15 juni mogen we onze gebouwen weer openstellen voor het mbo. De mbo-raad is bezig om te komen tot een set van richtlijnen die hierbij gehanteerd moeten worden. Vrijdagmiddag vergadert het corona-team Zone.college over hoe de verruiming er exact uit zal komen te zien. Meer informatie volgt binnenkort.

22 april 2020

 • Gisteravond tijdens de persconferentie maakte de minister-president bekend dat voor het vmbo en het mbo tot ten minste 20 mei de huidige maatregelen blijven gelden.
 • Op 13 mei wordt verdere besluitvorming voor de periode na 20 mei bekendgemaakt. Tot die tijd blijven we focussen op continuering van afstandsonderwijs, van examinering (online als het kan, op locatie als het moet) en van openstelling voor kwetsbare jongeren. We bereiden ons voor op deels open gaan van scholen vanaf 1 juni.

21 april 2020

Vanavond om 19.00 uur houdt minister-president Rutte een persconferentie, waarin hij ingaat op de verlenging of versoepeling van de coronamaatregelen na 28 april. Hoewel er in de media al verschillende denkrichtingen worden gelanceerd, is het nog onzeker welke maatregelen er exact worden genomen en wat de consequenties ervan zijn voor ons onderwijs.

​​​​​​​Naar aanleiding van het besluit van de minister-president overlegt het Coronateam van Zone.college morgenvroeg over de stappen die we gaan nemen voor de periode na de meivakantie. Hierbij speelt het advies van onder meer de vo- en mbo-raad een rol. We informeren iedereen morgen (woensdag 22 april) na 12.00 uur over deze vervolgstappen.

31 maart 2020

 • De coronamaatregelen die tot 6 april waren afgekondigd, worden verlengd tot en met 28 april. Studenten en leerlingen krijgen tot en met de meivakantie geen les op de Zone.college locaties.
 • De geplande meivakantie blijft ongewijzigd.
 • De veelgestelde vragenlijst is bijgewerkt.

27 maart 2020

Midden deze week werd duidelijk dat de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar corona,  kinderen en besmettingsgevaar langer op zich laten wachten dan gedacht. Minister Slob gaf aan dat deze uitkomsten mogelijk pas in mei bekend zullen worden. Dat leidde onmiddellijk tot maatschappelijke druk om dan meteen ook de voorlopige ‘einddatum’ voor sluiting van de scholen naar achteren op te schuiven. Het kabinet heeft inmiddels aangekondigd dat op 31 maart besluiten genomen worden over de manier waarop deze maatregelen na 6 april een vervolg krijgen. Daarbij zullen niet alleen de resultaten van het RIVM-onderzoek, maar ook andere factoren, zoals de ontwikkeling van het virus, van invloed zijn op besluitvorming.

Zone.college wacht het kabinetsbesluit af en neemt ondertussen de ruimte om in deze ‘andere tijden’ het onderwijs overeind te houden en zoveel mogelijk leerlingen en studenten in de gelegenheid te stellen om een diploma te halen en (examen)processen goed in te richten. Ook werken docenten hard verder aan de invulling van het leren op afstand.

Na het kabinetsbesluit bekijken we de consequenties voor onze scholen en informeren we iedereen over de vervolgstappen.

24 maart 2020

Vandaag heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nieuwe maatregelen genomen rondom de examens vmbo. Waar gaat het om?

 • Het centraal examen vmbo komt dit schooljaar te vervallen.
 • De resultaten van het de schoolexamens (PTA’s) zijn bepalend voor het behalen van het diploma. Dit is een volwaardig diploma, waarmee leerlingen een vervolgopleiding kunnen doen. De diploma’s zijn ook internationaal geldig.
 • Alle scholen krijgen van de minister extra tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Zone.college maakt hier ook gebruik van. Concreet betekent dit dat de PTA’s in principe worden afgenomen in de periode van 6 april tot 6 juni a.s. Op sommige locaties zijn er voor komende week al toetsen gepland. Deze gaan gewoon door.
 • We nemen de schoolexamens (PTA’s) zoveel mogelijk digitaal en online af. We zijn hard bezig om hiervoor de beste oplossingen te bieden.
 • Het ministerie werkt hard aan de verdere uitwerking van deze maatregel en de consequenties ervan. Denk bijvoorbeeld aan informatie over slaag-zakbeslissing en de mogelijkheden van herkansingen. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.
 • De ouders/verzorgers onze eindexamenleerlingen vmbo zijn vandaag geïnformeerd over de nieuwe maatregelen.

Voor het mbo gelden zijn er op dit moment geen aanpassingen van de afspraken en regels rondom examinering.

18 maart 2020

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gisteren een brief gepubliceerd over de maatregelen voor de examens vanwege het coronavirus. Die brief is vandaag besproken. Hieronder meer informatie.

Mbo – Examinering

 • Voor studenten die in dit studiejaar kunnen diplomeren (de ‘laatstejaars’), wordt de examinering waar mogelijk op afstand doorgezet. Van de studenten waarvan de diplomering niet dit studiejaar gepland is, worden alleen de keuzedeel examens afgenomen, de overige examens worden tot nader orde uitgesteld.
 • PVB
  Er worden tot nader bericht geen PVB’s (Proeve Van Bekwaamheid) uitgevoerd. Alle PVB’s die gepland stonden tot 6 april komen hiermee te vervallen.
 • Keuzedelen
  We laten de keuzedelen zoveel mogelijk doorgaan, net als bij de andere lessen op afstand. Het afronden van de keuzedelen kan, indien nodig in een aangepaste vorm. Denk aan portfolio vorm, verslag of CGI/presentatie via videogesprek (in Microsoft Teams).
 • Instellingsexamens (mondeling) Nederlands en Engels generiek
  Deze examens worden voor de laatstejaars en voor zover nog nodig, conform aanwijzingen afgenomen op afstand, mbv Teams en met TOA-examens.

Mbo- Andere zaken

 • Gemiste stagedagen
  Er ontstaan vragen rondom het inhalen van gemiste stagedagen. Er is eerder naar de stagebedrijven bericht dat stages doorgaan, mits dit voor het stagebedrijf akkoord is. Studenten die gezondheidsklachten hebben, moeten vanzelfsprekend thuis blijven en dit melden bij school en stagebieder. Deze werkwijze is nog steeds van toepassing. Aanvullend zit er wel nuance in de berichtgeving van de mbo-raad waarin gezegd wordt dat stage dagen ingehaald moeten worden. Het gaat hierbij om het afronden van leerdoelen/werkprocessen, waarbij niet de uren maar de inhoud centraal staat. Het MT-mbo komt volgende week met een vervolg hierop.
 • Ziekmelden studenten
  Studenten die ziek zijn, melden dat per mail aan de school: mboadministratie@zone.college. Betermelden gaat op dezelfde manier.

Vmbo

 • Er is besloten in elk geval tot en met 30 maart a.s. geen schoolexamens op school af te nemen. Hoewel de minister deze ruimte nu geeft, willen wij examenleerlingen, hun ouders en docenten niet voor de keuze stellen om al dan niet naar school te komen. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat leerlingen/docenten zich verplicht voelen om naar school te komen voor het schoolexamen. Ook als ze klachten hebben. Ouder(s)/verzorger(s) van alle eindexamenkandidaten vmbo ontvangen hierover vandaag een brief.

17 maart 2020

 • Vandaag verscheen eerder dan verwacht het servicedocument van OC&W met informatie over o.a. de landelijke examens. De informatie wordt morgen besproken. Bekijk nieuwsartikel
 • De school is telefonisch bereikbaar tussen 08.30 – 10.30 uur

16 maart 2020

 • Examens gaan tot en met woensdag 18 maart niet door. Meer informatie over examinering volgt.
 • De mbo-keuzedelen gaan tot en met woensdag 18 maart niet door. Meer informatie volgt.
 • Onderstaande veelgestelde vragenlijst is bijgewerkt.

15 maart 2020

 • Studenten en leerlingen krijgen vanaf 16 maart geen les op de Zone.college locaties. Bekijk nieuwsartikel
 • De veelgestelde vragenlijst is bijgewerkt en onderverdeeld in drie groepen: algemeen, vmbo en mbo.

12 maart 2020

 • We volgen de nieuwe maatregelen op van het RIVM.

Veelgestelde vragen - algemeen

Gaan de lessen door?

Op 2 juni hervatten we weer de lessen op het vmbo en vanaf 15 juni mogen we onze gebouwen weer openstellen voor praktijklessen op het mbo

Gaan de scholen van Zone.college ook weer open?

Vanaf 2 juni hervatten we weer de lessen op het vmbo en vanaf 15 juni mogen we onze gebouwen weer openstellen voor praktijklessen op het mbo.

Ik werk in een vitaal beroep. Wordt mijn kind opgevangen op school?

Als uw kind niet thuis kan blijven, en uw kind niet verkouden, hoesterig of koorts heeft, dan vangen wij uw kind op de locatie op.

Ik lees van alles over het virus; welke site is betrouwbaar?

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.

Hoe word ik geïnformeerd over belangrijke wijzigingen?

Belangrijke informatie wordt via e-mail gedeeld.  Algemene informatie delen we via intranet, de website van Zone.college en via Instagram en Facebook. Houd vooral de e-mail goed in de gaten!

Ik heb nog vragen over het virus, waar kan ik informatie vinden?

Kijk op de website van het RIVM:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat je zelf kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Ga alleen boodschappen doen en houd 1,5 meter afstand tot anderen
 • Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Veelgestelde vragen - vmbo

Met wie kan ik contact opnemen als ouder van een leerling?

Heeft u vragen, stel ze gerust aan de mentor van uw zoon of dochter, bij voorkeur per e-mail. De mentor is uw aanspreekpunt.

Er zijn dus geen landelijk examens. Is een diploma dan nog wel net zoveel waard?

Jazeker! Het ministerie is daar heel duidelijk in. Het behaalde diploma is een volwaardig diploma, waarmee leerlingen een vervolgopleiding kunnen doen. De diploma’s zijn ook internationaal geldig.

Moet ik mijn kind ziek melden in deze periode?

Ja.  Als uw kind in deze periode geen schoolwerk kan doen, dan vragen wij u direct contact op te nemen met de mentor.

 

Gaat de stage door?

Nee, voorlopig gaat de stage niet door. Wij zullen de bedrijven hierover informeren.

Gaan excursies door?

Alle geplande excursies van het Zone.college in dit schooljaar zijn geannuleerd. Het gaat hierbij onder meer om schoolkampen, excursies en (bedrijfs)bezoeken.

Mijn kind gaat altijd met het openbaar vervoer naar school. Hoe is dat na 2 juni geregeld?

Onze vmbo-locaties zijn bezig met een inventarisatie hoeveel leerlingen gebruik (moeten) maken van het openbaar vervoer. Voor deze leerlingen worden afspraken gemaakt met vervoerders.

Gaan de kennismakingsdagen voor nieuwe leerlingen nog door voor de zomervakantie?

De meeste kennismakingsdagen gaan waarschijnlijk door, maar in aangepaste vorm. Toekomstige leerlingen en hun ouders worden hiervoor door de school geïnformeerd.

Gaat de diplomauitreiking van mijn kind nog door?

De diplomauitreiking gaat zeker door, alleen in een andere vorm. Leerlingen en hun ouders worden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Veelgestelde vragen - mbo

Met wie kan ik als student contact opnemen?

Als je vragen hebt, dan kun je contact opnemen met je coach, bij voorkeur per mail. Jouw coach is je aanspreekpunt.

Ik heb examen, maar ik heb klachten. Wat moet ik doen?

Je moet je ziek melden op school. Dit kan bij de mbo-administratie. Het mailadres is mboadministratie@zone.college.
Er wordt een afspraak gemaakt voor een nieuw examenmoment.

 

Moet ik me ziek melden in deze periode?

Ja, als je niet kun werken aan schoolopdrachten dan moet je je ziek melden. In deze periode kan dat door een e-mail te sturen naar de mbo-administratie. Het mailadres is mboadministratie@zone.college.

Ben je weer hersteld, dan kun je je via hetzelfde e-mailadres weer beter melden.

 

 

Als bedrijf heb ik een mbo-stagiaire. Gaat deze stage gewoon door?

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen stages doorgaan, mits dit voor u als stagebedrijf akkoord is. Studenten die gezondheidsklachten hebben, moeten vanzelfsprekend thuis blijven en dit melden bij school en stagebieder. Uiteraard gaan wij ervan uit dat uw bedrijf er alles aan doet om de gezondheid van de stagiaire niet in gevaar te brengen. Mochten er gezondheidsklachten in het bedrijf zijn, meldt u dit dan a.u.b. aan de stagiaire.

Ook stagebezoeken kunnen doorgaan, mits u als bedrijf akkoord bent en de bezoekende docent geen klachten heeft. De docent neemt van tevoren contact met u op.

Als Zone.college hebben wij er begrip voor als u ervoor kiest om nu geen stagiaire(s) te ontvangen. Meld u dit dan bij de stagiaire en de school. Ook hebben wij er begrip voor als studenten in deze tijden het besluit nemen om niet naar hun stage te gaan.

Gaan binnenlandse stages door?

Stages gaan in principe gewoon door. Volg wel de regels van je stage-adres.

Het kan zijn dat bedrijven in deze situatie geen studenten willen ontvangen. Hier hebben wij natuurlijk begrip voor. Overleg in zo’n geval met je stagebedrijf en je stagebegeleider.

Wil je in deze situatie liever niet op stage, blijf dan thuis en informeer je coach en je stagebedrijf.

 

Gaan excursies in Nederland nog wel door?

Alle geplande excursies van het Zone.college zijn voor dit schooljaar geannuleerd.

Gaan buitenlandse excursies en internationale stages door?

Internationale leeractiviteiten, waaronder I-BPV, worden in elk geval niet meer uitgevoerd tot 1 september 2020. Had jij in de laatste periode van het schooljaar nog een I-BPV gepland? Neem dan contact op met Frederieke Meijerink,  fmeijerink@zone.college

​​​Ga geen financiële verplichtingen aan voor het nieuwe schooljaar
Het is niet mogelijk om je internationale BPV voor het schooljaar 2020-2021 op te starten. Voorbereiden en plannen kan, maar er mogen geen verbintenissen met financiële verplichtingen worden aangegaan. Dus geen visa aanvragen en betalen, geen vliegtickets, trein- en bus reserveringen boeken en/of betalen, geen accommodatie regelen en betalen, geen aanbetalingen doen voor…, geen….

Houd er rekening mee dat een I-BPV na 1 september 2020 mogelijk ook niet door kan gaan. Zone.college kan niet instaan voor de gemaakte afspraken en daaruit voortvloeiende kosten. Heb je al kosten gemaakt voor de periode na 1 september? Neem dan contact op met Frederieke Meijerink, fmeijerink@zone.college

Nog in het buitenland? Kom zo snel mogelijk naar huis!
Ben je op dit moment nog in het buitenland voor je internationale leer (en werk)ervaringen? Dan is het dringende advies om naar Nederland terug te komen. Besluit je om dat niet te doen, dan ben je zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen en risico’s.

Kan ik me aanmelden voor een meeloopdag?

Nee, alle meeloopdagen zijn geannuleerd. Waarschijnlijk worden er dit schooljaar geen nieuwe meeloopdagen gepland. Leerlingen die zich hebben aangemeld voor een meeloopdag worden door ons gebeld.

Ik heb me aangemeld bij Zone.college. Wat gebeurt er nu?

Je aanmelding wordt gewoon verwerkt, je ontvangt daarvan van ons een bericht. Daarna word je door de opleiding geïnformeerd over de vervolgactiviteiten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een AMN-Talentscan, een gesprek of een kennismakingsdag. In verband met het coronavirus is het mogelijk dat deze activiteiten later plaatsvinden dan gepland.

Gaan de geplande afspraken m.b.t. kennismaking en/of studieadvies door?

Als er al een gesprek met je staat gepland, neemt de studieadviseur contact met je op om te kijken of dit gesprek online door kan gaan op de geplande datum.

De AMN-Talentscans zullen vanaf nu digitaal gepland worden. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.