Ontwikkelingen rondom het coronavirus

4 maart 2021 | Thuisblijven of niet? (nieuwe versie)
Wanneer mag je naar school en wanneer blijf je thuis? Zone.college heeft het overzichtelijk in kaart gebracht met een zogenaamde beslisboom. Bekijk ‘m hier.

4 februari 2021 | Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd

Op 2 februari heeft het kabinet bekend gemaakt dat de huidige lockdown bijna helemaal verlengd wordt en dat middelbare scholen, mbo, hbo en wo dicht blijven tot in ieder geval 1 maart. Voor Zone.college betekent dit dat er naar aanleiding van de persconferentie geen wijzigingen zijn ten opzichte van ons huidige beleid.

13 januari 2021 | Lockdown met drie weken verlengd, scholieren moeten onderling 1,5 meter afstand houden

Op 15 december 2020 maakten wij bekend dat er – in lijn met het landelijke beleid – vanaf 16 december tot en met 17 januari a.s. geen fysieke lessen worden gegeven op locaties van Zone.college en dat studenten en leerlingen de lessen volgen in Teams, vanuit huis.

Op dit Zone-brede beleid is een aantal uitzonderingen geformuleerd, in lijn met de mogelijkheden die daarvoor vanuit het kabinet worden geboden:

 • mbo-examens en vmbo-schoolexamens/proefwerken gaan door, inclusief de daarvoor noodzakelijke voorbereidende lessen;
 • voor het mbo kan het zijn dat de praktijklessen wel gewoon doorgaan;
 • we blijven mbo-studenten (op afstand) begeleiden in hun stage/BPV;
 • de schoollocaties blijven open voor leerlingen en studenten die dat nodig hebben (kwetsbare groepen).

Binnen het vmbo besloten we geen uitzonderingen te hanteren voor eindexamenkandidaten of praktische vakken om het aantal bewegingen naar de scholen en het aantal fysieke contactmomenten tussen docenten onderling en tussen docenten en leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Dit met als doel om na deze korte periode weer terug te kunnen gaan naar de situatie van vóór de lockdown.

Nu het kabinet gisteravond bekend heeft gemaakt dat de huidige lockdown met drie weken verlengd wordt, maken wij een andere keuze voor de komende periode. Dit betekent concreet dat wij voor het vmbo weer fysiek onderwijs gaan geven op locatie aan eindexamenleerlingen en in de beroepsgerichte praktijkvakken vanaf leerjaar 3. Gisteren is tevens bekend gemaakt dat leerlingen onderling 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden (voor de beroepsgerichte praktijkvakken geldt hier ‘zo goed als mogelijk’). Wij gebruiken deze week om onze scholen en het onderwijs hierop in te richten. Vanaf maandag 18 januari zullen we starten met het fysieke vmbo-onderwijs op locatie aan eindexamenleerlingen en in de beroepsgerichte praktijkvakken vanaf leerjaar 3. Eerste- en tweedejaars leerlingen volgen uitsluitend online onderwijs, net zoals dat nu al het geval is.

We bieden locaties de ruimte om lokaal nuances aan te brengen in de exacte invulling van het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Leerlingen en hun ouders/verzorgers zullen hierover per e-mail geïnformeerd worden.

15 december 2020 | Update coronavirus n.a.v. persconferentie 14 december – Geen lessen meer op locaties Zone.college

Het kabinet heeft gisteravond stevige maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus, dat veel harder om zich heen grijpt dan we met z’n allen hoopten. Dat pakket heeft veel impact, in heel Nederland en ook in het onderwijs. Dit betekent dat alle schoolgebouwen van Zone.college vanaf woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari dicht gaan voor bijna alle leerlingen. Voor die leerlingen schakelen we over op online onderwijs.

Wat betekent dit concreet?

 • Vanaf woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari a.s. worden er geen lessen gegeven op alle locaties van Zone.college. Voor het mbo kan het zijn dat de praktijklessen wel gewoon doorgaan.
 • Studenten en leerlingen volgen de lessen in Teams, vanuit huis.
 • De kerstvakantie is van 21 december 2020 tot en met 3 januari 2021 en zal dus niet verlengd worden.
 • MBO-examens, schoolexamens/proefwerken gaan door, inclusief de daarvoor noodzakelijke voorbereidende lessen.
 • We blijven MBO-studenten begeleiden in hun stage/BPV.
 • De schoollocaties blijven open voor leerlingen en studenten die dat nodig hebben (kwetsbare groepen).

Studenten, leerlingen en hun ouders/verzorgers zullen ook per e-mail geïnformeerd worden. Houd www.zone.college/corona in de gaten voor de meest actuele informatie.

26 november 2020
Met ingang van dinsdag 1 december is het bij alle locaties van Zone.college verplicht om een mondkapje te dragen. We volgen hiermee de wetgeving van het Kabinet rondom de mondkapjesplicht. Vanaf 1 december moet dus iedere leerling, student, medewerker en bezoeker van Zone.college een mondkapje dragen als hij/zij zich door het schoolgebouw beweegt. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer je op je plek zit. Een docent hoeft geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel als hij of zij door het klaslokaal loopt. Via mail en nieuwsbrieven hebben wij leerlingen, studenten en ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over deze maatregel. Uiteraard is ook de veel gestelde vragenlijst op onze website aangepast.

24 september 2020 | Luchtkwaliteit en ventilatie
In opdracht van de minister van Onderwijs onderzoeken externe deskundigen of al onze schoolgebouwen (in eigen beheer) voldoen aan het Bouwbesluit en de normen die er gelden voor ventilatie. De eerste resultaten lijken gunstig: alle locaties voldoen aan de gestelde waarden.

Met de herfst en winter voor de deur onderzoeken we ook de mogelijkheden om onze gebouwen goed geventileerd te blijven gebruiken. Dat doen we met hulp van externe deskundigen. Per gebouw wordt er een advies opgesteld dat met de locatie wordt besproken.  De resultaten van dit aanvullend onderzoek worden eind volgende week verwacht. De uitkomsten delen we uiteraard.

Onze gebouwen hebben verschillende vormen van luchtbehandeling of afzuiging. In alle gevallen betreft het ventilatie: afzuigen van oude lucht en verse lucht inbrengen. Hierdoor wordt de kans op besmetting kleiner. Zone.college maakt geen gebruik van airco’s en ventilatoren. Deze systemen zorgen voor recirculatie en vormen een risico voor besmetting. We maken uiteraard zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke ventilatie waar dat kan: dus ramen en deuren zoveel mogelijk open voor optimale ventilatie.

Veelgestelde vragen - algemeen

Mag je als school contactgegevens van leerlingen/studenten/medewerkers aan de GGD doorgeven? Is dat niet tegen de AVG?

Als naar het oordeel van de GGD bepaalde contacten rondom een positief geteste persoon risico gelopen (kunnen) hebben, dan mag de school de contactgegevens van andere mensen zonder bezwaar doorgeven aan de GGD. Het betreft immers algemene (en geen bijzondere) persoonsgegevens en er is sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de persoon zelf en/of voor anderen. Hiervoor is dus geen expliciete toestemming vooraf nodig van de contacten.

Ik lees van alles over het virus; welke nieuwssite is betrouwbaar?

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.

Hoe word ik geïnformeerd over belangrijke wijzigingen?

Belangrijke informatie wordt via e-mail gedeeld.  Algemene informatie delen we via intranet, de website van Zone.college en via Instagram en Facebook. Houd vooral de e-mail goed in de gaten!

Ik heb nog vragen over het virus, waar kan ik informatie vinden?

Kijk op de website van het RIVM:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat je zelf kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
Vanaf 1 december geldt er een mondkapjesplicht. Wat houdt dat in?

Iedere leerling, student, medewerker en bezoeker van Zone.college moet vanaf 1 december een mondkapje dragen als hij/zij zich door het schoolgebouw beweegt. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer je op je plek zit. Een docent hoeft geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel als hij of zij door het klaslokaal loopt.

Als een medewerker je vraagt om een mondkapje te dragen, dan ben je verplicht daar gehoor aan te geven. Houd je je niet aan de mondkapjesverplichting? Dan mag je niet meer op school komen en melden we je ongeoorloofd afwezig. Als je herhaaldelijk geen mondkapje draagt na meerdere waarschuwingen, dan treedt het schorsingsprotocol in werking.

Mensen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de plicht. Een ontheffing kan alleen worden afgegeven door de schoolleiding.

Wat als ik geen mondkapje bij me heb?

Heb je geen mondkapje bij je? Dan moet je naar huis om een exemplaar op te halen of je kiest er voor een mondkapje te kopen op school voor 1 euro.

 

Moet ik het mondkapje zelf aanschaffen?

Het mondkapje moet je zelf aanschaffen. Een paar tips:

 • In verband met de duurzaamheid adviseren we mondkapjes die kunnen worden gewassen. Hierbij is het belangrijk om minimaal dagelijks een ‘schoon’ mondkapje te gebruiken.
 • Mondkapjes voor éénmalig gebruik moeten daadwerkelijk éénmalig worden gebruikt.
 • De mondkapjes moeten correct worden gedragen, dus over de mond én neus.
 • Meer informatie over het gebruik van de mondkapjes staat op rijksoverheid.nl/mondkapje.

Het dragen van een mondkapje is 1 van de maatregelen om het coronavirus te stoppen. Blijf daarnaast ook gewoon de maatregelen van de RIVM goed hanteren.

Mondkapjes werken toch niet?

Er is in Nederland discussie over het nut en noodzaak van het dragen van mondkapjes. Het zou ongezond zijn en niet bijdragen aan het verminderen van verspreiding van het virus. Zone.college volgt in deze discussie de lijn van de overheid, die voor nu een verplichting geeft om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Voor veel mensen is dit 1 van de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Daarnaast blijven we ook gewoon de maatregelen van de RIVM goed hanteren.

Waar vind ik meer informatie over het gebruik van de mondkapjes?

Op www.rijksoverheid.nl/mondkapje staat meer informatie over het gebruik van mondkapjes. Je vindt op deze site ook de adviezen vanuit de overheid over het dragen van mondkapjes in het onderwijs.

Veelgestelde vragen - vmbo

Met wie kan ik contact opnemen als ouder van een leerling?

Heeft u vragen, stel ze gerust aan de mentor van uw zoon of dochter, bij voorkeur per e-mail. De mentor is uw aanspreekpunt.

Wat moet ik doen als mijn kind klachten heeft?

Zone.college heeft een zogenaamde beslisboom gemaakt, waarbij we overzichtelijk de verschillende stappen in beeld hebben gebracht rondom de vraag ‘thuis blijven of niet’. Bekijk ‘m hier.

Moet ik mijn kind ziek melden in deze periode?

Ja.  Als uw kind in deze periode geen schoolwerk kan doen, dan vragen wij u direct contact op te nemen met de mentor.

 

Veelgestelde vragen - mbo

Met wie kan ik als student contact opnemen?

Als je vragen hebt, dan kun je contact opnemen met je coach, bij voorkeur per mail. Jouw coach is je aanspreekpunt.

Moet ik me ziek melden in deze periode?

Ja, als je niet kun werken aan schoolopdrachten dan moet je je ziek melden. In deze periode kan dat door een e-mail te sturen naar de mbo-administratie. Het mailadres is mboadministratie@zone.college.

Ben je weer hersteld, dan kun je je via hetzelfde e-mailadres weer beter melden.

Zone.college heeft een zogenaamde beslisboom gemaakt, waarbij we overzichtelijk de verschillende stappen in beeld hebben gebracht rondom de vraag ‘thuis blijven of niet’. Bekijk ‘m hier.

Als bedrijf heb ik een mbo-stagiaire. Gaat deze stage gewoon door?

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen stages doorgaan, mits dit voor u als stagebedrijf akkoord is. Studenten die gezondheidsklachten hebben, moeten vanzelfsprekend thuis blijven en dit melden bij school en stagebieder. Uiteraard gaan wij ervan uit dat uw bedrijf er alles aan doet om de gezondheid van de stagiaire niet in gevaar te brengen. Mochten er gezondheidsklachten in het bedrijf zijn, meldt u dit dan a.u.b. aan de stagiaire.

Als Zone.college hebben wij er begrip voor als u ervoor kiest om nu geen stagiaire(s) te ontvangen. Meld u dit dan bij de stagiaire en de school. Ook hebben wij er begrip voor als studenten in deze tijden het besluit nemen om niet naar hun stage te gaan.

Zone.college vraagt aan docenten om de stagebedrijven nog niet te bezoeken. Indien noodzakelijk kan een docent op bezoek komen.

Gaan binnenlandse stages door?

Stages gaan in principe gewoon door. Volg wel de regels van je stage-adres.

Veelgestelde vragen - volwassenenonderwijs

Gaan de cursussen door nu er aangescherpte maatregelen zijn?

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen van  maandag 14 december jl. zijn we genoodzaakt  onze  cursussen op te schorten.  Cursussen worden vanaf 1 maart opnieuw ingepland.  De praktijklessen van de seizoensgebonden groencursussen starten vanaf halverwege januari. Cursisten worden persoonlijk geïnformeerd.

Wat gebeurt er met mijn inschrijving nu mijn cursus is verzet?

Locatiegebonden cursussen worden vanaf 1 maart opnieuw ingepland.  Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven. Alle cursisten krijgen persoonlijk bericht.

Met wie kan ik contact opnemen over cursussen die niet doorgaan?

Voor inhoudelijke en financiële vragen kun je contact opnemen met 088-2620703 of contact@zone.college.

Wat gebeurt er met de in-company trainingen?

De reeds geplande in-company cursussen van 16 december tot 1 maart worden/zijn in overleg verzet.