Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen rondom de ontwikkelingen met het coronavirus. We hebben een onderscheid gemaakt tussen algemeen, vmbo, mbo en volwassenenonderwijs. Je kunt natuurlijk ook altijd één van onderstaande websites bekijken.

Veelgestelde vragen - algemeen

Wat is het coronabeleid van Zone.college?

Zone.college baseert zich bij het vaststellen van haar beleid op landelijke wet- en regelgeving. Tegelijkertijd houdt Zone.college zoveel als mogelijk rekening met gevoelens die leven onder leerlingen/studenten/cursisten, medewerkers en ouders/verzorgers. Het beleid van Zone.college stelt de gezondheid, veiligheid en het welzijn van haar leerlingen/studenten/cursisten en medewerkers altijd voorop. Ongeacht de situatie bieden we zo goed mogelijk onderwijs en we bieden elkaar de ruimte om er verschillende visies en meningen op na te houden, zonder de waardering en het respect voor elkaar te verliezen. Binnen ons huidige beleid vragen wij leerlingen/studenten/cursisten niet om kenbaar te maken of zij getest zijn of gevaccineerd.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij deze voor iedereen vervelende periode in gezamenlijkheid en met respect voor elkaar doorkomen. Ook zullen we de dialoog over het onderwerp met elkaar blijven aangaan.

Wat moet ik doen als ik klachten heb?

Zone.college volgt de richtlijnen van de overheid. We gebruiken hiervoor de quarantainecheck van de rijksoverheid. Na de check weet je of je in quarantaine moet en wanneer je je moet laten testen. Ook als je gevaccineerd of hersteld bent. Je vindt de check op www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl.

Er geldt een mondkapjesplicht in de schoolgebouwen. Wat houdt dat in?

Iedere leerling, student, medewerker en bezoeker van Zone.college moet een mondkapje dragen als hij/zij zich door het schoolgebouw beweegt. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer je op je plek zit. Een docent hoeft geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel als hij of zij door het klaslokaal loopt.

Als een medewerker je vraagt om een mondkapje te dragen, dan ben je verplicht daar gehoor aan te geven. Houd je je niet aan de mondkapjesverplichting? Dan mag je niet meer op school komen en melden we je ongeoorloofd afwezig. Als je herhaaldelijk geen mondkapje draagt na meerdere waarschuwingen, dan treedt het schorsingsprotocol in werking.

Mensen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de plicht. Een ontheffing kan alleen worden afgegeven door de schoolleiding.

Mag Zone.college contactgegevens aan de GGD doorgeven? Is dat niet tegen de AVG?

Als naar het oordeel van de GGD bepaalde contacten rondom een positief geteste persoon risico gelopen (kunnen) hebben, dan mag de school de contactgegevens van andere mensen zonder bezwaar doorgeven aan de GGD. Het betreft immers algemene (en geen bijzondere) persoonsgegevens en er is sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de persoon zelf en/of voor anderen. Hiervoor is dus geen expliciete toestemming vooraf nodig van de contacten.

Hoe word ik geïnformeerd over belangrijke wijzigingen?

Belangrijke informatie wordt via e-mail gedeeld.  Algemene informatie delen we via intranet, de website van Zone.college en via Instagram en Facebook. Houd vooral de e-mail goed in de gaten!

Ik lees van alles over het virus; welke nieuwssite is betrouwbaar?

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.

Ik heb nog vragen over het virus. Waar kan ik informatie vinden?

Kijk op de website van het RIVM:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat je zelf kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Als je koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Veelgestelde vragen - vmbo

Met wie kan ik contact opnemen als ouder van een leerling?

Heeft u vragen, stel ze gerust aan de mentor van uw zoon of dochter, bij voorkeur per e-mail. De mentor is uw aanspreekpunt.

Moet ik mijn kind ziek melden in deze periode?

Ja. Als uw kind in deze periode geen schoolwerk kan doen, dan vragen wij u direct contact op te nemen met de mentor.

 

Veelgestelde vragen - mbo

Met wie kan ik als student contact opnemen?

Als je vragen hebt, dan kun je contact opnemen met je coach, bij voorkeur per mail. Jouw coach is je aanspreekpunt.

Moet ik me ziek melden in deze periode?

Ja, als je niet kun werken aan schoolopdrachten dan moet je je ziek melden. In deze periode kan dat door een e-mail te sturen naar de mbo-administratie. Het mailadres is mboadministratie@zone.college.

Ben je weer hersteld, dan kun je je via hetzelfde e-mailadres weer beter melden.

Zone.college heeft een zogenaamde beslisboom gemaakt, waarbij we overzichtelijk de verschillende stappen in beeld hebben gebracht rondom de vraag ‘thuis blijven of niet’. Bekijk ‘m hier.

Als bedrijf heb ik een mbo-stagiaire. Gaat deze stage gewoon door?

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen stages doorgaan, mits dit voor u als stagebedrijf akkoord is. Studenten die gezondheidsklachten hebben, moeten vanzelfsprekend thuis blijven en dit melden bij school en stagebieder. Uiteraard gaan wij ervan uit dat uw bedrijf er alles aan doet om de gezondheid van de stagiaire niet in gevaar te brengen. Mochten er gezondheidsklachten in het bedrijf zijn, meldt u dit dan a.u.b. aan de stagiaire.

Als Zone.college hebben wij er begrip voor als u ervoor kiest om nu geen stagiaire(s) te ontvangen. Meld u dit dan bij de stagiaire en de school. Ook hebben wij er begrip voor als studenten in deze tijden het besluit nemen om niet naar hun stage te gaan.

Zone.college vraagt aan docenten om de stagebedrijven nog niet te bezoeken. Indien noodzakelijk kan een docent op bezoek komen.

Gaan binnenlandse stages door?

Stages gaan in principe gewoon door. Volg wel de regels van je stageadres.

Veelgestelde vragen - volwassenenonderwijs

Gaan de cursussen door?

Al onze cursussen gaan door, mits deze binnen de geldende richtlijnen gegeven kunnen worden.