Bosmaaier - Basiscursus voor speciale doelgroepen

Wil jij ervoor zorgen dat ook speciale doelgroepen veilig en verantwoord leren werken met de bosmaaier? Laat hen deze cursus van Zone.college volgen, dan leren ze alle ins en outs van het werken met de bosmaaier. Hoe zit een bosmaaier in elkaar en hoe onderhoud je hem? Hoe ga je om met componenten als de draadkop, het slagmes, het zaagblad en het hakselmes? Hoe zit het met veiligheid en ergonomie? In deze cursus krijgen de deelnemers de antwoorden en dat met veel persoonlijke aandacht.

Informatie

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor deelnemers vanuit speciale doelgroepen (Wajong, SW, Praktijkscholen etc.) die veilig en verantwoord willen leren werken met de bosmaaier.

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De bouw van de bosmaaier

 • Motorblok, ophanging, diverse draagstellen, stuurboom, maaiboom en tandwielhuis.
 • Snijgarnituur en beschermkappen.
 • Draadkop en diverse soorten maaidraad.
 • Slagmes, montage en demontage.
 • Maaischotels met diverse kunststofmesjes.
 • Grasbladen.
 • Zaagbladen met diverse vertandingen.
 • Hakselmessen.

Veiligheid

 • Arbowetgeving.
 • Veiligheid en veilig werken.
 • Verplichtingen werknemer en werkgever.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoor, gezicht, voeten, handen en hoofd).
 • Veiligheidsvoorzieningen aan bosmaaiers.
 • Leren werken met de bosmaaier.
 • Afstellen draagstel en persoonlijke afstelling machine.
 • Bedrijfsklaar maken bosmaaier.
 • Werktechnieken.

Draadkop

 • Het leren werken met een draadkop.
 • Monteren en demonteren diverse draadkoppen en draden.
 • Draadlengte afstellen.
 • Het maaien en bij maaien van kruidachtige begroeiingen.
 • Het onderhoud van de bosmaaier.
 • Brandstof, luchtfilter, vetniveau in tandwielhuis, anti-vibratierubbers, koelsysteem en starterkoord.
 • Verhelpen van eenvoudige storingen, w.o. verrekt, breuk starterkoord.
 • Afstellen van membraancarburateur (facultatief).

Slagmes

 • Het leren werken met diverse slagmessen en grasbladen.
 • Monteren en demonteren diverse slagbladen en grasbladen.
 • Het veilig leren slijpen van slagmessen.
 • Het maaien van licht houtige begroeiingen en zware grassen.
 • Het uitmaaien van een talud en het werken in of nabij sloten.

Zaagblad

 • Het leren werken met diverse zaagbladen.
 • Het veilig leren slijpen van zaagbladen met diverse vertandingen
  (slijpgereedschappen, slijphoeken, beiteltandlengte, zetten van zaagtanden.
 • Het zagen van diverse soorten houtige opslag.

Hakselmes

 • Het leren werken met diverse hakselmessen.
 • Monteren en demonteren diverse hakselmessen.
 • Het veilig leren slijpen van hakselmessen.
 • Het versnipperen van horizontale houtige opslag.

Tijdens de cursus wordt op de volgende onderdelen een persoonlijke beoordeling gedaan. Dit wordt tevens op het getuigschrift vermeldt incl. het cijfer van de theorietoets.

 • Montage.
 • Onderhoud machine.
 • Draadkop.
 • Slagmes.
 • Zaagblad.
 • Hakselmes.
 • Werktechniek/veiligheid/ergonomie.
 • Algemene indruk/zelfstandig werken.
 • Communicatie en samenwerken.

Naast de motorisch aangedreven bosmaaier hebben wij ook bosmaaiers op accu bij ons waar in de praktijk mee geoefend wordt.

Aanvullende informatie
Deelnemers moeten tijdens de cursus beschikken over een veiligheidsuitrusting bestaande uit oog- en gelaatsbescherming, veiligheidsschoenen, handschoenen en bij voorkeur een bosmaaierbroek of – overall.

Wij hanteren een maximum van 8 deelnemers per cursus. Er is hierdoor veel persoonlijke aandacht voor de individuele deelnemer.

Mogelijk werk jij of je medewerker niet met alle onderdelen waarmee men de bosmaaier kan bedienen. Hiervoor bieden wij een maatwerkcursus aan. Neem hiervoor contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Tevens verzorgen wij de opfriscursus werken met de bosmaaier. Elke drie jaar is aan te bevelen om een opfriscursus te volgen.

Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

 • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
 • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
 • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
 • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
 • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.