Begeleiden van stagiaires en medewerkers bij hoveniers en groenvoorzieningsbedrijven

De excellente praktijkopleider

Werk jij als voorman in de uitvoering bij een hoveniers- of ander groenbedrijf dat te boek staat als ‘excellent leerbedrijf’? En moet je vanuit jouw functie BOL- of BBL-stagiairs/werknemers begeleiden? Dan kun je wel wat extra pedagogisch-didactische vaardigheden gebruiken. Die vaardigheden krijg je in 5 avonden bijgebracht in deze cursus van Zone.college.

Informatie

Voor wie

Voormannen die werkzaam zijn in de uitvoering bij o.a. hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven.

Programma

Voormannen bij reguliere bedrijven hebben als neventaak stagiairs/werknemers die een BOL- of BBL-opleiding volgen te begeleiden en op te leiden op de werkplek.  Vaktechnisch zijn de deelnemers aan deze cursus vaak goed onderlegd. Meestal hebben zij een afgeronde MBO niv. III-/IV-opleiding. Voor het begeleiden van deze stagiairs/werknemers zijn echter aanvullende pedagogisch-didactische vaardigheden onontbeerlijk.

Excellente scholen – excellente leerbedrijven
De branchevereniging VHG en de groene ondernemers nemen het initiatief om met een selectie van scholen de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven intensiever vorm te geven. De branchevereniging VHG zegt dan ook: “als VHG gaan we echt voor kwaliteit, daarom dít project met juist déze selectie van AOC’s, dat maakt dit project uniek”. In deze pilot ontwikkelt de VHG met gecommitteerde bedrijven en scholen een gezamenlijke aanpak. Het huidig onderwijs kan en moet actueler en interessanter worden voor studenten door bedrijven, beroepen en scholen meer met elkaar te verbinden. Werken in het groen is mooi, uitdagend en toekomstgericht. De groene sector draagt immers bij aan zaken die ertoe doen voor onze toekomst, zoals duurzaamheid en het tegengaan van klimaatveranderingen. Om dat te bereiken spreken alle partijen over intensieve samenwerking onder de noemer “excellente scholen, excellente leerbedrijven”.

De BPV-begeleider van een excellent leerbedrijf is getraind in het begeleiden van studenten in de praktijk. Daarvoor is deze training bij uitstek geschikt.

Inhoud
Dagdeel 1: Kennismaking
Wie zijn de stagiairs, hoe zit ik zelf in elkaar en wat heb ik nodig voor de begeleiding? MBTI-test/menstypen en zelfkennis.

Kenmerken Generatie Z
De huidige generatie BOL-stagiairs behoort tot de generatie die de volgende kenmerken heeft:
-Korte aandachtsspanne
-Gewend aan eindeloze informatiestroom en onophoudelijke dialoog
-Gedreven door nieuwsgierigheid en passie
-Kan goed met (digitale) informatie omgaan en kan makkelijk schakelen in zijn sociale netwerk
-Voelt zich snel gelijkwaardig aan de superieuren binnen het bedrijf
-Globaal georiënteerd (wereldburger)
Kenmerken van de doelgroep stagiairs/medewerkers BOL-/BBL versus menstype van het individu.
Focus op resultaat én ontwikkeling van de stagiair/medewerker
Wat voor menstype ben ik zelf?
Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten?
Kernkwadranten
Persoonlijk ontwikkelingsplan stagiair/medewerker
Kolb-leerstijlen
Wat heb ik nodig voor de begeleiding?

Dagdeel 2: Begeleiden en leiding geven
Hoe geef ik actief leiding aan stagiairs?
Hoe kijken ze tegen jou als leidinggevende aan?
Hoe reageer je primair op het gedrag van je stagiair?
Begeleidingsstijlen
Coachend leiding geven
Hoe ga ik om met lastig gedrag?

Dagdeel 3: Motiveren en pro-activiteit
Hoe motiveer ik stagiairs en hoe zet ik ze in de ‘leerstand’?
Onzekerheid en faalangst
Reflectief luisteren
Gebruik reflecties / veranderingsuitspraken
Weerstand en verandertaal
Motiverende gesprekken in de praktijk
Borging van motiverende gesprekken
Socratisch motiveren

Dagdeel 4: Communicatieve vaardigheden
Hoe communiceer ik helder met de doelgroep zonder ruis op de lijn?
Wat is communicatie?
Verbale en non-verbale communicatie en oefenen
Voorkomen van communicatiestoringen
STAR-interviewtechnieken
Praktijkoefeningen: o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback
Versterkende en verzwakkende woorden
Aansluiten

Dagdeel 5: Het herkennen van en het omgaan met psychische beperkingen
Hoe zie ik of de stagiair een psychische beperking heeft en hoe ga ik ermee om?
Algemene inleiding over de verschillende soorten beperkingen
Stemmingsstoornissen
Proactieve handvatten
Welke soorten psychische handicaps zijn er, hoe herken ik ze en hoe ga ik ermee om?
Persoonlijkheidsstoornissen
ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen

Data en Locaties

Deze training kan worden verzorgd op diverse (bedrijfs)locaties.

Investering

€ 550,- excl. 21% btw.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.