Voor gemeenten en mensontwikkelbedrijven

De Werkleider Participatiewet-proof

Ben jij werkleider bij een sociale werkvoorziening en krijg je te maken met de nieuwe doelgroep vanuit de Participatiewet? Deze 4-daagse training van Zone.college geeft je handvatten om aan deze doelgroep op een coachende en motiverende manier leiding te geven, gedrag in de gewenste richting bij te sturen en eigen regie te bevorderen.

 

Informatie

Voor wie

Deze training is bedoeld voor werkleiders van sociale werkvoorzieningen en leerwerkbedrijven en aanverante organisaties die te maken krijgen met nieuwe doelgroepen waaronder uit de Participatiewet. De training is tot stand gekomen in samenwerking met SBCM en Cedris. Individuele en bedrijfsaanmelding voor sociale werkvoorzieningen en leerwerkbedrijven loopt via de SBCM. Wilt u deze training in-company in aangepaste vorm in uw bedrijf door ons laten verzorgen, neem dan contact met ons op.

Programma

De training geeft vooral handvatten om gedragsverandering te bereiken en om eigen regie en zelfsturing bij de nieuwe doelgroepen te bevorderen. Daarbij wakend voor de valkuil van de oude (vaak zorgende) rol van de professional.

Leerdoelen
Dag 1: De cursist begrijpt dat mensen sterk kunnen verschillen (MBTI), op verschillende wijze nieuwe dingen leren (KOLB) en beheerst het effectief en stimulerend coachend leidinggeven

Dag 2: De cursist kent het principe proactiviteit uitvoerig en kan dit zowel voor zichzelf als voor zijn medewerkers toepassen, ook in het kader van omgaan met ziekteverzuim.

Dag 3: De cursist kent het principe van motiverende gespreksvoering en kan deze toepassen.

Dag 4: Terugkomdag, waaronder omgaan met psychische handicaps en agressie- en conflicthantering.

Programma
Dag 1: De veranderende rol van leidinggevende/begeleider: van leidinggeven naar coachen en het stimuleren van zelfsturing en eigen regie door de cliënt.

Kennismaking: Wie zijn deze nieuwe werknemers, hoe zit ik zelf in elkaar en wat heb ik nodig voor de begeleiding?
Breinleren; het leren en ontwikkelen met de breinprincipes
Eigen talenten: 5 x “trots op”, 5 x “goed in”, 5 x “leuk om te doen”
Wat vinden medewerkers belangrijk? (uitslag van diverse medewerkerstevredenheidsonderzoeken (met name aandacht en betrokkenheid, en betrouwbaarheid)
Uitgebreide oefening “Open vragen stellen” (= interesse tonen)
Situationeel leidinggeven: test en oefening: uitstijgen boven voorkeursstijl
Coaching: Volgens welke stappen zet ik medewerkers in hun ontwikkeling?
Begeleidingsstijlen
MBTI-test/ menstypen en zelfkennis (mensenkennis)

Dag 2: Ombuigen van weerstanden in positief gedrag

Weerstand: een natuurlijke reactie
Proactiviteit in 3 stappen (bouwers en slopers, voedend of giftig)
Proactiviteit en verwacht je geluk niet van een ander (Dr. F. de Winter)
Principes van persoonlijk leiderschap
Denken in privébelang of in bedrijfsbelang
Hoe reageer je primair op het gedrag van je nieuwe medewerker? Reactief of proactief?
Communicatie: Hoe communiceer ik helder met de doelgroep zonder ruis op de lijn? Verbaal en non-verbaal.
Weerstand en verandertaal
Hoe ga ik om met ziekteverzuim (wit, grijs en zwart) en afwezigheid?

Dag 3: Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering: Hoe werkt motivatie?
Maslow en Herzberg
Zelfvertrouwen en doelen stellen (onzekerheid en faalangst)
Reflectief luisteren
Gebruik reflecties / veranderingsuitspraken
Motiverende gesprekken in de praktijk
Borging van motiverende gesprekken

Dag 4: Terugkomdag waaronder omgaan met psychische aandoeningen en conflict- en agressiehantering

Data en Locaties

Deze training kan worden verzorgd op diverse (bedrijfs)locaties.

Investering

Op aanvraag exclusief 21% btw.

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.