Onderhoud en beheer Sportvelden

Zijn jouw medewerkers verantwoordelijk voor de conditie van sportvelden? Dan weet je dat goed onderhoud een must is. Maar hoe geef je daar invulling aan? Dat leert men in deze praktijkgerichte cursus van Zone.college. In deze cursus doen de deelnemers niet alleen de noodzakelijke praktische en sporttechnische kennis op, maar leren ze ook te kijken naar aspecten als kosten, duurzaamheid en arbeidsinzet. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Informatie

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die het beheer en onderhoud van sportvelden efficiënt, duurzaam en kostenbewust wil kunnen uitvoeren.

Programma

In elke gemeente in Nederland liggen één of meerdere sportaccommodaties. Deze beschikken over een aantal Natuur- en Kunstgrasvelden (voetbal, hockey, korfbal e.d.). Deze sportvelden moeten aan de zogenaamde sporttechnische eisen voldoen. Dit houdt in dat het (sport)oppervlak geschikt moet zijn om veilig, gezond en met plezier te kunnen gebruiken voor sportbeoefening.

Om de sportvelden in een goede conditie te krijgen en houden zal hieraan regelmatig en planmatig onderhoud moeten worden uitgevoerd. Hierbij is naast praktische en sporttechnische kennis ook het kijken naar de kosten, duurzaamheid en arbeidsinzet van belang. Om de sportvelden in een goede conditie te kunnen houden wordt veel onderzoek gedaan. Hiernaast is de ervaring en kennis van de sportparkbeheerder en het onderhoudspersoneel van groot belang. Om het beheer en onderhoud van sportvelden efficiënt, duurzaam en kostenbewust te kunnen uitvoeren verzorgen wij in samenwerking met Farjon Groen Advies cursussen, trainingen en begeleiding voor het uitvoerend personeel beheer en onderhoud Natuur- en Kunstgrasvelden.

Programma
De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. 

Theorie
Duurzaam beheer en onderhoud

 • Aanleg: gebruikseisen, normen e.d.
 • Groeiplaats en bodem: bodemleven, bemesting, opbouw bodem
 • Sportvelden: natuur- en kunstgras
 • Onderhoud & Beheer: natuur- en kunstgras
 • Dagelijks en groot onderhoud
 • Ziekten en plagen
 • Groeiplaats: problemen voorkomen en oplossen
 • Machines
 • Wet- en regelgeving
 • Bespeelbaarheid en keuren velden
 • Verwerken organische reststoffen
 • Zelf doen en/of uitbesteden
 • En: onderwerpen die je in jouw situatie van groot belang vindt.

Praktijk
De praktijk doen we tijdens een bezoek aan de te beheren sportvelden. Het is van groot belang om juist in de praktijk, met je voeten op het veld, de sportvelden te bekijken. En samen te bespreken hoe problemen op te lossen of te voorkomen. Maar ook welke onderhoudsmaatregelen van belang kunnen zijn voor een duurzaam beheer.

Groepsgrootte
6 – 8 deelnemers

Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

 • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
 • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
 • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
 • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
 • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.