Hercertificering Wet natuurbescherming niveau 1

Ben jij in het bezit van het certificaat Flora- en Faunawet niveau 1 of Wet natuurbescherming niveau 1 en is dit certificaat (bijna) verlopen? Na het volgen van een kennisbijeenkomst van Zone.college ontvang je een nieuw certificaat en is je kundigheid weer voor 5 jaar geborgd en aantoonbaar. De bijeenkomst duurt 1 dagdeel.

 

Informatie

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in het bezit is van het certificaat Flora- en Fauna wet niveau 1 of Wet natuurbescherming niveau 1 en waarvan het certificaat verlengd moet worden.

Let op: je kunt alleen deelnemen met een certificaat dat nog niet is verlopen.

Programma

In de bijeenkomst komen de volgende zaken aan de orde:

  • De nieuwste wet- en regelgeving; wat is er veranderd?
  • Opfrissen en veranderingen t.a.v. soorten, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten.
  • Hoe werken de gedragscodes Gedragscode Soortenbescherming gemeenten Stadswerk (vervangt Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen 2014), Bosbeheer en Waterschappen?
  • Opfrissen en veranderingen binnen zorgvuldig handelen en toe te passen werktechnieken.
  • Werkproces: jouw taken en die van de opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder en/of werkvoorbereider.
  • Omgaan met calamiteiten.
  • Uitwisseling van praktijkervaringen met medecursisten.

Deelname aan een kennisbijeenkomst geeft automatisch recht op een nieuwe en erkende certificering van het AOC Keurmerk. De hercertificering is 5 jaar geldig. Heb je niet op tijd een kennisbijeenkomst gevolgd dan moet er opnieuw examen gedaan worden. Er is geen uitlooptijd.

Zijn er meerdere mensen binnen het bedrijf die voor hercertificering in aanmerking komen dan is een in-company bijeenkomst een goed alternatief. Voorbeelden, oefeningen en inhoud kunnen toegespitst worden op bedrijfsspecifieke omstandigheden.  De vertaling naar de eigen werkpraktijk wordt daarmee nog eenvoudiger. Het kan zijn dat hierdoor de duur van de bijeenkomst aangepast moet worden.

 

Data en Locaties

De eerstvolgende bijeenkomst voor her-certificering Wet natuurbescherming niveau 1 is op:

Datum: 8 februari 2024.
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Locatie: Zone.college te Zwolle

Deze cursus kan ook incompany verzorgd worden op uw (bedrijfs-)locatie.

Investering

€ 245,- excl. 21% btw

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.