Het herkennen van en omgaan met psychische kwetsbaarheden

Hebben jouw medewerkers in hun werk te maken met mensen met psychische kwetsbaarheden en weten zij soms niet goed hoe ze daarmee moeten omgaan? In deze cursus van Zone.college maakt men kennis met de algemene theorie en leert men veel over de specifieke stoornissen waarmee je te maken kunt krijgen; van psychotische- angst- en persoonlijkheidsstoornissen tot verslaving en Autistisch Spectrum Stoornissen.

Informatie

Voor wie

Voor iedereen die zich wil ontwikkelen in het herkennen van en omgaan met psychische kwetsbaarheden en wil leren wat dit betekent voor de begeleiding van medewerkers.

Programma

Basistraining

Uitgangspunt is een basistraining van 9 dagdelen met optioneel een vervolg hierop door middel van intervisiebijeenkomsten. Deze intervisiebijeenkomsten hebben als doel het leren van elkaar en daardoor het thema te verduurzamen in de organisatie.

Onderstaand programma kan in overleg aangevuld worden met bijvoorbeeld agressietraining of ingekort worden door onderwerpen die minder van toepassing zijn, uit het programma weg te laten. De volgorde van de onderwerpen kan om plan-technische redenen in de uitvoering van de training anders zijn.

Dagdeel 1: Psychische kwetsbaarheden algemeen

 • Introductie en kennismaking
 • Wat zijn psychische problemen, klachten en stoornissen
 • Psychiatrie algemeen: o.a. draaglast/draagkracht,  holisme, DSM 5, signaleringsplannen, crisiskaart en medicatie
 • Verklaringsmodellen
 • KOP-model en opdracht
 • Voorwaarden omgang met psychische kwetsbaarheden binnen de organisatie

Dagdeel 2: Stemmingsstoornissen

 • Wat is een stemmingsstoornis en wat valt er zoal onder?
 • Depressie, suïcide en gatekeeping
 • Verklaringstheorieën
 • Symptomen en oorzaken en beïnvloedende factoren
 • Tips voor de begeleiding van medewerkers met een stemmingsstoornis
 • Evt. op verzoek tegen meerprijs met ervaringsdeskundige.

Dagdeel 3: Angststoornissen

 • Normale en afwijkende angst.
 • Wat is een angststoornis en welke zijn er?
 • Symptomen, oorzaken en beïnvloedende factoren.
 • Coping: de wijze waarop iemand met angst omgaat, wat is effectief/ineffectief?
 • Tips voor de begeleiding van medewerkers met een angststoornis

Dagdeel 4: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

 • Wat valt zoal onder psychotische stoornissen?
 • Wat is een psychose en wat zijn de signalen?
 • Reactieve kortdurende symptomen, oorzaken en beïnvloedende factoren
 • Schizofrenie, oorzaken en beïnvloedende factoren.
 • Tips voor de begeleiding van medewerkers met een psychotische stoornis

Dagdeel 5: Psychotrauma- en stressgerelateerde stoornissen

 • Wanneer spreek je over een traumatische gebeurtenis?
 • Kenmerken en signalen van trauma  en PTSS
 • Het brein en trauma
 • Migranten en PTSS
 • Tips voor de begeleiding van medewerkers met psychotrauma of stressgerelateerde stoornis.

Dagdeel 6: ADHD en Autistisch Spectrum Stoornis

 • Wat zijn ontwikkelingsstoornissen
 • ASS en DSM 5 indeling.
 • Symptomen en diagnose
 • Oorzaken en beïnvloedende factoren
 • Tips voor de begeleiding van medewerkers met ADHD en ASS
 • Evt. op verzoek tegen meerprijs met ervaringsdeskundige

Dagdeel 7 Burn-out en overspannenheid

 • Gezonde en ongezonde spanning en soorten stress
 • Wat is overspannenheid en wat is burn-out?
 • Herkennen van signalen en mogelijke triggers
 • KOP-model en denkfouten
 • Hoe overspannenheid en burn-out te voorkomen
 • Hoe met overspannenheid en burn-out om te gaan wanneer het manifest is?
 • Tips voor de begeleiding van medewerkers met een burn-out of overspannenheid

Dagdeel 8: Verslaving en middelengebruik

 • Wanneer spreek je van een verslaving?
 • Middelen en gedragsverslaving
 • Middelen en effecten
 • Proces naar verslaving
 • Verslavingsgedrag
 • Verklaringsmodellen van verslaving
 • Stadia van gedragsverandering
 • Motiverende gesprekstechnieken
 • Beleid en houding t.a.v. medewerkers die middelen gebruiken en/of verslaafd zijn.

Dagdeel 9: Persoonlijkheidsstoornissen en begeleidingskaarten

 • Wat is persoonlijkheid?
 • Wat houdt een persoonlijkheidsstoornis in en welke zijn er?
 • Symptomen, oorzaken en beïnvloedende factoren
 • Dramadriehoek en Winnaarsdriehoek
 • Tips voor de begeleiding van medewerkers met een persoonlijkheidsstoornis
 • Praktische uitleg en toepassing van de SBCM-begeleidingskaarten m.m.v. een acteur

 Intervisiebijeenkomst – borging

Om de opgedane kennis te borgen en actuele ontwikkelingen te volgen adviseren wij halfjaarlijks een intervisiebijeenkomst van een halve dag over dit thema te organiseren. In overleg kan bekeken worden hoe vaak dit herhaald moet worden. Als deze intervisiebijeenkomsten een doorlopend vervolg krijgen kunnen tevens nieuwe medewerkers hierbij aansluiten. De intervisiebijeenkomsten worden verzorgd aan de hand van de Incidentmethode zoals deze tijdens de basistraining ook wordt besproken en waarmee de deelnemers in de praktijk ervaring hebben opgedaan. De prijs hiervan is op aanvraag en niet in de offerteprijs meegenomen.

Verkorte training

Een verkorte training start met het programma van dagdeel 1 van de basiscursus en vervolgens een keuze uit verschillende onderwerpen, maximaal 2 per dagdeel. De meest logische combinaties van de onderwerpen zijn als volgt:

 • Burn-out en stemmingsstoornissen
 • ADHD en ASS
 • Persoonlijkheidsstoornissen (evt begeleidingskaarten verkort) en Verslaving
 • PTSS en Migranten
 • Angst- en Schizofreniespectrum of andere psychotische stoornissen
Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

 • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
 • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
 • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
 • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
 • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.