Leergang Voorman / Assistent werkleider

Hebben of krijgen jouw medewerkers bij een gemeente, sociale werkvoorziening, kringloopbedrijf of aanverwante organisatie de functie van voorman of assistent-werkleider? Met deze leergang van Zone.college volgen deelnemers een opleiding tot professional met leidinggevende capaciteiten.

Informatie

Voor wie

De cursus voorman/assistent werkleider is geschikt voor werknemers die (gaan) werken als voorman of assistent-werkleiderwerken bij een gemeente, mensontwikkelbedrijf, sociale werkvoorziening, werkleerbedrijf, kringloopbedrijven ofaanverwante organisatie. Veel werknemers worden vanuit hun vakinhoudelijke ervaring ‘gepromoveerd’ tot voorman. Deze ervaring zegt alleen niet altijd iets over de begeleidende vaardigheden. De cursus is geschikt voor werknemers MBO niveau 2.

Programma

Wij bieden een training die door ons is opgezet in samenwerking met bedrijven en organisaties en die hierdoor aansluit bij de behoeften van het bedrijf en daarmee aandacht heeft voor de competenties van de medewerkers. De training wordt tussentijds en aan het eind geëvalueerd met de opdrachtgevers en waar nodig vervolgens aangepast. Deze werkwijze creëert maatwerk en daarmee een toekomstbestendige en waardevolle training.

Uitgangspunten
Tijdens deze training worden de (aanstaande) voormannen en -vrouwen als echte professionals op dit gebied opgeleid. De deelnemers zijn na de training in staat om:

 • Op een juiste manier te luisteren, vragen te stellen en mensen aan te spreken.
 • Te instrueren en te begeleiden.
 • Met conflicten om te gaan.

Bijeenkomst 1 en 2: Introductie en leiding geven

 • Breinleren; het leren en ontwikkelen met de breinprincipes.
 • Test situationeel leiding geven en opdrachten
 • Wat is situationeel leiderschap?
 • Voorbeeldfunctie
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoeken
 • Leiding geven op de werkvloer

Bijeenkomst 3, 4, 5 en 6: Coachen, een stijl van leiding geven

 • Wat is coachen?
 • Waarom coachen?
 • Coachen en leiderschap
 • Coachingsgesprekken
 • Ontwikkeling en motivatie
 • Rollenspellen
 • Valkuilen voor coaches
 • STAR-interviewtechnieken en praktijkopdracht STAR

Bijeenkomst 7 en 8: Basis communicatieve vaardigheden

 • Wat is communicatie?
 • Verbale en non-verbale communicatie en oefenen
 • Voorkomen van communicatiestoringen
 • Praktijkoefeningen m.b.v. acteur: o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen en feedback

Bijeenkomst 9 en 10: Motiveren en stimuleren

 • Motiverende gespreksvoering: Hoe werkt motivatie?
 • Maslow en Herzberg
 • Zelfvertrouwen en doelen stellen (onzekerheid en faalangst)
 • Reflectief luisteren
 • Hoe geef ik op een motiverende manier leiding?

Bijeenkomst 11, 12 en 13: Herkennen en begeleiden van psychische beperkingen

 • Hoe zie ik of de medewerker een psychische beperking heeft en hoe ga ik ermee om?|
 • Algemene inleiding over de verschillende soorten beperkingen
 • Stemmingsstoornissen
 • Proactieve handvatten, signaleringsplan en crisiskaart
 • Welke soorten psychische beperkingen zijn er, hoe herken ik ze en hoe ga ik ermee om?
 • Verslavingen en middelengebruik
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen
 • Onderwerpen op verzoek

Bijeenkomst 14, 15 en 16: Conflict- en agressiehantering

 • Hoe ga ik om met conflicten?
 • Wat is een conflict, soorten en uitingsvormen
 • Professioneel handelen (Emotie- Verstandschema)
 • Conflictmechanismen (video en opdracht)
 • Conflicten hanteren: regels en oefenen. Bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers
 • Conflictstijlentest en praktijk met acteur a.d.h.v. conflictstijlentest
 • Waarnemingsopdracht: herkennen van conflicten en terugkoppeling
 • Wat is agressie, soorten, vormen. A-, B-, C- en D-model
 • Vroegsignalen en oorzaken van agressie
 • Proactieve handvatten t.a.v. agressie
 • Basishoudingen m.b.t. agressie en oefening per basishouding
 • Ombuigen en grenzen stellen (praktijk met acteur). Eventueel oefenen slechtnieuwsgesprekken

Bijeenkomst 17: Klantgericht werken

 • Wat is klantgericht werken en wie zijn uw klanten (intern/extern)?
 • Wensen en behoeften van klanten
 • Proactieve handvatten t.a.v. klantgericht werken
 • Competenties van klantgerichtheid
 • Oefenen van sociale vaardigheden (bijv. contact maken en achter wens van de klant komen, omgaan met klachten)

Bijeenkomst 18: Werkoverleg

 • Soorten werkoverleg
 • Voorbereiding, agenda, notulen en actielijst
 • Niet-vrijblijvend omgaan met actielijst
 • Uitleg en meegeven praktijkopdracht werkoverleg voor sessie 19

Bijeenkomst 19: Praktijkbijeenkomst, afsluiting, uitreiking getuigschriften en eindevaluatie

Terugkoppeling praktijkopdrachten deelnemers en feedback trainers. Rapportage feedback door trainers
Evaluatie en afsluiting training voorman / assistent werkleider

Begeleiding, nazorg en coaching
Gedurende de leergang is voldoende aandacht voor de individuele deelnemer en wordt er gezorgd voor een veilige trainingsomgeving. Aansluitend aan de training kan groepsintervisie en/of individuele coaching worden verzorgd. Dit is niet begrepen in de training. De training wordt verzorgd door diverse ervaren trainers met lange affiniteit met de doelgroep.

Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

 • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
 • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
 • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
 • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
 • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.