Medewerker Boomkwekerij Talentboom

Wil je aan de slag als medewerker in de boomkwekerij? Dan is deze 1-jarige praktijkgerichte opleiding van Zone.college wat je zoekt. In deze branche-opleiding leer je alles over de sector, de diverse teelten, gewassen en afzetmogelijkheden. Het jaar wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als je hiervoor slaagt, ontvang je een erkend branche-certificaat. De certificering wordt verzorgd door Talentboom.

Informatie

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor mensen die zich willen laten omscholen naar een baan bij een boomkwekerij of meer willen weten over een bepaald onderwerp.  De opleiding bestaat uit 5 modules. Het is mogelijk om modules separaat te volgen.

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je 21 jaar of ouder bent of  als je in het bezit bent van een mbo-diploma niveau 2 of hoger.

 

 

Programma

Verspreid over 40 dagdelen komen diverse onderwerpen aan bod:

 

Algemeen, kennismaken met de sector (4 dagdelen)
De onderwerpen in deze module:

 • Cultuurgroepen
 • Export en afzet
 • Verschillen tussen boomkwekerijen in de verschillende regio’s
 • Ontwikkeling boomkwekerij in Nederland
 • Pijlers van succes in de sector
 • Kweekmethodes
 • Maatvoering
 • Verpakkingen
 • Mechanisatie
 • Functies in de boomkwekerij
 • Veiligheid
 • Systematiek en naamgeving van planten

 

Teeltvoorbereiding, bewaken en controleren groei, vermeerderen en bodem/substraat (10 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:

 • Voorbereiden van bodem c.q. groeiondergrond door het verrichten van enkelvoudige (machinale)
  grondbewerkingen, zoals spitten, schoffelen, harken, egaliseren etc. en het aanbrengen van
  bodemverbeteraars
 • Gebruiksklaar maken van teeltlocatie door opruim-/ schoonmaakwerkzaamheden,
  aanbrengen/verwijderen van leidingen en afdekmateriaal
 • Vegetatief vermeerderen van plantmateriaal, steksteken en/of machinaal planten van plantmateriaal
 •  Uitzetten en verplaatsen van opgepot uitgangsmateriaal in groeipositie

De onderwerpen in deze module:

 • Levensprocessen in de plant
 • Water en voeding
 • Klimaatfactoren
 • Generatief en vegetatief vermeerderen
 • Opkweekmateriaal
 • (Kwaliteit) Uitgangsmateriaal
 • Planten & potten
 • (Machinale) grondbewerking
 • Substraat
 • Gebruiksklaar maken teeltlocatie
 • Ontstaan van de bodem
 • De verschillende bodems/grondsoorten
 • Eigenschappen van de bodem
 • Bodemleven
 • Natuurlijke en kunstmatige substraten
 • Potgronden

 

Gewasverzorging, gewasbescherming en stimuleren groei en ontwikkeling (12 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:

 •  Verzorgen van gewas door o.m. aanbinden, ontdoen van ongewenste bladeren, snoeien op basis van
  instructie (uitdunnen, opsnoeien, vorm-snoeien) e.d.
 • Handmatig dan wel machinaal verwijderen van onkruid en/of chemische onkruidbestrijding door
  handmatig spuiten met reeds aangemaakt en aangereikt gekregen bestrijdingsmiddelen
 • Plaatsen van (steun)materiaal (stokken, leidraden, etc.)
 • Plaatsen en activeren van beregeningsinstallatie
 • Signaleren van groeiverstoringen (momentopname) en melden van bijzonderheden, afwijkingen aan
  leidinggevende.

De onderwerpen in deze module:

 • Uitvoeren gewasbescherming (Licentie 1)
 • Gebrek- en overmaatverschijnselen
 • Verzorgen gewas (aanbinden, snoeien, uitdunnen, opsnoeien e.d.)
 • Water geven (plaatsen en activeren beregeningsinstallatie)
 • Snoeien en groeien

 

Rooien en verwerken, rooien, sorteren, controleren op kwaliteit, verpakken (6 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:

 • Beoordelen van oogstrijpheid van gewas en (handmatig) oogsten (rooien e.d.), verzamelen van oogstrijp
  gewas en lossen van oogst op centrale plaatsen
 • Sorteren van geoogst gewas op eenduidige niet ter discussie staande selectiecriteria (grootte, kwaliteit)
  en handmatig vullen van fust (op oogstlocatie)
 • (machinaal) verpakken, binden, sealen, etc. en plaatsen van gewas in emballage en indien nodig
  etiketteren, wegen en afsluiten
 • Aan- en afvoeren van gewas, emballage en materiaal m.b.v. heftruck.

De onderwerpen in deze module:

 • Beoordelen van gewas
 • Rooien/rapen van gewas
 • Lossen van het gewas
 • Sorteren van gewas op selectiecriteria
 • Vullen van fust
 • (Machinaal) verpakken, binden, sealen en plaatsen van gewassen in emballage

 

Onderhoud, registratie en verantwoording (8 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:

 • Plegen van dagelijks onderhoud aan gereedschappen, machines, materialen e.d., verrichten van opruimen schoonmaakwerkzaamheden
 • Aanleveren van gegevens (hoeveelheden e.d.) en mondeling toelichten van bijzonderheden aan
  collega’s en leidinggevende
 • (indien van toepassing) Toezien op oogstwerkzaamheden door tijdelijke oogstmedewerkers door het
  begeleiden en instrueren van medewerkers in een 1-op-1 situatie.

De onderwerpen in deze module:

 • Dagelijks onderhoud aan gereedschappen
 • Dagelijks onderhoud aan machines
 • Dagelijks onderhoud aan materialen
 • Aanleveren van gegevens
 • Verantwoorden van inzet van middelen, materialen en resultaten

 

De branche-opleiding is modulair opgebouwd. Het is mogelijk om een gedeelte van de opleiding te volgen. Mocht je een gedeelte van de opleiding volgen, dan ontvang je hiervoor een deelcertificaat.

 

Data en Locaties

Data en locatie zijn nog niet bekend.

Investering

€ 3595  excl. 21% btw. Voor deze opleiding zijn er financiële tegemoetkomingen. Op onze site staat een overzicht van financiële regelingen voor bedrijven en particulieren.

Na de opleiding

Bij Zone.college kun je diverse vervolgcursussen volgen.
Naast deze opleiding is er ook de opleiding Vakbekwaam medewerker boomkwekerij Talentboom.

 

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.