Meewerkend voorman Boomkwekerij Talentboom

Wil je aan de slag als meewerkend voorman in de boomkwekerij? In deze branche-opleiding leer je alles over de sector, diverse teelten, gewassen en afzetmogelijkheden. In deze opleiding leer je ook vaardigheden voor coördineerde werkzaamheden. Het jaar wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als je hiervoor slaagt, ontvang je een erkend branchecertificaat. De certificering wordt verzorgd door Talentboom.

Informatie

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor mensen die zich willen laten omscholen naar een baan bij een boomkwekerij of meer willen weten over een bepaald onderwerp.  De opleiding bestaat uit 5 modules. Het is mogelijk om modules separaat te volgen.

Het verschil met de opleiding Medewerker Boomkwekerij is dat er bij deze opleiding onder andere ruim aandacht is voor communicatieve vaardigheden en het inplannen, coördineren en toezien op het uitvoeren van werkzaamheden. Daarnaast leer je vaardigheden voor het kunnen oppakken van een rol als meewerkend voorman.

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je 21 jaar of ouder bent of  als je in het bezit bent van een mbo-diploma niveau 2 of hoger.

Programma

Verspreid over 40 dagdelen komen diverse onderwerpen aan bod:

Algemeen, kennismaken met de sector (4 dagdelen)
De onderwerpen in deze module:

 • Cultuurgroepen
 • Export en afzet
 • Verschillen tussen boomkwekerijen in de verschillende regio’s
 • Ontwikkeling boomkwekerij in Nederland
 • Pijlers van succes in de sector
 • Kweekmethodes
 • Maatvoering
 • Verpakkingen
 • Mechanisatie
 • Functies in de boomkwekerij
 • Veiligheid
 • Systematiek en naamgeving van planten

Teeltvoorbereiding, bewaken en controleren groei, vermeerderen en bodem/substraat (10 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:

 • Beoordelen van grondmonsters en verbeteren van groeibodem door het samenstellen en aanbrengen van
  bodemverbeteraars
 • Inrichten van percelen rekening houdend met beschikbare machines en toekomstige
  gewasbescherming
 • Voorbereiden van bodem c.q. groeiondergrond door het verrichten van meervoudige machinale
  grondbewerkingen in een werkgang
 • Vegetatief vermeerderen van plantmateriaal, steksteken en/of machinaal planten van plantmateriaal,
  uitzetten van potten c.q. uitgangsmateriaal

De onderwerpen in deze module:

 • Levensprocessen in de plant
 • Water en voeding
 • Klimaatfactoren
 • Generatief en vegetatief vermeerderen
 • Opkweekmateriaal
 • (Kwaliteit) Uitgangsmateriaal
 • Planten & potten
 • (Machinale) grondbewerking
 • Substraat
 • Gebruiksklaar maken teeltlocatie
 • Ontstaan van de bodem
 • De verschillende bodems/grondsoorten
 • Eigenschappen van de bodem
 • Bodemleven
 • Natuurlijke en kunstmatige substraten
 • Potgronden

Gewasverzorging, gewasbescherming en stimuleren groei en ontwikkeling (12 dagdelen)

Na het volgen van deze module kun je:

 • Bewaken van groeicondities (klimaat, licht, voeding) en bijregelen daarvan m.b.v. regelsystemen
 • Controleren van gewassen op groei, signaleren van afwijkingen/groeiverstoringen en anticiperen hierop
 • Uitvoeren van maatregelen t.b.v. gewasbescherming en ziektebestrijding, samenstellen van
  bestrijdingsmiddelen rekening houdend met factoren/omstandigheden (weer, grond, enz.)

De onderwerpen in deze module:

 • Uitvoeren gewasbescherming (Licentie 1)
 • Gebrek- en overmaatverschijnselen
 • Verzorgen gewas (aanbinden, snoeien, uitdunnen, opsnoeien e.d.)
 • Water geven (plaatsen en activeren beregeningsinstallatie)
 • Snoeien en groeien

Rooien en verwerken, rooien, sorteren, controleren op kwaliteit, verpakken (6 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:

 • (Laten) beoordelen van oogstrijpheid van gewas en machinaal rooien met trekker/machine combinatie
  of zelfrijdende machine
 • (Laten) verzendgereed maken van gerooid gewas door sorteren, controleren op kwaliteit, (machinaal)
  verpakken, binden, sealen, etc. en plaatsen van gewas in emballage en indien nodig etiketteren, wegen
  en afsluiten

De onderwerpen in deze module:

 • Beoordelen van gewas
 • Rooien/rapen van gewas
 • Lossen van het gewas
 • Sorteren van gewas op selectiecriteria
 • Vullen van fust
 • (Machinaal) verpakken, binden, sealen en plaatsen van gewassen in emballage

Onderhoud, registratie en verantwoording (8 dagdelen)
Na het volgen van deze module kun je:

 • (Laten) plegen van (technisch) onderhoud aan trekkers, machines, installaties, apparatuur,
  gereedschappen e.d.
 • (Laten) verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden
 • Vastleggen van geconstateerde bijzonderheden
 • Registreren van gegevens (productie, spuiten e.d.) vastleggen in systemen en mondeling toelichten van
  bijzonderheden aan collega’s en leidinggevende
 • Verantwoorden van inzet van middelen, materialen en resultaten
 • Adviseren van leidinggevende over grondverbeterplannen, teeltschema’s e.d.
 • Vaktechnisch leidinggeven aan collega’s, toezien op en bijsturen van de uitvoering, stellen van
  prioriteiten en verdelen van de werkzaamheden
 • Afroepen van routinematige aanvoer van materialen en grondstoffen

De onderwerpen in deze module:

 • Dagelijks onderhoud aan gereedschappen
 • Dagelijks onderhoud aan machines
 • Dagelijks onderhoud aan materialen
 • Aanleveren van gegevens
 • Verantwoorden van inzet van middelen, materialen en resultaten

De branche-opleiding is modulair opgebouwd. Het is mogelijk om een gedeelte van de opleiding te volgen. Mocht je een gedeelte van de opleiding volgen, dan ontvang je hiervoor een deelcertificaat.

Investering

€ 3.595,- excl. 21% btw p.p.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.