Motiverende gespreksvoering

De cursus Motiverende gespreksvoering van Zone.college is geschikt voor iedereen die zich wil ontwikkelen in gespreksvoering met een positieve insteek en opbouwend karakter. Deelnemers leren een balans te vinden tussen sturen en stimuleren. In de cursus komen alle aspecten aan de orde die van belang zijn om van elk gesprek een motiverend gesprek te maken.

Informatie

Voor wie

Voor iedereen die zich wil ontwikkelen in motiverende gespreksvoering: gespreksvoering met een positieve insteek en opbouwend karakter.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De basisprincipes van motiverende gespreksvoering;
 • Het onderzoeken van ambivalentie;
 • Het vergroten van reflectieve vaardigheden;
 • Het uitlokken van verandertaal;
 • Het herkennen van weerstand en daar effectief op ingaan;
 • Het gebruiken van motiverende gespreksvoering.

Werkwijze
In de training wordt gewerkt met korte inleidingen, oefeningen en praktische simulaties met een acteur. Ook is er voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers

De training beslaat 6 dagdelen. De voorkeur gaat uit om de dagdelen met tussenpozen van plusminus 4 à 5 weken te plannen. De laatste bijeenkomst wordt gepland met een tussenpoos van ongeveer 3 maanden. Op deze wijze kunnen de deelnemers in hun dagelijkse werk enige vaardigheden met betrekking tot motiverende gesprekken opdoen tussen de trainingen door. De mogelijkheid bestaat ook om in de tussenliggende periodes of na de trainingen persoonlijk feedback te ontvangen op het uitvoerende werk van motiverende gesprekken (dit kan plaatsvinden middels individuele coaching of door analyse van audio of videotapes). De deelnemers krijgen voor de training een uitnodiging + een vragenlijst ter voorbereiding op de training. Tijdens de training ontvangt de deelnemer een trainingsmap.

Dagdeel 1: Introductie motiverende gespreksvoering.
Inleiding: De eerste bijeenkomst is bedoeld voor een eerste kennismaking met motiverende gespreksvoering. Hoe motiveer ik de ander…? De hulpverlener ervaart in deze training, hoe het is om de ander te motiveren door overtuiging of door ambivalentieonderzoek.

 • Ontvangst en verwachtingen
 • Beginverkenning (met behulp van de vragenlijst)
 • Oefening overtuiging
 • Introductie motiverende gespreksvoering
 • Ambivalentie wat is het en praktisch oefenen
 • Uitleg thuisopdracht
 • Evaluatie

Dagdeel 2: Reflectief luisteren
Inleiding: Reflectief luisteren is de belangrijkste basisvaardigheid van motiverende gespreksvoering: ingaan op wat de cliënt vertelt en wat hij bedoelt. De hulpverlener leert reflecties terug te geven naar de cliënt (herhalen of onder woorden brengen wat zij denkt dat de cliënt bedoelt te zeggen of non-verbaal uitdrukt).

 • Terugblik vorige bijeenkomst
 • Opbouw van motiverende gesprekken
 • Praktisch oefenen
 • Reflectief luisteren
 • Uitleg thuisopdracht
 • Evaluatie

Dagdeel 3: Gebruik van reflecties en veranderingsuitspraken
Inleiding: In deze bijeenkomst gaan we verder met het gebruik van reflecties en veranderingsuitspraken. Veranderuitspraken zijn uitspraken van de cliënt waarin zij de positieve kant van de ambivalentie zelf voor haar rekening neemt. Anders gezegd: de reden voor gedragsverandering en tegen handhaving van de huidige situatie worden door de cliënt geformuleerd en niet door de professional.

 • Terugblik vorige bijeenkomst
 • Introductie weerstand en verandertaal
 • Praktisch oefenen
 • Oefen met gebruik van reflecties
 • Uitleg thuisopdracht (veranderuitspraken)
 • Evaluatie

Dagdeel 4: Weerstand en verandertaal
Inleiding: In deze bijeenkomst leert de hulpverlener hoe ga je volgens motiverende gespreksvoering met weerstand om? Als algemene principe geldt dat de hulpverlener in geen geval ‘door de weerstand heen’ probeert te breken! In plaats van tegen de weerstand te vechten (middels bijvoorbeeld argumenteren, diagnosticeren, adviseren, overtuigen of ongevraagd informatie geven), beweegt – veert – de hulpverlener mee met de uitspraken van de cliënt, met als doel om de uitgedrukte negativiteit uiteindelijk om te zetten in iets constructievers.

 • Terugblik vorige bijeenkomst
 • Leren van elkaar
 • Verandertaal
 • Motiverende gesprekken
 • Afronden en huiswerkopdracht
 • Evaluatie

Dagdeel 5: Motiverende gesprekken in de praktijk
Inleiding: De hulpverlener ervaart tijdens deze bijeenkomst om motiverende gespreksvoering als interventie inzetten tijdens de dagelijkse praktijk. Samen met een acteur kan de hulpverlener oefenen met motiverende gesprekken in de praktijk.

 • Ontvangst en verwachtingen
 • Feedback op ervaringen
 • Motiverende gespreksvoering in de eigen praktijk
 • Motverende gespreksvoering samen met een acteur
 • Vasthouden en loslaten
 • Huiswerkopdracht (concrete werksituatie)
 • Evaluatie

Dagdeel 6: Borging van motiverende gespreksvoering
Inleiding: Dit is de laatste bijeenkomst en omdat wij vinden dat het leren niet stopt aan het einde van een reeks bijeenkomsten, maar juist vaak daar pas begint, wordt in deze bijeenkomst aandacht besteed aan het borgen van motiverende gesprekken in de praktijk. In deze bijeenkomst leert de hulpverlener op een gestructureerde wijze concrete werk situatie (deze werksituaties hebben te maken met motiverende gespreksvoering) bespreken met behulp van de incidentmethode.

 • Ontvangst en verwachtingen
 • Waar staan we? Bewust onbekwaam
 • Incidentmethode
 • Situatie uit de praktijk
 • Maken van afspraken
 • Evaluatie

Aanvullende informatie
Ideale groepsgrootte is 5 tot 7 personen.

Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

 • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
 • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
 • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
 • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
 • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.