Omgevingswet - Natuurbescherming N3

Ben je verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van projecten/opdrachten in groengebieden of in leefgebieden van dieren? In deze 3-daagse cursus van Zone.college ontvang je de nodige kennis over de wettelijke natuurbescherming. Op de laatste dag doe je examen. Als je hiervoor slaagt, ontvang je een landelijk erkend certificaat met het AOC-keurmerk.

Op 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming (Wnb) opgegaan in de Omgevingswet.

Informatie

Voor wie

De cursus is bedoeld voor opzichters, uitvoerders, beheerders, werkvoorbereiders en/of projectleiders die verantwoordelijk zijn voor werkzaamheden in buitengebieden met beschermde flora en fauna en het certificaat Wet natuurbescherming niveau 3 willen behalen.

Er zijn in totaal vier AOC-keurmerk certificaten te behalen bij Zone.college:

 • Wet natuurbescherming niveau Start. Voor assistent-medewerkers/medewerkers van SW-bedrijven of leerwerkbedrijven die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen uitvoeren.
 • Wet natuurbescherming niveau 1. Voor medewerkers die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen uitvoeren.
 • Wet natuurbescherming niveau 2. Voor medewerkers, zoals voormannen/uitvoerders die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen geven.
 • Wet natuurbescherming niveau 3. Voor medewerkers, zoals uitvoerders/werkleiders die werkinstructies opstellen aan de hand van ecologische plannen.
Programma

In de cursus komende de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inhoud Omgevingswet – natuurbescherming;
 • Toepassen wat de verbodsbepalingen, zorgplicht en soortbescherming inhouden;
 • Uitleg geven in de organisatie op welke wijze concreet zorgvuldig gehandeld moet worden en hoe specifiek vaste groei-, rust- en voortplantingsplaatsen ontzien/beschermd dienen te worden;
 • Herkennen en benoemen ca. 35 soorten, groei-, rust- en voortplantingsplaatsen benoemt in een ecologisch werkprotocol;
 • Beschermde soorten, biotopen en habitats/leefgebieden herkennen bij diverse projecten en deze beschrijven in een toepasbare werkinstructie;
 • Interpreteren en gebruik maken van beschikbare natuurkalenders, fasering en uitleg geven aan medewerkers en omstanders;
 • Bij vaste groei- rust- en voortplantingsplaatsen van flora en fauna invulling geven aan algemeen en specifiek zorgvuldig handelen;
 • Een werkinstructie maken aan de hand van een van toepassing zijnde gedragscode en een geldend ecologisch werkprotocol zodat concreet een juiste projectplanning, fasering, planning, materieelkeuze en werktechnieken toegepast kan worden gericht op het voorkomen en beperken van nadelige effecten voor flora en fauna;
 • Aanleveren kaartmaterialen en andere relevante gegevens aan leidinggevende in het veld;
 • Invulling geven aan flora- en fauna-aspecten uit een contract (bestek of opdracht);
 • Calamiteiten/afwijkingen achterhalen en oplossen zo nodig in overleg met opdrachtgever en/of ecologisch deskundige;
 • Communiceren intern en extern over lopende projecten;
 • Projecten kunnen beoordelen en evalueren met het personeel en opdrachtgever.

Het examen vindt op de laatste cursusdag plaats en wordt online afgenomen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen een praktijkcasus waarbij je een eigen werkinstructie moet opstellen. Deze instructie wordt beoordeeld op uitvoerbaarheid, volledigheid en inspelend op calamiteiten mede conform het ecologisch werkprotocol en de Wet natuurbescherming. Bij voldoende resultaat, ontvang je een digitaal certificaat dat vijf jaar geldig is.

De cursus is gebaseerd op de volgende beschikbare gedragscodes:

 • Gedragscode Soortenbescherming gemeenten Stadswerk – Koninklijke Vereniging Stadswerk
 • Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen – Unie van Waterschappen
 • Gedragscode Soortbescherming bosbeheer – Vereniging van Bos- en Natuureigenaren
Data en locatie

Cursusdata:
16, 23 en 30 mei 2024
Het examen vindt plaats op 30 mei ’s middags.

Tijd: 9.00 – 16.00 uur.

Locatie: Zone.college, Koggelaan 7 te Zwolle.

Investering

€ 835,- excl. 21% btw p.p.

We verzorgen de cursus óók bij bedrijven. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

 • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
 • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
 • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
 • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
 • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Na de opleiding

Het certificaat is vijf jaar geldig. Hercertificeren kan door een hercertificeringsbijeenkomst bij te wonen of een examen maken.

Hercertificering Wet natuurbescherming niveau 3

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.