"Kwaliteiten en talenten optimaal benutten"

Optimaal coachen op de werkplek

Werk jij bij een gemeente of mensontwikkelbedrijf en behoort het tot jouw taken om medewerkers uit de Participatiewet-doelgroep te begeleiden in hun werk? Deze zeer praktijkgerichte training van Zone.college brengt je in 9 dagdelen de kennis en vaardigheden bij die je nodig hebt.

Informatie

Voor wie

Voor bedrijven, gemeenten en mensontwikkelbedrijven. Deze training is geschikt voor voormannen m/v, (assistent)werkleiders, uitvoerders, praktijkbegeleiders en anderen die medewerkers (gaan) begeleiden in hun werk. Dit kan zijn bij een gemeente, sociale werkvoorziening, PSO/MVO-bedrijf, werkleerbedrijf, kringloopbedrijf of aanverwante organisatie. Deze training, Mbo-niveau III/IV+, wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers in de groep.

Programma

Wij bieden een zeer praktijkgerichte training aan, die ook goed aansluit op de Leergang Begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die door ons is opgezet in samenwerking met diverse opdrachtgevers.
De training kan zowel als open inschrijving, individuele deelname, alsook in-company worden verzorgd.

Leerdoelen
• De deelnemer kan op juiste wijze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief coachen en begeleiden tijdens het werk en/of ontwikkeltraject.
• De deelnemer kan medewerkers motiveren door de juiste communicatiemiddelen in te zetten.
• De deelnemer kan omgaan met en stelt grenzen aan de nieuwste technologische ontwikkelen die wel/niet storend zijn tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.
• De deelnemer kan weerstand ombuigen naar positief gedrag.
• De deelnemer kent de verschillende (psychische) beperkingen en weet deze te herkennen en ermee om te gaan.

Aanpak
We starten de training met een persoonlijke intake waar individuele leervragen besproken worden en waar uitleg van het programma wordt gegeven. Aan de hand daarvan wordt het definitieve programma opgesteld.

Om draagvlak te creëren bij leidinggevenden en een effectieve leerervaring op te doen wordt tijdens de training
een coachingsopdracht(en) aan de deelnemer uitgereikt die uitgevoerd wordt op de werkvloer. Tijdens de trainingsbijeenkomsten leert de deelnemer praktische tools, wordt er geoefend en kan men feedback vragen.

*Om het effect van coaching op de werkplek nog beter in de praktijk te leren en inzicht te krijgen in het handelen, krijgt elke deelnemer twee keer één uur werkplekcoaching van de trainer/coach. Afhankelijk van de samenstelling van de trainingsgroep, open inschrijving of in-company, wordt dit op flexibele wijze ingepast in het programma.

In het volgende trainingsprogramma staan de thema’s genoemd die aan bod komen. De onderwerpen hebben een raakvlakken met elkaar en vormen in zijn geheel de rode draad tijdens de training.

Programma

Coachen in de praktijk
Dagdeel 1: Werkplekcoachen
•Uitreiken van de coachingsopdracht
•Wat is coachen?
•Waarom coachen?
•Coachen en leiderschap
•Coachingsgesprekken
•Ontwikkeling en motivatie
•Rollenspellen
•Valkuilen voor coaches

Motiveren en pro-activiteit
Dagdeel 2: Hoe motiveer ik de medewerkers en buig ik weerstand om?
•Onzekerheid en faalangst
•Reflectief luisteren
•Gebruik reflecties / veranderingsuitspraken
•Weerstand en verandertaal
•Motiverende gesprekken in de praktijk
•Borging van motiverende gesprekken

Het herkennen van en het omgaan met psychische beperkingen
Dagdeel 3 en 4: Hoe zie ik of de medewerker een psychische beperking heeft en hoe ga ik ermee om?
Keuze uit enkele van de volgende onderwerpen:
•Algemene inleiding over de verschillende soorten beperkingen
•Angststoornissen
•Stemmingsstoornissen (evt. ook suïcide, gate keeping)
•Psychotische stoornissen
•Verslavingen en middelengebruik
•Persoonlijkheidsstoornissen (m.n. Borderline)
•ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen
•Migrantenproblematiek (o.a. psychiatrie en PTSS)
•Burn-out en overspannenheid
Verder: Proactieve handvatten, signaleringsplan en crisiskaart. Uitleg en toepassen van begeleidingskaarten

Coachen in de praktijk
Dagdeel 5 en 6: Vervolg Werkplekcoachen

Digitaal tijdperk
Dagdeel 7: Omgaan met technologische ontwikkelingen en communicatie
• Trends en ontwikkelingen in het socialmedia-landschap
• De functie en rol van social media in organisaties en draagvlak ervoor creëren
• Het gedrag van je doelgroep op social media in kaart brengen en activeren
• Formuleren van doelstellingen voor social media
• Profileren van je organisatie en jezelf als professional via social media
• Ontwikkelen van een socialmediaplan
• Praktijksituaties en –voorbeelden en persoonlijk actieplan

Coachen in de praktijk
Dagdeel 8: Vervolg Werkplekcoachen

Dagdeel 9: Afsluitende bijeenkomst
Afsluiting, evaluatie, intervisie en presentaties coachingsopdrachten.

Data en Locaties

Deze training kan worden verzorgd op diverse (bedrijfs)locaties.

Investering

€ 1.125,- excl. 21% btw.

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.