Voor bedrijven, gemeenten en mensontwikkelbedrijven

Training Begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Bedrijven, gemeenten en mensontwikkelbedrijven krijgen nu of in de nabije toekomst meer en meer te maken met werknemers uit de Participatiewet-doelgroep. Zien ze dit al een bedreiging, als een last of als een kans? Veel hangt af van een juiste voorbereiding hierop. We organiseren deze training voor leidinggevenden aan de doelgroep. Vaktechnisch en algemeen leidinggevend zijn de deelnemers aan deze training vaak wel onderlegd. Meestal hebben zij een afgeronde MBO niveau III-/IV-opleiding. Voor het begeleiden van deze doelgroep zijn ‘soft skills’ onmisbaar. Er moet gekeken worden naar wat er goed gaat en niet altijd eerst wat er niet goed gaat. Wat kun je wel en niet van deze medewerker verwachten? Hoe stimuleer je in plaats van te demotiveren en hoe zet je iemand in zijn kracht?

Informatie

Voor wie

De cursus is bedoeld voor bedrijven, gemeenten en mensontwikkelbedrijven. Deze training is geschikt voor leidinggevenden en uitvoerders. MBO-niveau III/IV.

Programma

Wij bieden een training die door ons is opgezet in samenwerking met bedrijven en organisaties en hierdoor aansluit bij de behoeften van het bedrijf en daarmee aandacht heeft voor de competenties van de medewerkers. De training wordt tussentijds en aan het eind geëvalueerd met de opdrachtgevers en waar nodig vervolgens aangepast. Deze werkwijze creëert maatwerk en daarmee een toekomstbestendige en waardevolle training.

Hoofdleerdoel
De deelnemer kan mensen uit de Participatiewetdoelgroep effectief begeleiden en aansturen. Subleerdoelen zijn:

 • Zorgen voor continuïteit op de werkvloer
 • De efficiency verhogen
 • Ziekteverzuim reduceren
 • Weerstand ombuigen
 • Effectief (werk)overleg voeren
 • De productiviteit verhogen

Voorafgaand aan de training vindt een intake met de deelnemer plaats, waar individuele leervragen aan bod komen. Er is draagvlak in de organisatie nodig, juist van de managementlaag boven die van de deelnemer. Hiervoor worden praktijkopdrachten aan de deelnemer verstrekt.

Inhoud
Dagdeel 1 en 2: Begeleiden en leidinggeven
Hoe geef ik actief leiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? 

 • Kennismaking en bespreken programma van de training
 • Wie zijn deze werknemers, hoe zit ik zelf in elkaar en wat heb ik nodig voor de begeleiding? Kenmerken werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat vraagt dit van de begeleider op de werkplek?
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Breinleren; het leren en ontwikkelen met de breinprincipes
 • Test situationeel leiding geven
 • MBTI-test: Deze test levert een sterk herkenbaar en bijzonder positief verwoord menstype. De deelnemer doet zelf de test met als doel zichzelf te leren kennen en deze test af te nemen bij zijn medewerkers, waarbij de test een positief effect heeft op hun zelfvertrouwen.
 • Wat heb ik nodig voor de begeleiding?
 • Focus op ontwikkeling van de medewerker
 • Wat vinden medewerkers belangrijk?
 • Hoe kijken ze tegen jou als leidinggevende aan?
 • Hoe reageer je primair op het gedrag van je nieuwe medewerker?
 • Begeleidingsstijlen
 • Coachend leiding geven
 • Situationeel leiding geven
 • Hoe ga ik om met lastig gedrag?

Dagdeel 3 en 4: Motiveren en pro-activiteit
Hoe motiveer ik de medewerkers en buig ik weerstand om?

 • Hoe introduceer ik de werknemer en hoe werk ik hem in?
 • Informatie krijgen/halen over het profiel van de medewerker en de gemaakte afspraken
 • Introductieprogramma (introductieboekje, huisregels, wat te doen bij verzuim)
 • Verzuimpreventie (beknopt)
 • Kernkwadranten
 • Onzekerheid en faalangst
 • Reflectief luisteren
 • Gebruik reflecties / veranderingsuitspraken
 • Weerstand en verandertaal
 • Wat motiveert en wat demotiveert?

Dagdeel 5 en 6: Het herkennen van en het omgaan met psychische beperkingen
Hoe zie ik of de medewerker een psychische beperking heeft en hoe ga ik ermee om?

 • Algemene inleiding over de verschillende soorten beperkingen
 • Stemmingsstoornissen
 • Proactieve handvatten
 • Welke soorten psychische beperkingen zijn er, hoe herken ik ze en hoe ga ik ermee om?
 • Verslavingen en middelengebruik
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen
 • Basis conflict- en agressiehantering

Dagdeel 7: Communicatieve vaardigheden
Hoe communiceer ik helder met de doelgroep zonder ruis op de lijn?

 • Wat is communicatie?
 • Verbale en non-verbale communicatie en oefenen
 • Voorkomen van communicatiestoringen
 • STAR-interviewtechnieken
 • Praktijkoefeningen: o.a. luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback
 • Versterkende en verzwakkende woorden
 • Aansluiten en afstemmen

Dagdeel 8: Samenwerken
Hoe werkt mijn team zo met elkaar samen dat we een optimaal resultaat bereiken?

 • Zijn de doelstellingen helder
 • Welke types heb je in je team
 • Waarom werkt het ene team wel en het andere niet?
 • Analysemodel voor teamwork

Intervisiebijeenkomsten
Op verzoek kunnen aansluitend intervsiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Individuele coaching
Ook individuele coaching op de werkvloer door een van de trainers behoort tot de mogelijkheden. De kosten hiervoor worden apart geoffreerd.

Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

 • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
 • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
 • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
 • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
 • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.