"Een brug bouwen terwijl je erover loopt"

Verandermanagement en creativiteit

Werk jij bij een gemeente of mensontwikkelbedrijf als voorman, (assistent)werkleider, uitvoerder of praktijkbegeleider? En moet je vanuit je functie medewerkers begeleiden in hun werk? Als je dit zeer praktijkgerichte trainingsprogramma van Zone.college volgt, leer je in 8 dagdelen wat je nodig hebt om met krachtig en creatief leiderschap veranderingen in goede banen te leiden.

Informatie

Voor wie

Voor bedrijven, gemeenten en mensontwikkelbedrijven. Deze training is geschikt voor voormannen m/v, (assistent)werkleiders, uitvoerders, praktijkbegeleiders en anderen die medewerkers (gaan) begeleiden in hun werk. Dit kan zijn bij een gemeente, sociale werkvoorziening, PSO/MVO-bedrijf, werkleerbedrijf, kringloopbedrijf of aanverwante organisatie. Deze training, Mbo-niveau III/IV+, wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers in de groep.

Programma

Wij bieden een zeer praktijkgerichte training aan, die ook goed aansluit op de Leergang Begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die door ons is opgezet in samenwerking met diverse opdrachtgevers.
De training kan zowel als open inschrijving, individuele deelname, alsook in-company worden verzorgd.

Leerdoelen
• De deelnemer kan omgaan met en ideeën genereren tijdens veranderingsprocessen binnen de organisatie.
• De deelnemer kan reflecteren aan de hand van praktijksituaties en deze meenemen naar een volgende situatie.
• De deelnemer kan omgaan met gemotiveerde en minder gemotiveerde medewerkers in een team door op de juiste wijze met elkaar te communiceren.
• De deelnemer heeft inzicht in de 7 eigenschappen van effectief leiderschap en kan deze op zichzelf reflecteren en toepassen in de praktijk.
• De deelnemer kan op een praktische en natuurlijke wijze een deelnemer of team coachen.
• De deelnemer weet zijn voorkeursstijl van leidinggeven en kan hierop anticiperen in zijn werk en tijdens veranderingsprocessen.

Aanpak
We starten de training met een persoonlijke intake waar individuele leervragen besproken worden en waar uitleg van het programma wordt gegeven. Aan de hand daarvan wordt het definitieve programma opgesteld.
Om draagvlak te creëren bij leidinggevenden en een effectieve leerervaring op te doen wordt tijdens de training
een creatieve opdracht gedaan m.m.v. een kunstenaar. Daarnaast wordt een opdracht aan de deelnemer uitgereikt die uitgevoerd wordt op de werkvloer. Tijdens de trainingsbijeenkomsten leert de deelnemer praktische tools, wordt er geoefend en kan men feedback vragen.

In het volgende trainingsprogramma staan de thema’s genoemd die aan bod komen. De onderwerpen hebben een raakvlakken met elkaar en vormen in zijn geheel de rode draad tijdens de training.

Programma

Verandermanagement
Dagdeel 1: Missie en visie
• Kick-off met missie en visie van het bedrijf/de organisatie.
• Afstemming over de ruimte en verwachtingen binnen missie en visie.
Opdracht: formuleer 3 veranderingen, die goed voor jouw organisatie zijn, en overleg met jouw leidinggevende welke je gaat uitvoeren (of nog een andere).

Dagdeel 2: Bouwen aan de brug
• Opdracht(en) bespreken, aanpak.
• Hoe om te gaan met onduidelijkheden.
• Verandermanagement en het toepassen in de praktijk (inbreng casussen).
• “Bouwen aan de brug terwijl je er over loopt’ adhv R. Quinn “Diepgaande verandering”.
• Op zoek naar mogelijkheden en inbreng van creativiteit.
• Vastberadenheid: de beslissende competentie.

Creativiteit
Dagdeel 3: Creativiteit voor organisaties
• Opdracht bespreken.
• Geslaagde projecten: kritisch kijken naar de doelstelling.
• Duidelijke projectomschrijving en –fasering.
• Een brainstormen leiden en aan deelnemen.

Dagdeel 4: Creatieve sessie met kunstenaar
• (Ver)beeldend uiting geven aan veranderingsprocessen (in tweetallen).
• Presentatie van het kunstwerk aan de groep.
• Bespreken nieuw verworven inzichten en verbanden leggen met de huidige organisatie.

Dagdeel 5: Creatief motiveren
• Opdracht bespreken.
• Effect van coaching en gebruik van kernkwadranten.
• Motiverende gespreksvoering: Hoe werkt motivatie? (Maslow en Herzberg)
• Zelfvertrouwen en doelen stellen (onzekerheid en faalangst).
• Reflectief luisteren.
• Gebruik reflecties / veranderingsuitspraken.
• Motiverende gesprekken in de praktijk.
• Borging van motiverende gesprekken.
• Socratisch motiveren: medewerkers in hun kracht zetten en omgaan met minder gemotiveerde medewerkers.
Als motiveren te koste gaat van de energie van de leidinggevende wordt het tegenovergestelde bereikt.
• Hoe versterken de trainingsonderdelen elkaar: verbanden leggen en toepassen in de praktijk.

Leiderschap
Dagdeel 6 : Proactiviteit en leiderschap
• Pro-activiteit: Principes, waarden en normen.
• De “7 eigenschappen van effectief leiderschap” van Stephen Covey:
Eigenschap 1: Wees proactief
Eigenschap 2: Begin met het eind in gedachten
Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst
Eigenschap 4: Denk win-win
Eigenschap 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Eigenschap 6: Creëer synergie
Eigenschap 7: Houd de zaag scherp
• Dragen we hieraan bij of wachten we af en gaan we tegenwerken?

Dagdeel 7 : Coachend leiderschap
• Opdracht bespreken
• De basis van coachend leidinggeven
• Stijlen van coaching
• Opstellen van een coaching plan
• Doelen voor coaching bepalen
• Samenstellen van een ontwikkelplan
• Samenstellen en uitvoeren van een actieplan
• Valkuilen bij coaching in de praktijk
• Coachen van teams

Dagdeel 8: Situationeel leiderschap en presentaties
• Opdrachten presenteren
• Test situationeel leiderschap: wat is uw voorkeurstijl?
• 20 situaties analyseren naar effectieve leiderschapsstijl
• Timemanagement
• Samenwerken en teambuilding, teamsamenstelling
• Omgaan met conflicten
• Ploegoverleg.
• Borging en verankering in de organisatie

Data en Locaties

Deze training kan worden verzorgd op diverse (bedrijfs)locaties.

Investering

€ 925,- excl. 21% btw.

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.