Visual Tree Assesment (VTA)

Werk jij in de groene sector en ben je belast met het uitvoeren van boomcontroles en/of aansprakelijk voor bomen in het kader van de Zorgplicht? Dan is het heel nuttig als je zelf visuele uitwendige boomcontroles (VTA-controles) kunt uitvoeren. Deze praktijkgerichte 3-daagse training van Zone.college belicht alle onderwerpen die daarbij relevant zijn en leert je op een systematische wijze betrouwbare boomcontroles en -inspecties uit te voeren. Je kunt de training ook verlengen met een vierde dag waarop je gericht wordt voorbereid op deelname aan het landelijk examen (dit examen zelf is geen onderdeel van de training).

Informatie

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die boomcontroles dient uit te voeren en/of aansprakelijk is voor bomen in het kader van de Zorgplicht.

Programma

Volgens de wet heeft een boomeigenaar zorgplicht. De eigenaar kan aansprakelijk worden gesteld als een boom schade aanricht bij derden. Aan de algemene zorgplicht kan worden voldaan door het periodiek uitvoeren van een visuele, uitwendige boom controle (VTA).

Wanneer een boom een hoge gevaarzetting voor derden oplevert, dan geldt een verhoogde zorgplicht. Hieraan kan worden voldaan door tenminste 1x per jaar een VTA controle uit te (laten) voeren.

Redenen om een boom te kwalificeren als een boom met een verhoogde gevaarzetting, kunnen onder andere zijn:

 • Omvang van de boom
 • Fysieke toestand van de boom
 • (Verkeers-)drukte nabijheid van de boom

Na constatering van uitwendige gebreken heeft de eigenaar de plicht tot onderzoek.

Ter verduidelijking van een VTA-controle is het navolgende schema opgenomen.
VTA-methode = Visual Tree Assessment = visuele uitwendige boomcontrole (van toepassing bij periodieke en jaarlijkse controle).

Biologische symptomen zijn
Conditie:

 • Blad (bezetting, kleur, grootte)
 • Scheutlengte
 • Vertakkingspatronen
 • Scheutsterfte / vorming van dood hout
 • Schimmels
 • Wond vergroeiingen

Mechanische symptomen zijn:
Breukgevoeligheid:

 • Verzwakkingssymptomen (verdikkingen, ribvorming)
 • Beschadigingen (holten, scheuren)
 • Takken (verzwakte, takaanhechting, uitzakkende takken)
 • Afwijkende bastpatronen
 • Ingezonken stamdelen

Stabiliteit:

 • Scheefstand (grondscheuren, kruinvolumen)
 • Wortelaanzetten (ontbrekend, verdikt, vorming, adventiefwortels)
 • Verdikte stamvoet
 • Kruinvolume

De praktijkgerichte training belicht alle onderwerpen zoals zijn weergegeven in bovenstaand overzicht. De deelnemers leren op een systematische wijze een betrouwbare boomcontrole en boominspectie uit te voeren.

Na het volgen van de training is deelnemer in staat om zelfstandig:

 • De juiste boomsoort op de juiste plaats te plannen om toekomstige problemen zoveel mogelijk te voorkomen (groeiplaatsleer)
 • Een boomcontrole uit te voeren.
 • Een inschatting van de noodzaak tot het (laten) uitvoeren van een boominspectie te maken.
 • De resultaten van een boominspectie te interpreteren.

Elementaire kennis van boomverzorging en/of diploma vakbekwaam medewerker groen (niveau 3) is gewenst.

Programma:
Dag 1

 • Juridische aspecten m.b.t. bomen in het kader van de Zorgplicht
 • Theoretische achtergrond
 • Groeiplaats (ondergronds), groeiplaatseisen
 • Theorie van Shigo
 • Mechanische gebreken bij bomen
 • Gevarenclassificaties m.b.t. standplaats

Dag 2

 • Diverse excursies en visuele boomcontrole

Dag 3

 • Noodzaak tot vervolgonderzoek (boominspectie)
 • Toepassing meetinstrumenten
 • Interpretatie meetresultaten
 • Keuze te nemen vervolgacties

Dag 4 Optioneel

 • Examentraining

De cursus biedt een goede basis om deel te kunnen nemen aan het landelijk examen. Dit examen is geen onderdeel van deze cursus en valt buiten de genoemde cursusdagen.

Data en Locaties

Deze training kan worden verzorgd op diverse (bedrijfs)locaties.

Investering

€ 590,-excl. 21% btw. en excl. ca. € 275,- examenkosten.

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.