Werkvoorbereiding boomverzorging

Heb jij de werkvoorbereiding van boomverzorging in je takenpakket (of wil je daarvoor opgeleid worden)? In deze 11-daagse cursus van Zone.college leer je alles over het opzetten en uitvoeren van vooronderzoek, het opstellen van adviezen en offertes, het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan met begroting en het communiceren over de gemaakte plannen. Bij voldoende resultaat ontvang je een getuigschrift.

Informatie

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor personen die boomverzorging in hun takenpakket hebben en/of opgeleid willen worden tot specialist in de boomverzorging tot het niveau van Treeworker.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderzoek (4 dagen) incl. excursie

 • Bepalen en uitvoeren ondergronds- en bovengrondse onderzoek.
 • Vaststellen ziekten, plagen en aantastingen (incl. VTA/IBA en juridische aspecten).
 • Gegevens analyseren.
 • Ontwikkelingen op het gebied nieuwe technieken bijhouden.

Advies (3 dagen) incl. excursie

 • Opstellen van adviezen op het gebied van bestrijding ziekten, plagen en aantastingen.
 • Opstellen van een sortiment-, onderhoudadvies d.m.v een rapportage.
 • Opstellen van een offerte.

Planvorming (2 dagen)

 • Opstellen van een beheers- en onderhoudsplan.
 • Opstellen van een begroting.
 • Advies geven voor het opstellen of beteren van een plan van aanpak.
 • Bepalen welke wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden van toepassing zijn in de boomverzorging.

Communicatie (1 dag)

 • Communiceren met opdrachtgevers en vakgenoten over uit te voeren werkzaamheden.
 • Evaluatiegesprekken uitvoeren over uitgevoerde werkzaamheden.
 • Geven van voorlichtingen aan derden.

Toetsing en presentaties (1 dag)
Van een reële praktijksituatie m.b.t. boomonderzoek moet door de deelnemer een advies worden opgesteld en hij/zij moet van het advies een toelichting/presentatie kunnen geven.

Toetsing en afsluiting
Alle onderdelen worden afgesloten met één of meerdere theorie- en/of praktijkexamens en diverse presentaties. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een getuigschrift.

Het aantal deelnemers is maximaal 16.

Aanvullende informatie
Buiten de lesdagen om wordt, afhankelijk van eigen ervaring, nog ongeveer 50% eigen tijdsinvestering gevraagd.

Door het volgen van de onderdelen Uitvoeren en Werkvoorbereiding boomverzorging wordt u opgeleid tot het niveau van Treeworker. Om deel te nemen aan het examen European Treeworker moet u in het bezit zijn van een diploma EHBO/BHV en over  voldoende praktijkervaring beschikken. Deelname aan dit examen kost circa € 850,-. Hierbij kan worden gekozen voor examinering met Treeworker Climbing of met Treeworker Platform. Het examen European Treeworker wordt afgenomen door een externe instantie en is niet in deze cursus inbegrepen.

Data en Locaties

De cursus wordt verzorgd vanuit Zone.college locatie Zwolle.

Cursustijden en -dagen
De cursusdagen vinden voornamelijk plaats op vrijdagen van 08.30 uur – 16.00 uur maar tevens dient rekening gehouden te worden met een aantal blokken van meerdere cursusdagen per week.

 

Investering

De opleiding kost € 1.275,- excl. 21% btw. De studiemateriaalkosten zijn € 500,-. We informeren je graag over de actuele subsidies en regelingen in jouw regio. Deze opleiding sluit aan bij de behoeften van de huidige arbeidsmarkt.

 

Na de opleiding

Deze opleiding wordt vaak gevolgd in combinatie met de opleiding Uitvoeren boomverzorging.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.