Wet natuurbescherming niveau 1

Houd jij je beroepsmatig bezig met het onderhoud van natuurgebieden? Dan krijg je te maken met de Wet natuurbescherming, gericht op de bescherming van Nederlandse natuurgebieden, planten- en diersoorten. Wil je aan deze wet voldoen, volg dan deze 2-daagse basiscursus van Zone.college. Na afronding ontvang je een landelijk erkend certificaat met het AOC-keurmerk.

Wij verzorgen de cursus met de nieuwe gedragscode Soortbescherming gemeenten.

Informatie

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en meewerkend voormannen in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer.

Programma

In deze cursus komende de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
  • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
  • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaar rond beschermde nesten;
  • Rode lijst-, doel- en aandacht soorten
  • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen;
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
  • Overtreding en handhaving;
  • Casussen en huiswerkopdrachten;
  • Examentraining

De cursus is gebaseerd op de volgende gedragscodes:
-Gedragscode Soortenbescherming voor gemeenten, onderdeel Bestendig Beheer. Onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling is geen onderdeel van deze cursus!
-Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen
-Gedragscode Bestendig beheer of onderhoud in de Bosbouw
-Gedragscode Natuurbeheer

Je rondt deze cursus af met een examen op basis van een combinatie van deze 4 gedragscodes. Na het met goed gevolg afsluiten van deze cursus is de geëxamineerde bevoegd en bekwaam om een gedragscodes toe te passen in de praktijk. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, waarvan de deelnemers 32 vragen goed beantwoord moet hebben om voor certificering in aanmerking te komen. De vragen zijn gericht op soorten-kennis, kennis van de huidige natuurwetgeving, werktechnieken zorgvuldig handelen en communicatie & werkproces. Als je het examen met een voldoende afsluit, ontvang je een landelijk erkend certificaat van het AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

Je dient je certificaat te verlengen door het volgen van een hercertificeringsbijeenkomst binnen de geldigheidsperiode van je huidige certificaat. Je ontvangt dan een nieuw certificaat dat daarna 3 jaar geldig is. Voor niveau 1 en 2 duurt deze bijeenkomst een halve dag, voor niveau 3 een hele dag. Deze optie en de kosten daarvan staan vermeld op de website onder Wet natuurbescherming, hercertificering.

 

Data en Locaties

Deze cursus kan verzorgd worden op diverse (bedrijfs-)locaties.

De eerstvolgende cursus is gepland op:

Data: 25 januari en 1 februari 2023
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Locatie: Zone.college, Koggelaan 7 te Zwolle (ovb)

 

 

Investering

€ 494,- excl. 21% btw.

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.