Wet natuurbescherming niveau 1

Voer je beroepsmatig werkzaamheden uit in groengebieden of in leefgebieden van dieren? Dan krijg je te maken met de Wet natuurbescherming, gericht op de bescherming van Nederlandse natuurgebieden, planten- en diersoorten. In deze 2-daagse cursus van Zone.college leer je hoe je aan de wet kunt voldoen. Op de laatste dag is een examen. Als je hiervoor slaagt, ontvang je een landelijk erkend certificaat met het AOC-keurmerk.

Informatie

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers, die werkzaamheden uitvoeren in buitengebieden met beschermde flora en fauna en het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 willen behalen.

Er zijn in totaal vier AOC-keurmerk certificaten te behalen bij Zone.college:

 • Wet natuurbescherming niveau Start. Voor assistent-medewerkers/medewerkers van SW-bedrijven of leerwerkbedrijven die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen uitvoeren.
 • Wet natuurbescherming niveau 1. Voor medewerkers die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen uitvoeren.
 • Wet natuurbescherming niveau 2. Voor medewerkers, zoals voormannen/uitvoerders die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen geven.
 • Wet natuurbescherming niveau 3. Voor medewerkers, zoals uitvoerders/werkleiders die werkinstructies opstellen aan de hand van ecologische plannen.
Programma

In deze cursus komende de volgende onderwerpen aan de orde:

 • basiskennis Wet natuurbescherming;
 • benoemen wat verbodsbepalingen, zorgplicht en soortbescherming inhoudt;
 • uitleg vragen en uitleg geven aan medewerkers hoe zorgvuldig gehandeld moet worden, werkinstructies benoemen en opvolgen;
 • herkennen en benoemen ca. 35 soorten, groei-, rust- en voortplantingsplaatsen benoemt in een werkinstructie;
 • beschermde soorten, biotopen en habitats/leefgebieden benoemen in de werkomgeving;
 • bij vaste groei- rust- en voortplantingsplaatsen van flora en fauna zorgvuldig handelen zoals beschreven in een werkinstructie voortkomend uit een gedragscode;
 • na het ontvangen van een werkinstructie nadere invulling geven betreffende juiste werktechnieken en werkvolgorde gericht op het voorkomen en beperken van nadelige effecten voor flora en fauna;
 • aanbrengen en verwijderen diverse soorten markeringen;
 • calamiteiten/afwijkingen signaleren en melden aan leidinggevenden;
 • communiceren over lopende projecten binnen de organisatie.

Het examen vindt op de laatste cursusdag plaats en wordt online afgenomen. Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en een praktijkcasus, waarbij naar aanleiding van een werkinstructie diverse meerkeuzevragen beantwoord moeten worden. Bij voldoende resultaat, ontvang je een certificaat dat vijf jaar geldig is.

De cursus is gebaseerd op de volgende beschikbare gedragscodes:

 • Gedragscode Soortenbescherming gemeenten Stadswerk – Koninklijke Vereniging Stadswerk
 • Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen – Unie van Waterschappen
 • Gedragscode Soortbescherming bosbeheer – Vereniging van Bos- en Natuureigenaren
Data en Locaties

De eerstvolgende cursus Wet natuurbescherming niveau 1 is op:

Datum: 31 januari en 7 februari 2024.
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Locatie: Zone.college te Zwolle

Deze cursus kan ook incompany verzorgd worden op uw (bedrijfs-)locatie.

 

Investering

€495,- excl. 21% btw.

Voor bedrijven die deze cursus voor een groep willen afnemen, maken wij een offerte op maat.

Na de opleiding

Het certificaat is vijf jaar geldig. Hercertificeren kan door een hercertificeringsbijeenkomst bij te wonen of een examen maken.

Hercertificering Wet natuurbescherming niveau 1

Je kunt ook verder leren door de cursus te volgen waarmee je het certificaat Wet natuurbescherming niveau 2 kunt behalen.

Cursus Wet natuurbescherming niveau 2

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.