Wet natuurbescherming niveau 2

Ben jij werkvoorbereider of bedrijfsleider bij de (gemeentelijke) groenvoorziening, bij een waterschap of bij een aanverwante organisatie/toezichthouder en heb je nog geen erkend certificaat op het gebied van de natuurwet- en regelgeving niveau 2? Dan is deze cursus van Zone.college ideaal voor jou. Na afronding ontvang je een landelijk erkend certificaat met het AOC-keurmerk.

Wij verzorgen de cursus met de nieuwe gedragscode Soortbescherming gemeenten.

Informatie

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor opzichters, uitvoerders, beheerders en toezichthouders die werkzaam zijn in de groenvoorziening, het natuurbeheer, het bosbeheer en/of het waterbeheer.

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
  • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
  • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
  • Rode lijst-, doel- en aandacht soorten
  • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen, opstellen werkinstructie/invullen checklist en planning/aansturing;
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
  • Overtreding en handhaving;
  • Casussen en huiswerkopdrachten;
  • Examentraining

De cursus is gebaseerd op de volgende gedragscodes:
-Gedragscode Soortenbescherming voor gemeenten, onderdeel Bestendig Beheer. Onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling is geen onderdeel van deze cursus!
-Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen
-Gedragscode Bestendig beheer of onderhoud in de Bosbouw
-Gedragscode Natuurbeheer

Je rondt deze cursus af met een examen en casus op basis van een combinatie van deze 4 gedragscodes. Na het met goed gevolg afsluiten van deze cursus is de geëxamineerde bevoegd en bekwaam om een gedragscodes toe te passen in de praktijk. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, waarvan de deelnemers 32 vragen goed beantwoord moet hebben om voor certificering in aanmerking te komen. De vragen zijn gericht op soorten-kennis, kennis van de huidige natuurwetgeving, werktechnieken zorgvuldig handelen en communicatie & werkproces. De praktijkcasus is afhankelijk van de context waarin de kandidaat werkzaam is. De kandidaat mag zelf kiezen welke casus hij/zij wil maken. Als je het examen met een voldoende afsluit, ontvang je een landelijk erkend certificaat van het AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

Je dient je certificaat te verlengen door het volgen van een hercertificeringsbijeenkomst binnen de geldigheidsperiode van je huidige certificaat. Je ontvangt dan een nieuw certificaat dat daarna 3 jaar geldig is. Voor niveau 1 en 2 duurt deze bijeenkomst een halve dag, voor niveau 3 een hele dag. Deze optie en de kosten daarvan staan vermeld op de website onder Wet natuurbescherming, hercertificering.

 

Data en Locaties

De eerstvolgende cursus is gepland op:

Data: 1 en 15 december 2022
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Locatie: Zone.college, Koggelaan 7 te Zwolle

Wij kunnen deze cursus ook incompany op uw (bedrijfs)locatie verzorgen.

Investering

€ 585,- excl. 21% btw.

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.