Wet natuurbescherming niveau 2

Geef je leiding aan medewerkers die werkzaam zijn in groengebieden of in leefgebieden van dieren? In deze 2-daagse cursus van Zone.college ontvang je de nodige kennis over de wettelijke natuurbescherming. Op de laatste dag is een examen. Als je hiervoor slaagt, ontvang je een landelijk erkend certificaat met het AOC-keurmerk.

Op 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming (Wnb) opgegaan in de Omgevingswet.

Informatie

Voor wie

De cursus is bedoeld voor uitvoerders/voormannen/ploegleiders van medewerkers die werkzaam zijn in buitengebieden met beschermde flora en fauna en het certificaat Wet natuurbescherming niveau 2 willen behalen. Als leidinggevende geef jij werkinstructies aan medewerkers, maar maak je zelf geen werkinstructies op basis van ecologische plannen.

Er zijn in totaal vier AOC-keurmerk certificaten te behalen bij Zone.college:

 • Wet natuurbescherming niveau Start. Voor assistent-medewerkers/medewerkers van SW-bedrijven of leerwerkbedrijven die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen uitvoeren.
 • Wet natuurbescherming niveau 1. Voor medewerkers die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen uitvoeren.
 • Wet natuurbescherming niveau 2. Voor medewerkers, zoals voormannen/uitvoerders die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen geven.
 • Wet natuurbescherming niveau 3. Voor medewerkers, zoals uitvoerders/werkleiders die werkinstructies opstellen aan de hand van ecologische plannen.
Programma

In deze cursus komende de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Omgevingswet en natuurbescherming;
 • uitleggen wat verbodsbepalingen, zorgplicht en soortbescherming inhoudt;
 • uitleg vragen hoe zorgvuldig gehandeld moet worden aan leidinggevende/deskundige, instructies opvolgen en deze doorgeven aan medewerkers;
 • herkennen en benoemen ca. 35 soorten, groei-, rust- en voortplantingsplaatsen benoemt in een werkinstructie;
 • beschermde soorten, biotopen en habitats/leefgebieden herkennen in de werkomgeving;
 • gebruik maken van beschikbare natuurkalenders en uitleggen aan medewerkers en omstanders;
 • bij vaste groei- rust- en voortplantingsplaatsen van flora en fauna invulling geven aan zorgvuldig handelen zoals beschreven in een werkinstructie voortkomend uit een gedragscode;
 • na het ontvangen van een werkinstructie nadere invulling geven betreffende een juiste dagelijkse planning, fasering, materieelkeuze en werktechnieken gericht op het voorkomen en beperken van nadelige effecten voor flora en fauna;
 • coördineren en (laten) aanbrengen en verwijderen diverse soorten markeringen;
 • calamiteiten/afwijkingen signaleren en melden aan leidinggevende/ecologisch deskundige;
 • communiceren over lopende projecten binnen en buiten de organisatie.

Het examen vindt op de laatste cursusdag plaats en wordt online afgenomen. Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en een praktijkcasus, waarbij onder andere een werkinstructie moet worden beoordeeld op uitvoerbaarheid en volledigheid door middel van meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat, ontvang je een digitaal certificaat dat vijf jaar geldig is.

De cursus is gebaseerd op de volgende beschikbare gedragscodes:

 • Gedragscode Soortenbescherming gemeenten Stadswerk – Koninklijke Vereniging Stadswerk
 • Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen – Unie van Waterschappen
 • Gedragscode Soortbescherming bosbeheer – Vereniging van Bos- en Natuureigenaren

 

Data en Locaties

De eerstvolgende cursus Wet natuurbescherming niveau 2 is op:

Datum: 31 januari en 7 februari 2024.
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Locatie: Zone.college te Zwolle

Deze cursus kan ook incompany verzorgd worden op uw (bedrijfs-)locatie.

Investering

€545,- excl. 21% btw.

Voor bedrijven die deze cursus voor een groep willen afnemen, maken wij een offerte op maat.

Na de opleiding

Het certificaat is vijf jaar geldig. Hercertificeren kan door een hercertificeringsbijeenkomst bij te wonen of een examen maken.

Hercertificering Wet natuurbescherming niveau 2

Je kunt ook verder leren door de cursus te volgen waarmee je het certificaat Wet natuurbescherming niveau 3 kunt behalen.

Cursus Wet natuurbescherming niveau 3

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.