Wet natuurbescherming niveau 3

Ben jij werkvoorbereider of bedrijfsleider bij de (gemeentelijke) groenvoorziening, bij een waterschap of bij een aanverwante organisatie/toezichthouder en heb je nog geen erkend certificaat op het gebied van de natuurwet- en regelgeving niveau 3? Dan is deze cursus van Zone.college ideaal voor jou. Na afronding ontvang je een landelijk erkend certificaat met het AOC-keurmerk.

Wij verzorgen de cursus met de nieuwe gedragscode Soortbescherming gemeenten!

Informatie

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders die werkzaam zijn in de (gemeentelijke) groenvoorziening, waterschappen en aanverwante organisaties.

Programma

In deze cursus komende de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, diverse gedragscodes (waaronder nieuwe gedragscode Soortbescherming voor gemeenten) en ontheffingen;
 • Verboden, verbodsbepalingen, zorgplicht en provinciale vrijstellingen;
 • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaarrond beschermde nesten;
 • Rode lijst-, doel- en aandacht soorten;
 • Mitigeren en compenseren;
 • Organisatiebeleid, planvorming, borging contracten en Standaard RAW 2020;
 • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen, opstellen Ecologisch Werkprotocol;
 • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkprocessen;
 • Overtreding en handhaving;
 • Praktijkcasussen en huiswerkopdrachten;
 • Examentraining

De cursus is gebaseerd op de volgende gedragscodes:
-Gedragscode Soortenbescherming voor gemeenten, onderdeel Bestendig Beheer. Onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling is geen onderdeel van deze cursus!
-Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen
-Gedragscode Bestendig beheer of onderhoud in de Bosbouw
-Gedragscode Natuurbeheer

Je rondt deze cursus af met een examen en het uitwerken van een Ecologisch Werkprotocol gebaseerd op de gedragscode Soortbescherming voor gemeenten.
Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen (gebaseerd op een combinatie van de 4 gedragscodes), waarvan de deelnemers 32 vragen goed beantwoord moet hebben om voor certificering in aanmerking te komen. De vragen zijn gericht op soorten-kennis, kennis van de huidige natuurwetgeving, werktechnieken zorgvuldig handelen en communicatie & werkproces.
In het uitwerken van het Ecologisch Werkprotocol laat de kandidaat zien dat hij/zij op basis van beschikbaar gestelde inventarisatiegegevens van beschermde natuurwet een risicoanalyse kan maken en een bijbehorend risicomanagement kan uitvoeren. Dit met als doel de werkzaamheden in te kunnen plannen en uit te kunnen laten voeren zonder dat hierbij schade optreedt aan de aanwezige beschermde natuurwet.

Na het met goed gevolg afsluiten van deze cursus is de geëxamineerde bevoegd en bekwaam om een gedragscodes toe te passen in de praktijk.  Als je het examen met een voldoende afsluit, ontvang je een landelijk erkend certificaat van het AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

Je dient je certificaat te verlengen door het volgen van een hercertificeringsbijeenkomst binnen de geldigheidsperiode van je huidige certificaat. Je ontvangt dan een nieuw certificaat dat daarna 3 jaar geldig is. Voor niveau 1 en 2 duurt deze bijeenkomst een halve dag, voor niveau 3 een hele dag. Deze optie en de kosten daarvan staan vermeld op de website onder Wet natuurbescherming, hercertificering.

Data en Locaties

De eerstvolgende cursus is gepland op:

Data: 1, 8 en 15 december 2022
Tijd: 9.00 – 16.00 uur
Locatie: Zone.college, Koggelaan 7 te Zwolle

Wij kunnen deze cursus ook incompany op uw (bedrijfs)locatie verzorgen.

 

Investering

€ 837,- excl. 21% btw.

Dit is inclusief lesmateriaal, examen en (bij slagen) pasje van AOC Keurmerk.

Na de opleiding

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.