Wet natuurbescherming niveau Start

Houd jij je beroepsmatig bezig met het onderhoud in groengebieden of in leefgebieden van dieren? Dan krijg je te maken met de Wet natuurbescherming, gericht op de bescherming van Nederlandse natuurgebieden, planten- en diersoorten. In deze praktische incompany cursus van Zone.college leer je de basisregels voor het zorgvuldig assisteren bij werkzaamheden. De cursus neemt 1 dag in beslag. Deelnemers die slagen voor de digitale toets ontvangen een landelijk erkend certificaat met het AOC-keurmerk.

Informatie

Voor wie

De cursus is bedoeld voor assistent medewerkers/medewerkers van SW-bedrijven of leerwerkbedrijven, die werkzaam zijn in buitengebieden met beschermde flora en fauna en het certificaat Wet natuurbescherming niveau Start willen behalen.

Er zijn in totaal vier AOC-keurmerk certificaten te behalen bij Zone.college:

 • Wet natuurbescherming niveau Start. Voor assistent-medewerkers/medewerkers van SW-bedrijven of leerwerkbedrijven die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen uitvoeren.
 • Wet natuurbescherming niveau 1. Voor medewerkers die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen uitvoeren.
 • Wet natuurbescherming niveau 2. Voor medewerkers, zoals voormannen/uitvoerders die werkinstructies op het gebied van ecologische plannen geven.
 • Wet natuurbescherming niveau 3. Voor medewerkers, zoals uitvoerders/werkleiders die werkinstructies opstellen aan de hand van ecologische plannen.
Programma

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • basiskennis Wet natuurbescherming;
 • herkennen verbodsbepalingen en zorgplicht;
 • opvolgen van instructies;
 • herkennen groei-, rust- en voortplantingsplaatsen;
 • meest relevante beschermde soortgroepen als vogels, (zoog)dieren en planten herkennen in de werkomgeving;
 • zorgvuldig handelen bij vaste groei- rust- en voortplantingsplaatsen van flora en fauna;
 • na instructie het juiste materieel/gereedschappen gebruiken gericht op het voorkomen en beperken van nadelige effecten voor flora en fauna;
 • herkennen diverse soorten markeringen;
 • uitleg vragen en vervolgens omgaan met calamiteiten.

Het digitale examen vindt aan het einde van de cursusdag plaats en bestaat uit 20 meerkeuzevragen. Mensen die moeite hebben met lezen hebben de mogelijkheid om examen te doen met behulp van gesproken tekst. Bij voldoende resultaat ontvang je een digitaal certificaat dat vijf jaar geldig is. Om dit certificaat te verlengen volg je vóór de einddatum een hercertificeringsbijeenkomst óf doe je een examen.

De cursus is gebaseerd op de volgende beschikbare gedragscodes:

 • Gedragscode Soortenbescherming gemeenten Stadswerk – Koninklijke Vereniging Stadswerk
 • Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen – Unie van Waterschappen
 • Gedragscode Soortbescherming bosbeheer – Vereniging van Bos- en Natuureigenaren
Data en Locaties

De cursus kan verzorgd worden op diverse (bedrijfs-)locaties.

Investering

Voor bedrijven die deze cursus voor een groep willen afnemen, maken wij een offerte op maat.

Na de opleiding

Het certificaat is vijf jaar geldig. Hercertificeren kan door een hercertificeringsbijeenkomst bij te wonen of een examen maken.

Hercertificering Wet natuurbescherming niveau Start

Je kunt ook verder leren door de cursus te volgen waarmee je het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 kunt behalen.

Cursus Wet natuurbescherming niveau 1

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.