Wijk- en buurtbeheer

Wordt er van jouw groenmedewerkers bij de gemeente meer verwacht dan dat zij gewoon hun werk doen? Moeten zij ook kunnen communiceren met mensen die misschien vragen hebben over wat zij en collega’s aan het doen zijn? In deze cursus van Zone.college doet men de kennis en vaardigheden op die zij hiervoor nodig hebben.

Informatie

Voor wie

De cursus is bedoeld voor groenmedewerkers werkzaam bij gemeenten die gericht de openbare ruimte willen gaan aanpakken. Het werk van de groenmedewerker is de laatste jaren nogal veranderd. Was voorheen alleen het verrichten van uitvoe­ren­d werk belangrijk, tegenwoordig kiest de politiek vaker voor een totale aan­pak. Van mede­wer­kers wordt ver­wacht dat ze naast het verrichten van uitvoe­rende taken ook klant- of bewonersgericht gaan denken en werken. Dit betekent dat medewer­kers naast techni­sche vaardigheden ook sociale vaardig­heden moeten bezitten om zaken als klachtenbehandeling, sociale vernieuwing, eenvoudige voorlichting, wet- en regelgeving etc. goed te kunnen communiceren. Ze moeten de burger te woord kunnen staan en iets kunnen vertel­len over het beleid van de gemeente met betrekking tot de openbare ruimte. De maatschappij verandert, het gemeentelijke beleid verandert en het personeel zal mee moeten veranderen.

Programma

Essentieel onderdeel is bewustwording van veranderingen die een organisatie moet ondergaan om op het gebied van wijk- en buurtbeheer succes te hebben. De technische randvoorwaarden zijn meestal wel aanwezig, maar zaken als communicatie en afdelingsoverstijgend teamwork dienen verder ontwikkeld te worden. Door uit te gaan van concrete situaties in de eigen werkomgeving kunnen we duidelijk maken waar veranderingen noodzakelijk zijn om de nieuwe doelen te verwezenlijken.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is minimaal 12 en maximaal 18.

Programma
Afhankelijk van de doelgroep (leidinggevend/ uitvoerend/gemixt enz.) worden niveau en inhoud aangepast. De hoofdthema’s Communicatie, Gastheerschap en Klantgerichtheid komen bij alle doelgroepen aan de orde.

De inhoud:

 • Communicatie intern/ extern, slechtnieuws-gesprekken, lastige bewoners en lastige collega’s
 • Klachtenrapportage en eenvoudige mondelinge klachtenbe­han­deling en procedures
 • Hoe kom ik in gesprek met de burger en hoe kom ik aan informatie? Inspraakavonden/ enquête.
 • Welk deel van de organisatie is productgestuurd en welk deel netwerkgestuurd? Hoe bouw ik een netwerk op?
 • Kennis en inzicht in organisatiestructuren en besluitvor­ming; Inzicht in participatietrajecten en mogelijkheden en valkuilen daarvan
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving m.b.t. de openbare ruimte
 • Inzicht in onze kwaliteiten. Wat hebben we te bieden als organisatie en wat komen we nog te kort
 • Welke consequenties heeft het invoeren van Wijk- en Buurtbeheer voor de wijze van werken in de organisatie?
 • Wat is interactieve beleidsvorming? Wat kunnen we er mee?
 • Anders omgaan met inspraak, klachten en ideeën
 • Uitdragen en presenteren van beleid
 • Wel of geen buurtbudgetten

Toetsing en afsluiting
De deelnemers krijgen na afloop van de cursus een verklaring van deelname.

Aanvullende informatie
Naast de cursusdagen moeten cursisten rekening houden met enkele uren studie voor het uitwerken van opdrachten. We gaan er van uit dat de organisatie hierbij medewerking verleent.

Na en naast de cursus zijn er nog mogelijkheden tot coaching en begeleiding van het team of enkele leden daaruit. Zo kunnen bijvoorbeeld opzichters/ uitvoerders coaching ontvangen bij het begeleiden van hun medewerkers, om uiteindelijk te komen tot een meer zelfsturende organisatie.

Investering

We verzorgen de cursus bij bedrijven. Samen met de opdrachtgever worden het exacte programma, de duur en de locatie bepaald. Na een persoonlijk gesprek bieden we een offerte op maat aan.

Wat houdt een incompanycursus van Zone.college in?

 • Werken op basis van bedrijfsspecifieke en persoonlijke leerwensen en –doelen.
 • Kennis en expertise toepassen op de thema’s en processen in de organisatie.
 • Meerdere medewerkers tegelijk scholen en gezamenlijk hun kennis naar een hoger niveau brengen.
 • Trainen met eigen materialen (indien mogelijk op de werkplek) en werken aan de hand van bestaande bedrijfsprocessen.
 • Van en met elkaar leren: een positieve, verbindende ervaring voor het hele team.

Voor actuele subsidies, bekijk ons overzicht met financiële regelingen voor particulieren en bedrijven.

Maatwerk en op locatie

De meeste cursussen en opleidingen van Zone.college zijn op maat te maken en kunnen op de door jou gekozen locatie plaatsvinden. We bieden maatwerktrajecten voor groepen en individuen. Zoek je een opleiding die goed aansluit bij jouw specifieke wensen? Onze accountmanagers kunnen in co-creatie met jou een passend programma ontwikkelen.  Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor  incompany opleidingen te bespreken.