Af- of ziekmelden

Ben je door ziekte of een andere reden niet in staat om naar school te komen? Bel dan op de eerste dag van afwezigheid vóór 9.00 uur naar jouw locatie en geef je melding door.

  • Mbo – Locatie Almelo, Deventer, Doetinchem, Hardenberg, Zwolle – (088) 262 09 00
  • Vakmanschapsroute – Locatie Doetinchem – (088) 262 09 00
  • Vakmanschapsroute – Locatie Enschede – (088) 262 06 00
  • Vakmanschapsroute – Locatie Twello – (088) 262 09 00

Betreft het een stagedag, dan moet je zowel school als stage afbellen.

Voor studenten jonger dan 18 jaar dienen ouders/verzorgers hiervoor zorg te dragen.