Klaar voor de toekomst

De agro sector (met Veehouderij en Groen, grond & infra) staat volop in de belangstelling. Zowel in de media als in de politiek en bij belangenorganisaties. Kringlooplandbouw, goed bodembeheer, vermindering van uitstoot, dierenwelzijn, verontreiniging en veiligheid, het zijn belangrijke thema’s in onze maatschappij.

In de vernieuwde mbo-opleidingen Veehouderij (niveau 4) en Groen, grond & infra (niveau 4) besteden we veel aandacht aan deze ontwikkelingen en wat dat betekent voor het toekomstige werk. We werken hierbij nauw samen met het (regionale) bedrijfsleven.

Studenten leren zo veel mogelijk met en in de praktijk. Dat betekent dat ze elke week lessen volgen op praktijkbedrijven, soms met een docent, soms met een praktijkinstructeur. Op school krijgen ze regelmatig lessen van deskundigen uit het bedrijfsleven. Zo maken onze studenten kennis met de nieuwste technieken en inzichten.

Samenwerken aan opdrachten
Met ‘Expeditie Weiland’ gaan onze studenten Veehouderij en Groen, grond & infra samen een aantal uitdagingen aan. Ze voeren voor ondernemers opdrachten uit, die goed passen bij de vernieuwde opleiding en leren van elkaar. Kijk je mee?

De vernieuwde opleiding Veehouderij (niveau 4) en Groen, grond & infra (niveau 4) worden aangeboden op de locaties Almelo en Hardenberg. Meer informatie? Mail naar asportel@zone.college.