Dierenartsassistent Paraveterinair

In een dierenartsenpraktijk krijg je allerlei soorten patiënten binnen: een pup die voor zijn eerste inentingen komt, een cavia met kale plekken op de rug of een kat met diarree. Omdat je met levende dieren werkt en te maken kunt krijgen met spoedgevallen kunnen de werktijden dagelijks wisselen. Als dierenartsassistent paraveterinair ben je de rechterhand van de dierenarts en voor de klanten het eerste aanspreekpunt binnen de praktijk. Je bent breed opgeleid zodat je de eigenaren en hun dieren kan helpen.

De opleiding

Wat leer ik?

Als dierenartsassistent paraveterinair word je breed opgeleid. Kennis over anatomie, fysiologie en ziekteleer krijg je aangereikt. Je leert hoe je deze kennis toe kunt passen in de praktijk. Je bent in staat om dieren te behandelen en cliënten op een correcte manier te informeren. Tijdens de opleiding is er aandacht voor ontwikkeling van empathisch vermogen, zodat je passend kunt communiceren met verschillende cliënten. Om de apotheek goed te kunnen laten draaien komt in de opleiding een heel deel beheren diergeneesmiddelen aanbod.

Je krijgt les in de algemene vakken rekenen, Nederlands, Engels en loopbaan & burgerschap (L&B). Natuurlijk heb je ook coachuren waar jouw voortgang in de opleiding wordt besproken. Jouw persoonlijke coach begeleidt jou tijdens deze opleiding.

Tijdens de opleiding volg je cursussen (theorie) en trainingen (praktijk) en loop je stage. Je krijgt vakken als:

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Instrumentenleer
 • Laboratoriumonderzoeken
 • Apotheekbeheer
 • Communicatie
 • Ziekteleer
 • Coaching
Stage

Tijdens de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair loop je regelmatig stage (beroepspraktijkvorming ofwel BPV). Tijdens deze stage maak je kennis met je toekomstige beroep en werk je aan wisselende werkzaamheden. Natuurlijk kijk je tijdens de stage of de theorie met de praktijk klopt. Werken met collega’s, leidinggevenden en leveranciers staat centraal. Je kunt ervaring opdoen bij de verschillende bedrijven. Het kan zijn dat je een aantal weken aaneen stage loopt of dat je elke week een paar dagen stage loopt.

In een BOL-opleiding heb je minimaal 30% van de tijd BPV. Wij maken uitsluitend gebruik van BPV-bedrijven erkend door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Dat motiveert!
We werken ook nauw samen met bedrijven die dicht bij de opleidingslocaties liggen. Zo ervaar jij heel gericht en in de praktijk hoe projecten en opdrachten werken voor jou. Je ontwikkelt je eigen vaardigheden, beroepsmatig en sociaal. Je herkent jouw eigen talenten eerder en beter, en je komt erachter hoe een beroep werkt en hoe jij zelf werkt. Zo word je waardevol voor een werkgever en ben jij die mbo’er met de juiste bagage in zijn rugzak.

Verder studeren

Na de opleiding kun je aan de slag bij een dierenartsenpraktijk. Je kunt er ook voor kiezen om na je opleiding verder te studeren. Na je opleiding op niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding en ben je toelaatbaar tot andere niveau 4 opleidingen.

Studiegidsen, opleidingsplan en examenplan

We hebben de belangrijkste documenten verzameld op de onderstaande pagina’s:

Over de grenzen

Bedrijven en instellingen in de groene sector zijn steeds meer internationaal georiënteerd. Ze doen zaken in het buitenland en overal in de wereld, zeker in Europa, werken Nederlanders. Bedrijven groeien door internationaal zaken te doen en werknemers moeten dus steeds meer (internationale) kennis en ervaring hebben.

Zone.college bereidt je voor op deze internationale arbeidsmarkt. In alle opleidingen en specialisaties staan internationale activiteiten op het programma. Zo zijn er meerdaagse excursies en kun je stage lopen bij buitenlandse bedrijven, instellingen en organisaties. Soms is het mogelijk om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen.

Een periode in het buitenland biedt je heel wat: kennismaking met nieuwe mensen en andere gewoontes, ontwikkeling van een vreemde taal en persoonlijke groei. Maar het is vooral nuttig voor je studieresultaten en je professionele toekomst.

Begeleiding

Binnen Zone.college is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Kosten

Voor je opleiding betaal je:

 • Lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
 • Kosten voor boeken en ander (digitaal) lesmateriaal
 • Kosten voor extra activiteiten en materiaal

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je op 1 augustus van het studiejaar 18 jaar of ouder bent. Het bedrag geldt per schooljaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie over studiefinanciering en les- en cursusgeld zie de website van DUO.

Boeken en (digitaal) lesmateriaal
De opleiding kent ook kosten voor boeken en (digitaal) lesmateriaal. Op de website van Studers vind je jouw boekenlijst, waarop je kunt zien welke boeken en licenties je in een studiejaar nodig hebt. Soms heb je aanvullend lesmateriaal nodig. De opleiding bestelt dit lesmateriaal. De betaling loopt dan via Zone.college.

Extra activiteiten en materiaal
Houd naast de kosten voor boeken rekening met mogelijke kosten voor extra activiteiten, bijvoorbeeld een excursie, schoolkamp of festiviteit. Deze activiteiten vallen niet onder het verplichte schoolprogramma en je kiest zelf of je eraan deel wilt nemen.

Soms heb je ook kosten voor (werk)kleding en/of andere materialen. De opleiding informeert je over deze aanvullende kosten.

Meer vragen?
Heb je nog vragen over de schoolkosten? Lees dan hier de schoolkostenbrief van 2020-2021. Natuurlijk kun je ook het schoolkostenbeleid van Zone.college doorlezen.

Start, inschrijving en toelating

Met dit diploma kun je leiding geven en draag je verantwoordelijkheid voor praktisch werk, planning en beheer. Je beheerst dat praktische werk zelf natuurlijk tot in de puntjes. Met een diploma op niveau 4 kun je doorstuderen aan het hbo. De opleiding op dit niveau kun je het beste succesvol afronden met het vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg op zak.

Wettelijke toelating:

 • Diploma voor  mbo niveau 2/3 of vmbo KL, GL of TL of mavo of overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo

Maximaal 30

Let op: voor het schooljaar 2021-2022 is voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair het aantal opleidingsplaatsen beperkt (numerus fixus). Dit heeft te maken met het aantal beschikbare stageplaatsen. Er is dit schooljaar plek voor 30 nieuwe eerstejaars studenten in Almelo, Deventer, Doetinchem, Hardenberg en Zwolle. Voor toelating tot de opleiding Dierenartsassistent Paraveterinair geldt dat de aanmeldingen per locatie op volgorde van aanmelding in behandeling worden genomen.

Je kunt je voor de opleiding aanmelden op één locatie van Zone.college. Wanneer het maximaal aantal opleidingsplaatsen is bereikt op de locatie waarvoor jij je hebt aangemeld, kun je mogelijk wel de opleiding op een andere locatie volgen. Je wordt hierover dan geïnformeerd. Je hebt dan de keuze óf op de wachtlijst te blijven staan voor de locatie van jouw 1e keuze óf voor een andere locatie te kiezen. Ook kun je er voor kiezen om je voor een andere opleiding (op de betreffende locatie) aan te melden.

Let op: de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair in Almelo, Deventer, Doetinchem en Zwolle heeft voor komend schooljaar (start augustus 2021) het maximum aantal nieuwe studenten bereikt. Je kunt je nog wel aanmelden voor de opleiding in Hardenberg (nog een paar plaatsen beschikbaar).

Of je kunt je aanmelden en op de wachtlijst van een locatie laten plaatsen. Er zullen de komende tijd mogelijk nog plekken vrijkomen van studenten die toch een andere keuze maken of die in een hoger leerjaar kunnen instromen.

Start en inschrijving
Na controle op de wettelijke toelatingseisen wordt de reguliere aanmeld- en inschrijvingsprocedure doorlopen (leer meer bij aanmelden mbo.) Zodra wij een ingevulde en ondertekende onderwijsovereenkomst hebben ontvangen, wordt het adviestraject ingegaan. Je ontvangt daarvoor een uitnodiging om een AMN Talentscan te maken en/of een uitnodiging voor een studieadviesgesprek. Dit is ervoor om jou een goede start op de opleiding te laten maken. Voor de zomervakantie is er dan nog een kennismakingsdag.

Aanmelden
Wanneer Zone.college jouw aanmelding heeft ontvangen, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Zo weet jij dat wij jouw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. Vervolgens wordt jouw aanmelding in behandeling genomen en ontvang je bericht over de vervolgprocedure.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Bel dan met het Studentenservicepunt via (088) 26 20 900 of mail

mboadministratie@zone.college (Almelo, Deventer en Doetinchem),
admhardenberg@zone.college (Hardenberg) of
admzwolle@zone.college (Zwolle).

Beroepen

Met de opleiding dierenartsassistent paraveterinair kun je aan de slag als:

 • Gezelschapsdierenkliniek
 • Gemengde praktijk
 • Landbouwhuisdieren kliniek
 • Paardenkliniek
 • Tweedelijns kliniek
 • Sales medewerker
 • Nutritional advisor
 • Vertegenwoordiger van bijv. diervoeders
 • Medewerker diergeneeskundig laboratorium