Groen & Cultuurtechniek

Groen is hot! Kijk maar om je heen: groene bedrijfstuinen op daken, parken waar mensen sporten en relaxen, natuur gebieden waar toeristen fietsen en wandelen. Het belang van een gezonde, groene omgeving in de stad en daarbuiten krijgt steeds meer aandacht. Daarnaast spelen de gevolgen van de klimaatverandering een steeds grotere rol. Alle ontwikkelingen zorgen ervoor dat er op de arbeidsmarkt vraag is naar medewerkers voor het groen.