Aandacht is geven en krijgen - Practoraat Betekenisvolle leerprocessen

We krijgen steeds meer inzicht over de invloed die de pandemie met alle bijkomende onzekerheden heeft op het welbevinden van studenten. Volgens recent landelijk onderzoek gaat het met de mentale gezondheid en het welbevinden van ongeveer de helft van de studenten niet goed. Welbevinden is een mix van goed voelen en goed functioneren en wordt voor 50% bepaald door erfelijkheid en voor 10% door omstandigheden. De resterende 40% is beïnvloedbaar door hoe we in het leven staan en met situaties omgaan. 

Volgens Kim Kuiper (Practor Betekenisvolle leerprocessen) en Rinie Assen (docent Nederlands) is Noaberschap een kwaliteit uit het oosten (zie kader) die ondersteunend kan werken aan het welbevinden. Docenten hebben de kans studenten naast de vakinhoudelijke begeleiding in hun welbevinden te ondersteunen. Welbevinden heeft invloed op het leerproces in de breedste zin van het woord, dat maakt dat we er veel belang aan hechten. Emoties staan aan de basis van leervermogen, geven betekenis aan het leren, houden het leerproces gaande en bepalen of het geleerde gebruikt gaat worden. Wanneer we bij onze studenten het beste binnenste buiten willen halen is het daarom van belang aandacht te hebben voor het welbevinden van onze studenten.

Vrijdag 3 december is in Zwolle de aftrap van de ambassade van aandacht gehouden. Acht eerstejaars studenten van opleidingen Wildlife en Green design hebben hieraan deelgenomen. In een 2,5 uur durende sessie hebben zij gewerkt met de Aandachtjes (zie aandachtjes.nl). Dit alles onder begeleiding van Rinie Assen, Kim Kuiper in samenwerking met Pieter Baay (Onderwijs 124) grondlegger van de aandacht ambassade. Het doel van de aftrap was te achterhalen of inzet van Aandachtjes aansluit bij de behoefte van studenten en of het zinvol lijkt organisatie breed te gaan werken met Aandacht ambassadeurs.

Aansluiten bij de ambassade van aandacht is ontstaan met het idee van Noaberschap in het achterhoofd zoals wij dat hier in de Achterhoek, Twente, Salland en Drenthe al kennen. Over Noaberschap wordt gesproken wanneer een  overwegend agrarische, gemeenschap van noabers (buren) elkaar desgewenst met raad en daad bij staan. In de gemeenschap van Zone.college zouden we kunnen spreken over een Noaberschap. Wij denken binnen Zone.college met Aandachtjes handvatten te kunnen bieden tot goed Noaberschap. “Een naober is meer dan je buur, een naober is je naoste.” Je naaste, dus. Iemand waar je wat voor doet, waar je iets voor over hebt, die je terzijde staat. 

De decembermaand met steeds kortere dagen, al het donker lijkt een goed moment voor de aftrap. Het is een tijd van aandacht, maar ook van naar binnen gaan. Naar binnen is niet alleen thuis in de warmte, maar ook in reflectie op het afgelopen jaar en vooruitkijkend naar het nieuwe jaar. Hierop is in de bijeenkomst aangesloten, met het Aandachtje “de steunpilaar”.

Na een aantal activerende opdrachten was het tijd om echt wat te gaan maken en kwamen het papier, de stiften, lijm en scharen op tafel. Het resultaat was een divers aanbod aan producten. Er werden een aantal kaartjes en uitnodigingen geschreven, tekeningen gemaakt, gefilosofeerd en zelfs een #aandacht gelanceerd met een heus vliegtuig (van papier). Tijdens het maakproces kwamen mooie gesprekken op gang over hobby’s, familie, vrienden en andere persoonlijke onderwerpen.

Tijdens deze bijeenkomst is door het practoraat Betekenisvolle leerprocessen informatie verzameld over de invloed van Aandachtjes op het welbevinden van deze groep studenten. Hiervoor is aan de studenten gevraagd om een check-in en check-out te doen en daarbij verschillende onderdelen van het welbevinden te scoren op een stoplicht. De check-out liet zien dat de score aan het einde van de bijeenkomst is toegenomen op de onderdelen betrokkenheid, een zinvol doel nastreven voor jezelf en anderen en positief denken en emoties. Daarnaast hebben de studenten een enquête ingevuld. In de enquêtes gaven studenten aan meer inzicht gekregen te hebben in wat aandacht is. Ze weten het belang van aandacht te noemen en ook beter hoe je aandacht geeft of zelf vraagt. Ze geven aan dat het fijn is om aandacht te geven en te krijgen, vooral bij moeilijke tijden, zoals nu met corona.
Aan het einde van de aftrap ging iedereen met een goed en voldaan gevoel het lokaal uit en het weekend in!

Wij denken dat het werken met Aandachtjes een waardevolle aanvulling is voor de studenten en kan bijdragen aan het Noaberschap. Voor belangstellenden zijn er enkele setjes Aandachtjes beschikbaar wie sluit zich aan?

Heb je interesse in de Aandachtjes, wil je er meer over weten of je aansluiten bij de Aandacht ambassadeurs?
Mail dan naar het practoraat.