Als docent verander je levens!

Tijdens de mbo werkveldconferentie op 17 mei in Doetinchem heeft het practoraat ‘Betekenisvolle leerprocessen’ samen met 4 deeltijdstudenten Learning & Development in Organisations (Opleidingskunde) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een themaworkshop verzorgd ‘De praktijk van de student centraal’, AVO in het vakonderwijs! Docenten AVO van de verschillende locaties waren vertegenwoordigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het inzetten van enkele interventies zijn inzichten verzameld over hoe AVO meer aansluiting kan vinden bij de beroepscontext waarvoor de studenten opgeleid worden. Ook is nagedacht over welke stappen hiervoor als eerste genomen moeten worden en welke stap de docent zelf als eerste gaat zetten.

Opvallend is dat er veel studiemateriaal ontwikkeld is, maar dat de kennisdeling voor een deel achterblijft. AVO docenten zetten nu vooral persoonlijke ervaringen binnen een vakgebied, ervaringen van studenten en maatschappelijke onderwerpen in om het onderwijs betekenisvol en praktijkrijk te maken. AVO docenten hebben sterk de wens om bij het ontwikkelen van studiemateriaal en -opdrachten betrokken te zijn en mee te denken over het (vak)curriculum.

 

 

 

 

 

 

Opgemerkt werd dat er bij het vormgeven van het onderwijs beseft moet worden dat studenten kennis en vaardigheden vanuit AVO in de praktijk inzetten. Zowel als burger in onze maatschappij als tijdens het beoefenen van hun beroep. Als docent geven wij betekenisvolle leerprocessen mee aan onze studenten en daarmee verander je levens!

We kijken terug op een vruchtbare workshop die voor herhaling vatbaar is. AVO docenten bedankt voor jullie medewerking en input. In de loop van het komende schooljaar zal het practoraat deze workshops verder uitbouwen en AVO en vakdocenten hierbij betrekken. Mocht je denken, dit is een onderwerp waarmee mijn onderwijsteam nu al aan de slag wil, dan kan je hiertoe ook een aanvraag indienen bij het practoraat via de mail.