Over het mbo

Bij Zone.college kun je terecht voor diverse opleidingsrichtingen in de Groene sector waarmee je in heel wat verschillende beroepen aan de slag kunt gaan. Met een beroepsopleiding van Zone.college ben je klaar voor de Groene toekomst. De werkgelegenheid in de Groene sector neemt de komende jaren toe. Morgen ligt er dus een uitdagende baan op jou te wachten! Vandaag beleef je Groen onderwijs in een omgeving waarin je jezelf kunt zijn en iedereen elkaar kent. Je kunt een mbo-opleiding volgen op de locatie in Almelo, Deventer, Doetinchem, Hardenberg of Zwolle.

Binnen ons mbo kun je verschillende opleidingen volgen. Van Veehouderij tot Groene detailhandel en van Hoefsmid tot Voeding & voorlichting; alles is mogelijk. Wij zorgen ervoor dat je goed wordt in je vak en dat je je persoonlijk ontwikkelt. We werken altijd vanuit praktijksituaties; binnen, maar vooral buiten de school. Praktijk-rijk onderwijs; daar draait het om. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kijken we goed naar wat bij je past, waar jouw mogelijkheden liggen en waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Zo halen wij je beste binnenste buiten.

Praktische informatie

Ons onderwijs

Met een mbo-opleiding van Zone.college haal je je beste binnenste buiten. Wij zorgen ervoor dat je goed wordt in je vak en dat je je persoonlijk ontwikkelt. Hoe? Door altijd te werken vanuit praktijksituaties: binnen, maar vooral buiten de school. En door goed te kijken wat bij je past, waar jouw mogelijkheden liggen en waarin je jezelf kunt ontwikkelen.

We bieden aantrekkelijk en modern onderwijs met veel praktijk en theorie. Dat doen we het liefst bij of met behulp van bedrijven. In Nederland, maar ook in het buitenland. Je maakt zo goed kennis met je toekomstige vak en de nieuwste ontwikkelingen. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving zorgen wij er voor dat jij je kunt voorbereiden op een professionele toekomst in binnen- of buitenland. Want werk genoeg voor goede vakmensen!

De praktijk in

In je opleiding speelt de praktijk een belangrijke rol. Je loopt stage (binnen het mbo noemen we dat Beroepspraktijkvorming (BPV)) en in de ‘Proeve van Bekwaamheid’ laat je zien wat je kunt. De ‘Proeve’ (een soort examen) vindt zoveel mogelijk plaats in een echte bedrijfssituatie. Je werkt ook veel in projecten. In overleg met je docenten plan je hierin veel lesactiviteiten. Natuurlijk krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Rekenen en Burgerschap. Belangrijk? Zeker. Niet alleen voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het behalen van je diploma.

 

Voorwaarden erkend leerbedrijf (BPV)

Onderstaande voorwaarden vind je ook in de BPV informatiegids.

Erkenning leerbedrijven
Binnen het middelbaar agrarisch onderwijs vindt praktijkleren plaats op erkende leerbedrijven. SBB zorgt voor de erkenning en registratie van leerbedrijven. Dit geldt voor zowel bedrijven in Nederland als in het buitenland. Alle bedrijven die te kennen geven dat ze erkend willen worden, moeten voldoen aan een aantal criteria.

Hoe word ik een erkend leerbedrijf?
Biedt jouw bedrijf jonge mensen een uitdagende leerwerkomgeving en wil je de jeugd een kans bieden? Je kunt jouw bedrijf dan als leerbedrijf aanbieden via de bpv-portal op s-bb.nl. Ook kan Zone.college je als leerbedrijf voordragen bij de SBB. Een adviseur praktijkleren brengt vervolgens in een gesprek de mogelijkheden voor praktijkleren op jouw bedrijf in kaart en bekijkt hoe jouw bedrijf het praktijkleren vormgeeft. Daarnaast beoordeelt hij of er een goede praktijkopleider aanwezig is. Je kunt hieruit afleiden dat niet alle aanvragen tot een erkenning leiden. We zijn immers altijd op zoek naar kwaliteit en meerwaarde.

Voorwaarden voor erkenning als leerbedrijf
De voorwaarden voor erkenning als leerbedrijf zijn onderdeel van het ‘Reglement erkenning leerbedrijven SBB’. Het reglement kun je  opvragen bij de SBB: s-bb.nl.
Als erkend leerbedrijf voldoe je  aan de volgende voorwaarden:

 1. Je biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
 2. Je stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Je maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
 3. Je bent bereid om samen te werken met de school en SBB en je verstrekt daartoe de benodigde informatie.
 4. Je gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op stagemarkt.nl, de website waar studenten een stageplaats of leerbaan zoeken in het mbo.

N.B.
Naast deze voorwaarden geldt voor alle hippische accommodaties dat zij in het bezit moeten zijn van het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport om erkend te kunnen worden als leerbedrijf. (Bron: www.veiligpaardrijden.nl)

Erkenningsprocedure
De procedure van aanvraag tot erkenning duurt ongeveer 10 werkdagen. Aan de aanvraag en de erkenningsprocedure, uitgevoerd door SBB, zijn verder geen kosten verbonden.

Het register met erkende leerbedrijven
Het register met erkende (buitenlandse) leerbedrijven is te vinden op stagemarkt.nl.

Verder heeft de SBB tot taak:

 • De kwaliteit van de BPV-plaatsen te bevorderen;
 • De beschikbaarheid van een toereikend aantal BPV plaatsen te garanderen;
 • Het register van BPV-plaatsen in stand te houden;
 • De BPV-bedrijven regelmatig te beoordelen.

Erkenning en registratie leerbedrijven buitenland
Als je kenbaar wilt maken dat je als buitenlands bedrijf geschikt bent om Nederlandse studenten uit het agrarisch onderwijs een praktijkleerplaats te bieden, dan moet je een aanvraag indienen voor de erkenning als leerbedrijf op www.s-bb.nl. Als je aan de criteria voldoet word je opgenomen in het register erkende buitenlandse leerbedrijven.

Kies zelf

Met keuzedelen geef je zelf ook invulling aan je opleiding. Er zijn keuzedelen waarmee je je kunt voorbereiden op een vervolgopleiding. Andere keuzedelen zijn meer gericht op je toekomstige beroep. Je kunt je meer verdiepen in een stukje van je opleiding of juist kennismaken met totaal iets nieuws. Jij kiest.

BOL of BBL?

Bij de meeste opleidingen van Zone.college kun je kiezen of je deze via BOL of BBL wilt volgen.

BOL staat voor Beroepsopleidende leerweg. Dat houdt in dat je gemiddeld de helft van de tijd naar school gaat en de helft van de tijd beroepspraktijkvorming (BPV) hebt op een bedrijf. Daar leer je het vak in de praktijk. BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij ben je één of twee dagen per week op school. Daarnaast heb je een baan, voor minimaal 24 uur.

Toelatingseisen

Niveau Studieduur Toelatingseisen
Entree 1 jaar
 • Geen diploma en minimaal 16 jaar of niet meer volledig leerplichtig
2 2 jaar
 • Diploma Entree-opleiding of niveau 1/AKA
 • Vmbo BB, KL, GL, TL
 • Mavo
3 3 jaar
 • Vmbo GL, KL of TL
 • Mavo
 • Overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
 • Mbo diploma niveau 2
4 3 jaar
 • Vmbo GL, KL of TL
 • Mavo
 • Overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
 • Mbo diploma niveau 2 of 3

Wij adviseren leerlingen die willen instromen op niveau 4 via de Kaderberoepsgerichte leerweg deze af te sluiten met goede resultaten voor wiskunde + biologie/ naSk.

Wil je meer informatie over onze opleidingen BOL of BBL? Bekijk dan de studiebijsluiters.

Laptops in het mbo

Tijdens je opleiding maak je gebruik van een laptop. De kosten voor de aanschaf van de laptop zijn voor eigen rekening, omdat het een leermiddel is. Op de pagina Laptops geven we je opties aan voor de je aanschaf van je laptop.

*Let op: Studenten voor de opleiding Geo, data & design hebben een laptop nodig met andere specificaties! Vraag voor de aanschaf van je laptop de specificaties op bij je docent.

Studiefinanciering en OV-kaart

Studiefinanciering
Ga je studeren in het mbo, hbo of aan de universiteit? Kijk dan op de website van DUO voor de mogelijkheden voor studiefinanciering, randvoorwaarden etc. b

Studentenreisproduct
Ga je een voltijdse mbo-opleiding volgen? Dan kun je het studentenreisproduct aanvragen. Ook als je nog geen 18 jaar bent. Je kunt er gratis of met korting mee reizen met het openbaar vervoer. Vraag bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan.

Klaar met je studie? Ga naar studentenreisproduct.nl en zet deze dan op tijd stop.

Leermiddelen bestellen

Vanaf 1 juli kun je leermiddelen voor het schooljaar 2024-2025 bestellen. Hiervoor werkt Zone.college samen met MBOwebshop.nl. Om leermiddelen te bestellen log je in met je schoolaccount. Nieuwe studenten kunnen inloggen met de inlognaam en het wachtwoord die ze begin juli per brief van school ontvangen.

Om leermiddelen te bestellen heb je een lijstnummer nodig. Na het inloggen moet je namelijk het lijstnummer invullen dat bij jouw opleiding hoort. Kies hieronder de lijst die bij jouw locatie hoort en zoek het juiste lijstnummer.

Klik op de onderstaande knop om jouw leermiddelen te bestellen.

Bestellen

Voor meer uitleg en vragen over hoe je jouw leermiddelen bestelt, bekijk je de helpkaart. Hierop vind je de contactgegevens van Zone.college en MBOwebshop.nl. Voor meer uitleg kun je ook de onderstaande video bekijken.
Ben jij op 1 september 2024 jonger dan 18 jaar? Dan heb jij recht op een tegemoetkoming in de studiekosten van 60 euro. Dit is een regeling van de Rijksoverheid die voor de komende 2 jaar is vastgesteld. Bekijk deze flyer/kortingsvoucher voor meer informatie.

 

Info for refugees

Two websites provides more information about studying for refugee students living in The Netherlands. Check For refugee students and professionals (uaf.nl) or Plan your stay | Study in Holland.

As soon as you have made the decision to study at Zone.college, you will need to prepare for your stay. As an international student you need to arrange quite a few things. There are regulations and laws that will affect your stay. In order to inform you in the best possible way, and with the latest information, the Dutch government has created an application that directly provides official information.

Non EER students probably need a visa and/or a residence permit. In addition, you must make sure you have adequate insurance and funding for your stay. Use the Pathfinder wizard to find out if you need a student visa or permit. The outcome of the wizard will show the procedures for obtaining a visa specifically for your country.

By using the Pathfinder wizard, you can easily see which other preparations you need to make and when. Please tick the boxes on the list to filter the topic(s) you wish to know more about and help prepare your stay in the Netherlands. The wizard will give you tailor-made information about residence permits, student finance and loans, health insurance and paying taxes that applies to your personal situation.

Please note: the Pathfinder wizard is not compatible with Internet Explorer version 9.0 and previous versions of this browser. If you have trouble using pathfinder, please refer to the Study in Holland website for more information about visa, permits, finance, insurance and taxes

Aanmeldings- en inschrijvingsprocedure mbo

Hier staat beschreven wat je moet weten over het aanmelding-, toelatings- en inschrijvingsproces van Zone.college.

Klachten en bezwaar

Onze organisatie is erop gericht om de leerling, student en deelnemer zo goed mogelijk onderwijs te geven. Daar staan wij voor en dat mag ook van ons verwacht worden. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is of suggesties heeft over hoe het beter zou kunnen. Dat horen wij natuurlijk graag.

 • Ben je ergens niet tevreden over of heb je ideeën ter verbetering? Neem dan contact op met de teamleider, directeur, coach of sectormanager.
 • Wil je een klacht melden? Meld je klacht via het Klachtenformulier.
  Na het openen van bovenstaande hyperlink wordt gevraagd inloggegevens in te vullen – welke dat zijn staan ook op het scherm vermeld. Deze inloggegevens zijn alleen nodig om het klachtenformulier te openen. Je privacy loopt hiermee geen gevaar. Wij zorgen uiteraard ervoor dat de informatie, die je via het formulier aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten, treiteren of discriminatie, dan kun je een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via de vertrouwenslijn van Bezemer & Schubad: 088-1440200. Daar zal je een externe vertrouwenspersoon worden toegewezen die je kan helpen.
 • Leerlingen/studenten kunnen bij klachten over grensoverschrijdend gedrag ook altijd terecht bij de interne vertrouwenspersonen op hun school.

De klachtenregelingen:

 • Klachtenregeling voor leerlingen en studenten voor klachten van zakelijke aard.
 • Klachtenregeling voor leerlingen en studenten voor klachten over ongewenst gedrag.

Voor vragen betreffende de klachtenregelingen kun je contact opnemen met Klachtenbeheer via klachtenbeheer@zone.college of 088-26 20 700.

Vakanties mbo en nationale feestdagen

Kijk voor een actueel overzicht van de vakanties en feestdagen op de pagina vakanties.