Opleidings- en examenplannen

Bos- & natuurbeheer

Bos- & natuurbeheer, niveau 3
Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie:

Bos- & natuurbeheer, niveau 4
Opzichter / uitvoerder groene ruimte:

Dierenartsassistent paraveterinair

Dierenartsassistent paraveterinair, niveau 4:

Dierverzorging

Dierverzorging, niveau 2
Medewerker dierverzorging:

Dierverzorging, niveau 3
Vakbekwaam medewerker dierverzorging:

Dierverzorging, niveau 4
Bedrijfsleider dierverzorging:

Entreeopleidingen

Entree opleiding, niveau 1
Assistent plant, dier of groene omgeving:

Entree opleiding, niveau 1
Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie:

Geo, data & design

Geo, data & design, niveau 4
Vakexpert Geo, data & design:

Green design

Green design, niveau 2
Medewerker bloem, groen en styling:

Green design, niveau 3
Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling:

Green design, niveau 4
Vakexpert bloem, groen en styling:

Groen & cultuurtechniek

Groen & cultuurtechniek, niveau 2
Medewerker groen en cultuurtechniek:

Groen & cultuurtechniek, niveau 3
Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek:

Groen & cultuurtechniek, niveau 4
Vakexpert groen en cultuurtechniek:

Groen, grond en infra (loonwerk)

Groen, grond en infra, niveau 2
Medewerker agrarisch loonwerk:

Groen, grond en infra, niveau 3
Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk:

Groen, grond en infra, niveau 4
Vakexpert agrarisch loonwerk

Groene detailhandel

Groene detailhandel, niveau 2
Verkoper:

Groene detailhandel, niveau 3
Verkoopspecialist groene detailhandel:

Groene detailhandel, niveau 4
Manager retail:

Hoefsmid

Hoefsmid, niveau 3:

Paardenhouderij

Paardenhouderij, niveau 3
Vakbekwaam medewerker paardensport en paardenhouderij:

Paardenhouderij, niveau 4
Bedrijfsleider paardensport en paardenhouderij:

Paardensport

Paardensport, niveau 3
Instructeur paardensport en paardenhouderij:

Paardensport, niveau 4
Instructeur paardensport en paardenhouderij:

Sportvisserij & waterbeheer

Sportvisserij & waterbeheer, niveau 3
Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

Sportvisserij & waterbeheer, niveau 4
Opzichter/uitvoerder groene ruimte

Teelt & Technologie

Teelt & technologie, niveau 2
Medewerker teelt:

Teelt & technologie, niveau 3
Vakbekwaam medewerker teelt:

Teelt & technologie, niveau 4
Vakexpert teelt en groene technologie:

Tuin & landschap

Tuin & landschap, niveau 2
Medewerker hovenier:

Tuin & landschap, niveau 3
Vakbekwaam hovenier:

Tuin & landschap, niveau 4
Opzichter uitvoerder groene ruimte:

Veehouderij

Veehouderij, niveau 2
Medewerker veehouderij:

Veehouderij, niveau 3
Vakbekwaam medewerker veehouderij:

Veehouderij, niveau 4
Vakexpert veehouderij:

Voeding

Voeding & technologie, niveau 2
Medewerker voeding en technologie:

Voeding & technologie, niveau 3
Vakbekwaam medewerker voeding en technologie:

Voeding & technologie, niveau 4
Vakexpert voeding en technologie:

Voeding & voorlichting, niveau 4
Vakexpert voeding en voorlichting:

Wildlife

Wildlife, niveau 4
Bedrijfsleider dierverzorging: