100 jaar groen onderwijs in Hardenberg feestelijk gevierd

Op zaterdag 14 mei organiseert Zone.college Hardenberg een feestelijke dag vanwege 100 jaar Groen onderwijs in Hardenberg. Tussen 10.00 en 17.00 uur is er in het LOC+ in Hardenberg een boerenmarkt en een expositie over het groene onderwijs van de afgelopen eeuw. De toegang tot de festiviteiten is gratis.

Met het eeuwfeest wil Zone.college iedereen kennis laten maken met de ontwikkelingen binnen het groene onderwijs van de afgelopen eeuw. Maar er wordt ook vooruit gekeken. De ontwikkelingen in het groene onderwijs staan namelijk niet stil. Zo is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid, kringlooplandbouw en biodiversiteit. Eimert Fikse, directeur mbo: ‘In alle veranderingen door de tijd heen is de rode draad: de waarde van het groene onderwijs voor de regio. Ons onderwijs sluit daarom nauw aan bij de perspectieven van de gemeente en provincie.’

Belangrijk voor de regio

Levend lab
‘Zone.college Hardenberg is een kleine school. Dat dwingt ons om innovatief te zijn. Zo maken we al jaren lesprogramma’s samen met bedrijven en bieden we zoveel mogelijk onderwijs op bedrijfslocaties aan. Ook innovatief is dat onze studenten van de opleidingen Groen, grond & infra en Veehouderij een deel van hun lessen samen volgen en dat we een gecombineerde opleiding Dierverzorging/Veehouderij aanbieden.’

Zone.college trapte het jubileumjaar samen met studenten en docenten al feestelijk af op 25 oktober. Op 14 mei 2022 organiseert de school een evenement, waarbij ook inwoners van Hardenberg welkom zijn. Daarnaast zijn alle (oud-)studenten, (oud-)docenten en praktijk- en leerbedrijven uitgenodigd. ‘Gezellig bijpraten, leuke dingen zien en beleven; daar draait het om. We laten zien dat de groene sector springlevend is.’