100 jaar groen onderwijs in Hardenberg

Het groene onderwijs heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de regio Hardenberg. En dat doet het nog steeds. Bijvoorbeeld in het voedselvraagstuk. Maar ook in de kwaliteit van de groene ruimte en de leefbaarheid van de woonkernen en het buitengebied. Het honderdjarig bestaan van het groene onderwijs in Hardenberg is daarom reden voor een feestje. Zone.college trapt het jubileumjaar op 25 oktober 2021 feestelijk af.

In de afgelopen honderd jaar volgden duizenden leerlingen, studenten en cursisten groen onderwijs in Hardenberg. “Van oudsher is deze regio een agrarisch gebied”, vertelt Eimert Fikse, directeur mbo bij Zone.college. “Maar door de industriële revolutie was aan het begin van de vorige eeuw een grote leegloop van boerenbedrijven ontstaan. Met de oprichting van de Christelijke Landbouwwinterschool voor jongens in 1921 wilde de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) boerenbedrijven weer perspectief bieden. Als locatie werd gekozen voor de Brink in Heemse.”

Veranderingen
“Na de Tweede Wereldoorlog lag de focus in Nederland op wederopbouw. De akkerbouw en veehouderij in de regio Hardenberg kregen hierin een belangrijke rol. Dat gaf een boost aan de school”, vervolgt Eimert. Sindsdien is er veel veranderd. “De school is niet meer alleen voor jongens. Wat de Landbouwwinterschool was, is nu de fusieorganisatie Zone.college. En de leslocatie is tegenwoordig het LOC+ aan de Parkweg in Hardenberg. Hier bieden wij verschillende mbo-opleidingen aan, organiseren we voor het Vechtdal College het groene vmbo en werken we samen met het Alfa College.”

Betekenis voor regio Hardenberg
In alle veranderingen en ontwikkelingen in het groene onderwijs in Hardenberg door de tijd heen is de rode draad: de waarde van het groene onderwijs voor de regio. Eimert: “Het onderwijs van Zone.college Hardenberg sluit nauw aan bij de perspectieven van de gemeente en provincie. We denken en doen actief mee in het voedselvraagstuk en blíjven goede akkerbouwers en dierverzorgers leveren. Vanwege de mogelijkheden van Hardenberg op het gebied van recreatie en natuur leiden we hoveniers op, die het groot groen helpen behouden en verbeteren. Een mooi voorbeeld van onze betekenis voor Hardenberg is de kinderboerderij in de wijk Baalder. Die heeft niet alleen een belangrijke functie in de wijk, maar is ook een dagbestedingslocatie voor cliënten van Stichting Baaldersborg en een plek waar leerlingen van Zone.college praktijklessen volgen. In 2012 kreeg dit initiatief zelfs een Appeltje van Oranje.”

Levend lab
“Zone.college Hardenberg is een kleine school. De geringe omvang is fijn voor studenten met een voorkeur voor kleinschalig onderwijs en dwingt ons om innovatief te zijn. Wij zijn een ‘living lab’ voor onderwijsontwikkeling.” Eimert somt op: “We maken bijvoorbeeld al jaren lesprogramma’s samen met bedrijven en bieden zoveel mogelijk onderwijs op bedrijfslocaties aan. Onze docenten beschikken over een actief bedrijven-netwerk. Het ‘praktijk-rijk leren’ is inmiddels ook naar andere locaties binnen Zone.college uitgerold. Verder waren wij een van de eerste scholen die met afsprakencontracten werkten. Ook innovatief is dat studenten van de opleidingen Groen, grond en infra (loonwerk) en Veehouderij bij ons een deel van hun lessen samen volgen, omdat ze ook in het werkveld steeds meer samenwerken. En dat we een gecombineerde opleiding Dierverzorging/Veehouderij op niveau 2 aanbieden. Hierdoor kunnen studenten ervaring opdoen in verschillende diersectoren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.”

Save the date
Zone.college trapt het jubileumjaar feestelijk af. Dat gebeurt samen met studenten en docenten op 25 oktober, precies honderd jaar na de oprichting van de Landbouwwinterschool in 1921. Daarnaast organiseert Zone.college op 14 mei 2022 een eendaags evenement waarbij ook inwoners van Hardenberg welkom zijn. Joyce Soppe, medewerker onderwijsservices: “Een van de onderdelen van dit evenement is een expositie in het LOC+ over honderd jaar groen onderwijs. Daarnaast organiseren we een toertocht en een veekeuring en komt er een markt met boerenproducten. Aan die markt werkt het bedrijfsleven in de regio mee. We komen graag in contact met de oudste, nog levende oud-student en roepen álle oud-studenten op om 14 mei alvast in hun agenda te zetten!”