Aan de slag met beschoeiingen

In de opleiding Sportvisserij & waterbeheer staat de praktijk echt centraal. Regelmatig gaan studenten op excursie naar een bedrijven, krijgen ze gastlessen van bedrijven, organiseren ze viswedstrijden en voeren ze opdrachten uit voor organisaties. Deze week oefenden de studenten met het plaatsen van beschoeiing in het droge talud. Belangrijk, omdat beschoeiing ervoor zorgt dat de grond van een oever of waterkant niet wegzakt en dat water wordt gekeerd.

Bij de oefening kwam veel aan bod: uitmeten, waterpas zetten, palen aan planken verbinden. En uiteraard hadden studenten aandacht voor veilig en verantwoord werken. Het materiaal werd beschikbaar gesteld door Waterschap Drents Overijsselse Delta. Na beoordeling van het resultaat werd de beschoeiing weer weggehaald en was het oefenterrein weer ‘gewoon’ beschikbaar.

‘Het was een mooie klus, waar de studenten veel ervaring hebben opgedaan. En ja, dit soort werkzaamheden komen ook aan de orde in het toekomstige beroepenveld’, vertelt docent Wim Zweep. ‘En dat de palen nu niet achter de palen werden gemonteerd (de kant waar de grond tegenaan komt), maakte voor deze oefensessie niet uit. De ervaring met het plaatsen van materiaal is in ieder geval gemaakt.’