Activiteiten zichtbaar in de regio

Natuurlijk willen we graag ook de komende jaren voldoende instroom krijgen in de opleidingen. Het zichtbaar zijn in de regio is daarom van groot belang. De volgende activiteiten hebben daar tot nu toe al aan bijgedragen.


Zondag 9 september was Zone.college aanwezig op de Open Monumentendag bij Twickel. Vmbo-school het Noordik in Vroomshoop had een week van duurzaamheid waar ze Zone.college voor gevraagd hebben een workshop te verzorgen. Hier is uitvoering aan gegeven door in zeven lesrondes het concept van De Levende Tuin gericht op wateropvang in de tuin te presenteren door docent Edwin Vos en twee niveau 4 studenten. De vmbo-leerlingen gingen vervolgens aan de slag met de opdracht een tuin ‘rainproof’ te maken.
Voor vmbo-leerlingen is het mogelijk dat ze een dag meelopen bij een mbo-opleiding. Dinsdag 13 november waren we ‘s middags met enkele ‘meelopers’ bij Donkergroen Hengelo op bezoek. ’s Ochtends zijn deze leerlingen ook aan de slag geweest met De Levende Tuin, Sortimentskennis en hebben ze uitleg gekregen over de opleiding van de huidige studenten die in hun examenjaar zitten.
Soms is het ook buiten de regio, maar ook erg waardevol. De studenten van niveau 3 en 4 laatste leerjaar zijn in de 1ste schoolweek op uitwisseling geweest naar Nurnburg met studenten van groen-opleiding in Steinfurt. Hier hebben zij de Galabouw bezocht en is gewerkt de gezamenlijk planvorming voor een rotonde in Steinfurt. Dit heeft een vervolg gekregen op 8 november waarbij de studenten uit Duitsland in Almelo te gast zijn geweest en verder is gewerkt aan de rotondes. Docent Mathijs Geltink heeft een ‘Duitse-les’ SketchUp verzorgd.
Mocht u een activiteit organiseren waarbij Zone.college een bijdrage zou kunnen leveren die bijdraagt aan zichtbaarheid in de regio neemt u dan contact met op met Edwin Vos, evos@zone.college.