‘Als je kunt laten zien hoe het in de praktijk werkt, pakt het beter bij de studenten’

Zone.college biedt praktijk-rijk leren: een vorm van lesgeven waarin theorielessen op school worden gecombineerd met praktijklessen bij bedrijven. De principes van praktijk-rijk leren worden ook toegepast in de mbo-opleidingen Groen, grond & infra, bijvoorbeeld bij Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. Poppink BV in Reutum.

Gert-Jan Poppink: “Wij zijn hier in de regio een relatief groot loonbedrijf. Naast bemesten, zaaien en oogsten doen we grondverzet, infrastructureel werk en landbouwmechanisatie, oftewel verkoop en onderhoud van materieel. Een breed aanbod dus.”

Meer dan machines
In het verleden zag Gert-Jan dat er in het onderwijs wel eens iets mankeerde aan de aansluiting tussen theorie en praktijk. “Op een gegeven moment heeft Zone.college een aantal mensen uit de praktijk uitgenodigd om mee te praten over hoe we daar verbetering in konden brengen. Mede als gevolg daarvan zijn de opleidingen nu beter toegespitst op het werkveld. Voorheen zat de focus heel erg op het bedienen van materieel. Maar agrarisch loonwerk is veel meer dan machines. Wij zijn vooral gaan kijken naar de vragen waarmee het allemaal begint: waarom doe je wat je doet en hoe pak je dat dan aan? Dat is ook het uitgangspunt van de praktijklessen die we hier op het bedrijf geven.”

Meerwaarde
Op basis van dat uitgangspunt krijgen studenten Groen, grond & infra bij Gebr. Poppink BV onder meer praktijklessen over allerlei aspecten van grondbewerking. “Maar we gaan ook in op thema’s als kostprijsberekening, urenverantwoording, certificeringen en het maken van keuzes over bijvoorbeeld brandstofbesparing en duurzaamheid. Voor zulke onderwerpen is op school ook wel aandacht, maar als je kunt laten zien hoe het in de praktijk werkt, pakt het beter bij de studenten. Dat is de meerwaarde van praktijk-rijk leren.”

Meer weten over praktijk-rijk leren binnen Groen, grond & infra? Kijk dan eens op Groen, grond en infra (loonwerk) – Zone.college (zonecollege.nl)