Berend Pastoor wordt nieuw bestuurslid Zone.college

Berend Pastoor wordt per 1 mei a.s. lid College van Bestuur van Zone.college. Samen met voorzitter Karin Pullen vormt hij het College van Bestuur.

Veelzijdig en ervaren
Drs. Berend Pastoor (1966) heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Hij heeft ruime ervaring in de groene sector en het agrobedrijfsleven. Momenteel is hij algemeen directeur bij de Federatie Particulier Grondbezit, een vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland. Tevens is hij commissaris bij Countus accountants en adviseurs en bij de Rabobank organisatie. Eerder werkte hij bij LTO-organisaties, onder andere als directeur belangenbehartiging. Als toezichthouder heeft hij ervaring opgedaan binnen zowel het vo- als het mbo-onderwijs. Zijn huidige functie als lid raad van toezicht ROC Friese Poort vervalt met zijn nieuwe betrekking als bestuurslid van Zone.college.

Koers
Berend Pastoor vormt samen met voorzitter Karin Pullen het College van Bestuur van Zone.college. Jan Brink, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Wij zijn blij dat we in Berend Pastoor een nieuw bestuurslid hebben gevonden, die de ingezette koers van Zone.college verder kan uitdragen en versterken. We zien in Berend een resultaatgerichte teamspeler met veel ervaring, die zowel binnen Zone.college als in contacten met de externe partners, de verbinding kan versterken.”