Bij Zone.college zit groen en regionaal in het DNA

AOC Oost en Groene Welle gingen vanaf dit schooljaar samen verder als één nieuwe groene onderwijsorganisatie: Zone.college. Bestuursvoorzitter Willem Huiskamp spreekt van een organische fusie; ‘van onderop’ ontstaan uit samenwerking tussen docenten.

Met ruim zevenduizend leerlingen verdeeld over acht locaties levert het Zone.college vmbo, mbo en cursus- en contractonderwijs in Oost-Nederland. Volgens Huiskamp is de fusie een logisch sluitstuk. Niet alleen doordat docenten al jarenlang samenwerkten aan kwaliteitsverbetering in het groene onderwijs. Het groene bedrijfsleven vraagt om leerlingen die steeds breder zijn opgeleid.

‘Iemand die bijvoorbeeld veehouderij studeert, moet niet alleen veel van dieren weten, maar ook kennis hebben van zaken als antibiotica, uitstoot van ammoniak, bodembeheer en kunnen omgaan met zijn omgeving.’

Krimpregio’s

Nog een reden om te fuseren: de AOC-vestigingen van de fusieorganisatie Zone.college zitten vrijwel allemaal in krimpregio’s. Dat betekent op den duur minder aanbod van leerlingen.

‘Onze strategie is een palet aan keuzedelen brengen, terwijl we de mogelijkheid om op onze opleidingen te specialiseren willen behouden’ aldus Willem Huiskamp

Dat is nog niet te merken aan de instroom voor de opleidingen voor de primaire sectoren. ‘Het enthousiasme om boer of tuinder te worden is nog voldoende aanwezig. We bieden een integrale opleiding waarbij ook bijvoorbeeld lessen burgerschap horen.’ De veehouderijopleidingen zijn geconcentreerd in Almelo en de plantaardige leertrajecten in Zwolle.

Gespreid opleidingsaanbod

Het gezicht van het groene onderwijs in Oost-Nederland hoeft volgens Huiskamp niet te lijden onder de laatste schaalsprong. ‘We blijven regionaal en groen georiënteerd, dat zit in onze DNA, en leveren volwaardige opleidingen. Aan het groene onderwijs de uitdaging om die positie in de regio te behouden. Door de concentratie van opleidingen wordt een mooi gespreid opleidingsaanbod gerealiseerd.’

Het algemeen beroepsonderwijs in Oost-Nederland zit in het zelfde schuitje. Onder het motto ‘samen sterk’ zoekt het Zone.college daarom ook toenadering tot deze ‘grijze’ vmbo- en mbo-opleidingen, zodat leerlingen in de groene studierichtingen hun kennis modulegewijs kunnen verrijken met nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld bij loonwerk met ICT en drones.

Kopstudies

Daarnaast worden aparte mbo-leertrajecten als kopstudies aangeboden, zodat leerlingen voor hun einddiploma aanvullende modules kunnen volgen zoals bedrijfskunde of aan een project deelnemen als de Kenniswerkplaats Achterhoek.

‘Onze strategie is een palet aan keuzedelen brengen, terwijl we de mogelijkheid om op onze opleidingen te specialiseren willen behouden. Als je geen stevige en innovatieve opleidingen weet aan te bieden, dan ben je weg.’
Huiskamp merkt op dat het groene vmbo en mbo minder last hebben van leerlingendaling in Oost-Nederland dan verwacht. ‘We liften mee op de trend van groen en gezond. De kunst is deze leerlingen vanuit het vmbo vast te houden.’

Bron: Nieuwe Oogst (www.nieuweoogst.nu) 
Foto: Robin Britstra