Boerenwijsheid delen: Een duurzame samenwerking tussen Melkveebedrijf Wilpshaar-Beukeveld en Zone.college

In Venebrugge runnen Erwin en Dimphie Wilpshaar sinds 2008 met passie hun melkveebedrijf met honderd koeien. Na elf jaar als rundveespecialist bij een voerleverancier gewerkt te hebben, kregen zij de kans om in te stappen in een bestaand melkveebedrijf. Onlangs spraken we met Erwin over de succesvolle samenwerking met Zone.college en de waardevolle ervaringen die ze delen met studenten.

Samenwerking met Zone.college
Al drie jaar werken de Wilpshaars samen met Zone.college, waarbij studenten vier tot vijf keer per jaar een kijkje nemen op het melkveebedrijf. Erwin legt uit dat de samenwerking begon toen Zone.college hen benaderde om een specifiek onderdeel, in dit geval hygiëne, dieper te behandelen. De studenten krijgen theoretische kennis op school en passen dit op het bedrijf toe, waar ze de praktijkervaring opdoen.

Begeleiding van studenten
Volgens Erwin draait het om het tonen van de dagelijkse gang van zaken op het bedrijf, met de nadruk op hygiëne en de praktische toepassing ervan. De studenten worden in twee groepen verdeeld en beoordelen de effectiviteit van de toegepaste hygiënemaatregelen, waarbij eerlijkheid hoog in het vaandel staat.

Hoewel Erwin erkent dat niet alle theorie even praktisch is in de dagelijkse bedrijfsvoering, benadrukt hij het plezier dat hij en zijn vrouw beleven aan het begeleiden van de studenten. Hij beschouwt het als een investering in de toekomst, waarbij hij zijn eigen ervaringen deelt en de studenten de kans geeft om theorie aan praktijk te koppelen.

Bijdrage aan de toekomst
Op de vraag of de samenwerking hen directe voordelen oplevert, geeft Erwin aan dat het niet primair gericht is op bedrijfsvoordeel, maar eerder op het bijdragen aan het leerproces van de studenten. Het breed inzetten van studenten bij verschillende bedrijven, ongeacht hun opleiding, vindt hij van onschatbare waarde voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Tot slot, Erwin zou graag zien dat de onderwerpen waarmee de studenten bij hem op het bedrijf aan de slag gaan, meer variatie kennen. Hoewel hygiëne een belangrijk thema is, zou hij het waarderen om af en toe een ander onderwerp te behandelen.

Melkveebedrijf Wilpshaar-Beukeveld is niet alleen een toonbeeld van een goed draaiend bedrijf, maar ook een voorbeeld van hoe samenwerkingen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van toekomstige professionals in de agrarische sector.