Bomen planten voor een gezondere aarde

Studenten Tuin & landschap hebben onlangs in Lelystad verschillende bomen geplant in het kader van de lesmodule ‘Landschappelijke beplanting’. Ze deden dit op het terrein van de WUR, dat is aangewezen als projectobject rondom onderzoek naar klimaat adaptieve beplanting (CO2 neutraal).

Met het planten van de bomen wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen, waaraan 200 landen zich hebben verbonden. De actie is een initiatief van MyEarth Evolution, dat zich (onder meer door het planten van bomen) inzet voor een toekomstbestendige aarde.

Beplanting haalt CO2 uit de lucht door huidmondjes aan de onderkant van het blad. Deze opgenomen CO₂ uit de lucht wordt omgezet in hout en in bomen en struiken opgeslagen. Dubbele winst: minder CO2 en een groene woon- en leefomgeving.