Chris Huijgen nieuwe locatiedirecteur vmbo Zwolle

Chris Huijgen (39) is vanaf 1 januari 2020 de nieuwe directeur van vmbo-locatie Zwolle. Hij volgt daarmee Mark Nijenmanting op, die deze functie tot 1 januari combineerde met zijn directeurschap van de locatie in Enschede.

Chris Huijgen was vanaf 2010 werkzaam als manager van het departement Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Daar gaf hij leiding aan alle aspecten van de departementale bedrijfsvoering en heeft hij vorm gegeven aan de onderwijs- en onderzoeksorganisatie.

Chris heeft besloten zijn kennis en ervaring in te zetten voor het voorgezet onderwijs, vanuit de wens om het onderwijs sterk toekomst- en contextgericht te maken, een school voor leerlingen en docenten een aansprekend ‘thuis’ te laten zijn waar je kunt ontdekken wat je drijft en de schooltijd een periode te maken waarin je als leerling succesvol gedrag aanleert voor je latere leven. Als afgestudeerd Bioloog (Universiteit Utrecht) met een eerstegraads bevoegdheid en enkele jaren leservaring aan het begin van zijn carrière was Chris al bekend met het VO, maar om zich goed voor te bereiden op de overstap van het WO naar VO volgt Chris momenteel de opleiding ‘schoolleider van betekenis’ bij MijnID.nu (onderdeel van Marant) en deed hij de afgelopen maanden ervaring op binnen Het Westeraam vmbo in Elst, onderdeel van De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam.