Corona-update: persconferentie 18-12-21

Het kabinet heeft vanavond een strenge lockdown afgekondigd. Dit betekent dat fysiek onderwijs voor zowel het voortgezet onderwijs, mbo als volwassenenonderwijs vanaf maandag 20 december tot en met in ieder geval 9 januari 2022 niet mogelijk is (met uitzondering van examens/tentamens (inclusief vavo)).

Leerlingen/studenten en hun ouders/verzorgers en cursisten worden via e-mail geïnformeerd over de maatregelen en wat dit betekent voor de concrete invulling van het onderwijs. Kijk op zone.college/corona voor meer informatie.