"De meeste studenten vinden het de leukste dag van de week"

Zone.college biedt een brede keuze aan mbo-opleidingen en wil die zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt én de studenten. Zo is ‘praktijk-rijk leren’ een belangrijke pijler geworden in het mbo-onderwijs van Zone.college. Ook binnen de opleidingen Groen, grond & infra wordt veel gebruik gemaakt van de expertise van het bedrijfsleven en kunnen studenten aan de slag in de echte beroepspraktijk. 

Rolf Klooster is als docent bij de opleiding Groen, grond & infra (GGI) van Zone.college erg enthousiast over het idee van praktijk-rijk leren. Dat komt waarschijnlijk ook doordat hij zelf van huis uit de praktijk goed kent. “Ik ben opgegroeid bij een agrarisch bedrijf dat ook loonwerk aanbiedt en daar werk ik ook nog steeds een paar dagen in de week. Voor het lesgeven ben ik gevraagd toen de vorige docent Loonwerk in Hardenberg een andere baan kreeg. Het beviel van beide kanten goed en zo is het de afgelopen jaren uitgebreid tot drie, soms zelfs vier dagen in de week. De afwisseling bevalt me prima.”

Hoe ziet praktijk-rijk leren eruit?
“Het komt erop neer dat studenten de theorie die ik op school in mijn lessen bespreek in de praktijk kunnen brengen bij echte bedrijven. In principe hebben de studenten één dag in de week praktijkles bij een bedrijf, in groepjes van maximaal acht. De lessen worden verzorgd door mensen die bij dat bedrijf werken. De meeste studenten vinden het de leukste dag van de week. Het is toch geweldig dat iemand van een loonbedrijf tijd vrijmaakt om jou in alle rust van alles uit te leggen en te laten zien, en dat je kennis kunt maken met van die grote machines. En het mooie is: in deze fase mag je nog fouten maken, en ook daar leer je van. Dat geeft vertrouwen, en zo wordt de stap naar een stage straks makkelijker.”

Student aan het woord
“Voor de praktijklessen van mijn opleiding kom ik bij allerlei loonbedrijven en zie ik veel aspecten van het beroep waarvoor ik studeer. De aansluiting op de theorielessen is goed, en daardoor voegt het zeker iets toe aan wat ik op school leer. Ook is het een mooie manier om kennis te maken met bedrijven waar ik misschien later wel kan gaan werken. In het eerste jaar hadden we een aantal van de lessen samen met studenten Veehouderij en dat vind ik een goede zaak, want zo leer je het vak echt in de breedte kennen.” Bram Rekers, tweedejaars BBI niveau 4

Hoe kom je tot een goede aansluiting tussen theorie en praktijk?
“Dat is een kwestie van goede contacten en regelmatig overleg met de praktijkbedrijven. Zij moeten weten waar wij op school mee bezig zijn, zodat ze daarop kunnen inspelen. Als ik in mijn lessen bijvoorbeeld aandacht besteed aan het telen van suikerbieten, is het natuurlijk heel nuttig als zo’n praktijkdocent de studenten de volgende dag meeneemt naar een perceel waar ze op dat moment bieten aan het rooien zijn. Een goede afstemming is dus belangrijk. Gelukkig sta ik zelf met één been in de school en met één been in de praktijk. Ik ken de bedrijven waarmee ik samenwerk en daardoor kunnen we ook makkelijker goede afspraken maken.”

Is het moeilijk om praktijkbedrijven te vinden?
“Nee hoor, de meeste bedrijven werken er graag aan mee. Je moet natuurlijk wel mensen hebben die het lesgeven ook echt leuk vinden en er de meerwaarde van inzien. Gerard Tuin van Loonbedrijf Tuin in Balkbrug, een van onze praktijkbedrijven, zegt bijvoorbeeld altijd dat hij zijn kennis niet wil meenemen in het graf maar liever overbrengt op de nieuwe generatie. Trouwens, dat lesgeven levert de praktijkbedrijven zelf ook veel op. Ze blijven op de hoogte van wat er speelt bij de jeugd en bouwen via de studenten ook een mooi extra netwerk op.”

Student aan het woord
“Iedere woensdag is het voor ons tijd voor praktijk-rijk leren. We krijgen dan ’s ochtends les op school en gaan ’s middags naar een bedrijf. Daar vertelt een medewerker – vaak is het de baas – ons iets over zijn bedrijf en krijgen we te zien hoe daar in de praktijk wordt gewerkt. We zijn al bij allerlei bedrijven geweest, het is echt interessant om de verschillen te zien tussen bijvoorbeeld het houden van varkens en geiten. Bij een van de praktijkbedrijven heb ik zelfs ontdekt wat ik later graag wil gaan doen: klauwen bekappen!” | Megan de Leeuw, eerstejaars Veehouderij niveau 4

In het praktijk-rijk leren werken de opleidingen Groen, grond & infra en Veehouderij deels samen. Levert dat ook nog voordelen op voor de studenten?
“Inderdaad, op onderwerpen die zowel veehouders als loonwerkers aangaan, werken we samen. Je kunt dan denken aan gewasbescherming, bodem, bemesting en graslandbeheer. Het is mooi dat de studenten van de verschillende opleidingen elkaar op die manier leren kennen, want later in hun werkende leven zullen ze elkaar ook weer tegenkomen. En hoe leuk zal het niet zijn wanneer je als medewerker van een loonbedrijf bij een boerderij komt en daar iemand treft bij wie je in de klas hebt gezeten?”

Bedrijven aan het woord
Bij het praktijk-rijk leren in de opleiding Groen, grond & infra zijn verschillende bedrijven betrokken. Twee daarvan vroegen we naar hun ervaringen. Beide bedrijven zijn ook actief betrokken geweest in het traject rondom de samenwerking met de opleiding Veehouderij. Zij laten dus studenten uit beide richtingen samen kennismaken met hun bedrijf en werkzaamheden. 

  • ‘Als je kunt laten zien hoe het in de praktijk werkt, pakt het beter bij de studenten’ | Gebr. Poppink BV in Reutum | Lees verder
  • ‘De theorielessen sluiten tegenwoordig beter aan op de praktijk.’ | Hofmeijer in Voorst | Lees verder