‘De theorie is tot leven gekomen!’

‘Tijdens mijn stage bij Gildebor heb ik veel verantwoordelijkheid gekregen en dat vind ik belangrijk’, zegt de negentienjarige Luuk Wennink. De stagiair van het Zone.college is duidelijk in zijn sas met zijn kantoorwerkzaamheden op ’t Beukert en aan de Asveldweg. ‘Maar het buitenwerk vond ik het mooiste’, vertelt hij, ‘want ik wil eerst alles in de praktijk leren, voordat ik straks achter een bureau plaatsneem. Ik wil echt weten waar ik over praat.’

Luuk heeft zijn stage gedaan in het kader van de opleiding opzichter/uitvoerder Groene Ruimte en hij heeft gekozen voor de richting Groen & Cultuurtechniek. ‘Op school zat ik samen in de klas met leerlingen die de hoveniersopleiding doen’, legt Luuk uit, ‘maar ik vind juist het grovere werk met machines in de

Mooi vak en prima ervaring bij Gildebor
Luuk (r) met zijn werkcoach, uitvoerder én begeleider Jaco de Jong van Gildebor

publieke ruimte mooi.’

Tijdens zijn opleiding heeft hij vakken gevolgd als flora- en faunakennis, het werken met machines, de aanleg en het onderhoud van beplantingen en verhardingen én veilig werken. ‘Maar in het laatste jaar kwamen juist kantoorvakken als begroten, calculeren en offreren meer aan bod’, zegt Luuk. Ook lag de nadruk op leiding geven en het voeren van een goede administratie.

Afstudeeropdracht: aanleg en onderhoud
‘Al die theorie heb ik toegepast tijdens mijn afstudeeropdracht, waarbij ik bepaalde leerdoelen moest halen’, zegt Luuk. Zo heeft hij in een Hengelose wijk een aanlegproject uitgevoerd: het verwijderen van jeu de boules banen en het inzaaien van het perceel met gras.

Het onderhoudsproject waarvoor Luuk zich heeft ingezet was sinusmaaien. ‘Daarbij worden in fases paden in het groen gemaaid die een sinusvorm hebben. Dit natuurlijke beheer komt insecten ten goede, omdat de diertjes plekken houden om te schuilen en om op te warmen’, aldus Luuk. Verder heeft Luuk zelf meldingen afgehandeld zoals het verwijderen van een omgewaaide boom. Ook heeft hij geassisteerd bij het uitgraven van boomstobben.

Als hij de examenopdracht heeft afgerond zal hij op school een presentatie geven over het project: de laatste horde richting diploma! ‘De examinatoren kunnen dan nog lastige vragen gaan stellen’, zegt Luuk lachend.

Smaakt naar meer
Terugblikkend is hij erg blij met zijn stage. ‘Bij Gildebor wordt niet alles voorgekauwd, maar als ik vragen had kon ik natuurlijk terecht bij collega’s. Ik heb mogen proeven aan alle facetten van het beheer, aanleg en onderhoud van de openbare (groene) ruimte. Ook heb ik me nog ingezet voor de bladcampagne en ben ik met de veegwagen mee geweest’, zegt Luuk, ‘de theorie op school is hier tot leven gekomen. Dat smaakt naar meer!’

Afgestudeerd? Word alumni!
Inmiddels heeft Luuk zijn diploma ontvangen en is hij officieel afgestudeerd. Ben je ook afgestudeerd aan Zone.college? Dan maak je vanaf dat moment deel uit van wat we met een mooi woord ‘Alumni’ noemen: groep van afgestudeerden. Wij blijven graag met jou in contact, omdat je nooit bent uitgeleerd. Meld je aan voor ons alumni netwerk via www.zone.college/alumni