Deelnemers omscholingsproject Groen in Enschede gecertificeerd

Na het volgen van een leerwerkproject van 10 weken hebben 10 deelnemers op donderdag 2 juni hun certificaat Groenmedewerker ontvangen. Ze kunnen direct het geleerde in de praktijk brengen en gaan aan de slag bij de aangesloten werkgevers.

De vraag naar groenmedewerkers is nog steeds groot. Er staan veel vacatures open. Begin dit jaar is daarom voor de tweede keer een omscholingsproject opgestart om instroom in deze sector te bevorderen. In dit project kan iedereen zonder ervaring in het groen aan de slag. Door een mooie samenwerking tussen Werkplein Twente, Leerwerkloket Twente, Actief Werkt! Techniek, Abeos  en Zone.college is dit versnelde omscholingsproject gerealiseerd en zijn de 10 kandidaten geslaagd voor hun opleiding tot Groenmedewerker.

Omscholingsproject met baangarantie
Het project bestaat uit een praktijkrijk lesprogramma met aansluitend een werkperiode van tenminste zes maanden. Zone.college heeft het lesprogramma ontwikkeld. Uitzendbureaus Actief Werkt! Techniek en Abeos hebben ervoor gezorgd dat alle kandidaten nu een arbeidscontract hebben voor in ieder geval een half jaar. Voor dit project zijn er door Leerwerkloket Twente scholingsvouchers ingediend bij het Twents Fonds voor Vakmanschap en RMT.

Certificaatuitreiking 2 juni
Donderdag 2 juni was een feestelijke dag voor de 10 deelnemers. Nadat eerst Wethouder Kampman nogmaals het belang van Leren en Werken ofwel een Leven lang Ontwikkelen in deze arbeidsmarkt heeft benadrukt werden daarna de certificaten aan de deelnemers uitgereikt. Flip Nagelmaker van Actief Werkt! Techniek heeft voor elke deelnemer een persoonlijk woordje geschreven en dit toegelicht. Al met al was het een hechte en trotse groep.

 

Uitreiking van de certificaten op de praktijklocatie aan de Boerderijweg 77 in Enschede