Delegatie ministerie OCW te gast bij Zwolse mbo’s

De vier Zwolse mbo-scholen gaven donderdag 29 februari een kijkje in de keuken. Die dag waren 65 medewerkers van de Directie MBO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te gast. In een dagvullend programma verdiepten zij hun kennis over het middelbaar beroepsonderwijs.

De Zw4lse (de samenwerkende vier Zwolse mbo’s) had het ministerie uitgenodigd voor dit werkbezoek. Het doel: bezoekers een actueel beeld geven van het dagelijkse reilen en zeilen van mbo-instellingen. En hen op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen in het mbo. Die informatie nemen de medewerkers van het ministerie mee in hun dagelijkse werk. Daarmee willen de Zw4lse en het ministerie de afstand tussen de dagelijkse onderwijspraktijk en de overheid verder verkleinen.

Nieuwste ontwikkelingen
De landelijke mbo-ambassadeur – Cibap-student Quillian Blom – heette de gasten uit Den Haag welkom. Hij vertelde vanuit zijn perspectief over mbo-onderwijs en vooral ook over het standbeeld dat vakmanschap in zijn ogen verdient.

Daarna gingen deelnemende ambtenaren in groepjes aan de slag. Van het vak burgerschap tot en met volwassenenonderwijs, en van technische innovaties tot en met de groeiende sociaal-emotionele functie van scholen: in workshops maakten zij kennis met de nieuwste ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Inspirerend
‘Het is altijd inspirerend in de praktijk te kijken. Mooi dat we dat op deze bijzondere dag met z’n allen hebben kunnen doen. Goed ook om te zien dat de scholen in deze regio zo intensief met elkaar samenwerken op vele punten en ook samen de schouders onder zo’n dag als vandaag hebben gezet’, aldus Henrike Karreman, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Over de Zwolse4
De vier Zwolse mbo’s (Cibap, het Deltion College, Landstede MBO en Zone.college) werken al jaren intensief samen in de Zw4lse. Bijvoorbeeld op gebied van voorlichting in het voortgezet onderwijs, het voorkómen van vroegtijdig schoolverlaten, en ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Met deze samenwerking versterken zij samen de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Zwolle.