“Een mooie kans om in aanraking te komen met de sector”

Zone.college biedt een bijzondere vorm van lesgeven waarin theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten: praktijk-rijk leren. Het idee is dat studenten en docenten zoveel mogelijk ‘naar buiten’ gaan om te ervaren hoe het er bij echte bedrijven aan toe gaat. De principes van praktijk-rijk leren worden ook toegepast in de opleidingen Veehouderij van Zone.college. Zo is Maatschap Blokland-Dasselaar in Albergen een van de bedrijven waar studenten de praktijk leren kennen.

De handen vol
Jan-Willem Blokland vertelt dat hij het bedrijf runt samen met zijn vrouw Hanneke. “Wij hebben 140 melk- en kalfkoeien, 80 stuks jongvee en 90 hectare grond. Omdat we daar met z’n tweeën de handen vol aan hebben, hebben we niet genoeg tijd om zelf praktijklessen te geven. Maar we vinden het praktijk-rijk leren wel belangrijk, daarom hebben we het bedrijf er beschikbaar voor gesteld. De lessen worden verzorgd door leraren van school. Zelf vertel ik de studenten af en toe alleen wat over de melkstal.”

Tussen de koeien lopen
De studenten komen een ochtend of middag op het bedrijf, aldus Jan-Willem. “Dan doen ze vaak eerst een blokje theorie in de kantine, waar wij voor koffie zorgen. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld grond, kalveropfok en koesignalen. Na de theorie gaan ze de wei in, tussen de koeien lopen. Als ze tijd overhebben, maken ze meestal ook wel een rondje over het bedrijf, dat vinden de studenten gewoon leuk. We hebben de afspraak dat ze overal mogen komen. Het Zone.college heeft hier op het bedrijf ook wel eens een introductiedag gedaan, voor jongelui die zich oriënteren op hun studiekeuze.”

De praktijk leert makkelijker
Waarom vindt Jan-Willem het praktijk-rijk leren eigenlijk zo belangrijk? “Zeker voor studenten die zelf niet van de boerderij komen, is het een mooie kans om op een positieve manier in aanraking te komen met de sector. En veel jongelui nemen dingen in de praktijk toch makkelijker op dan wanneer ze in de schoolbanken zitten. Ik vind het ook leuk om vragen te krijgen van studenten die hier rondlopen, bijvoorbeeld over waarom wij bepaalde dingen net iets anders doen dan zij het in de theorielessen hebben geleerd. Je kunt dan interessante discussies krijgen, en soms is dat voor mij ook weer leerzaam.”