Eerste mbo-praktijkverklaringen in Twente uitgereikt

Op vrijdag 10 juli zijn de eerste mbo-praktijkverklaringen in Twente uitgereikt. Voor werkenden of werkzoekenden zonder startkwalificatie -voor wie het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat niet direct haalbaar is- is een nieuwe leerroute in het mbo geïntroduceerd: de praktijkleerroute op maat.

De eerste vier deelnemers aan de pilot ‘praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo’ konden vandaag hun verklaring ophalen, twee deelnemers van Zone.college en twee deelnemers van ROC van Twente.  Voor twee van de vier deelnemers was de mbo-praktijkverklaring de opstap naar een vervolgopleiding. Zij hebben zich inmiddels aangemeld voor een mbo-opleiding.  Eén van de vier heeft een contract bij het leerbedrijf gekregen.

Leren in de praktijk
Deelnemers aan de pilot leren direct in de praktijk. Op basis van de vraag van de werkgever en de mogelijkheden van de deelnemer wordt gekeken welke werkprocessen uit het mbo-kwalificatiedossier de deelnemer bij een erkend leerwerkbedrijf zou kunnen leren en uitvoeren. Deze werkprocessen bestaan uit opdrachten waarbij vakvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden aangeleerd worden. De praktijkopleider van het leerwerkbedrijf ondersteunt de deelnemer daarbij en toetst aan het eind van de praktijkleerroute of hij of zij de werkprocessen goed kan uitvoeren. Bij positief resultaat krijgt de deelnemer voor die werkprocessen een mbo-praktijkverklaring.

Pilots door het hele land
Er zijn op dit moment 23 regionale en 3 landelijke pilots waar ervaring wordt opgedaan met ‘praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo’. Het betreft een praktijkleerroute met een aantal, van tevoren afgesproken werkprocessen van een mbo-opleiding. In Twente worden momenteel praktijkleerroutes aangeboden voor de profielen zorg & dienstverlening, groen, horeca & voeding en logistiek. De invulling van deze praktijkleerroutes is maatwerk, maar vaste componenten zijn begeleiding, een leerbaan bij een erkend leerbedrijf en een vorm van inkomen.

Partners
Voor deze eerste pilot in Twente werken vele bedrijven en organisaties samen. Aan het samenwerkingsverband ‘Pilot praktijkleren met een mbo-verklaring Regio Twente’ doen mee: SWB, SOWECO, ROC van Twente, Zone.college, de 14 Twentse gemeenten, UWV, het Werkplein en Leren en Werken Twente. Zij werken samen met regionale bedrijven en landelijke instanties zoals de MBO Raad, NRTO, VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, Divosa, VNG, UWV, Cedris en SBB. In totaal kunnen 150 kandidaten meedoen aan deze eerste pilot. De evaluatie is begin 2021.