Geslaagde training Communicatieve en digitale vaardigheden voor Tiem

Zone.college verzorgt opleidingsprogramma’s voor bedrijven, die medewerkers willen helpen met het verbeteren van hun communicatieve en/of digitale vaardigheden. Afgelopen maanden mochten we een training op maat verzorgen voor 30 medewerkers van Tiem uit Zwolle. Tiem is een organisatie die mensen begeleidt naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. Alle deelnemers hebben het traject goed afgerond en een getuigschrift ontvangen. Het traject werd feestelijk afgesloten met taart.

Programma op maat
De training bestond uit 16 dagdelen. De medewerkers gingen in kleine groepen aan de slag met onderwerpen zoals je mening geven, opkomen voor jezelf, kwaliteiten en valkuilen, omgaan met agressie en complimenten geven, werknemersvaardigheden zoals hoe draag je op een positieve manier bij aan de werksfeer, afspraken nakomen, rekening houden met regels en procedures op het werk, een goede werknemer zijn, veilig werken en daarnaast het leren omgaan met de computer.

In de laatste bijeenkomst vroegen we de deelnemers naar hun ervaring. Enkele reacties:
“Ik heb geleerd hoe ik iets kan uitleggen en hoe ik rustiger kan praten en minder snel boos kan worden.”
“Ik durf nu te zeggen dat ik iets niet leuk vind, daar wordt dan op mijn werkplek rekening mee gehouden als het voor het werk ook mogelijk is. Dit durfde ik eerder niet.”
“Ik weet nu hoe ik om moet gaan met mensen die boos op mij worden en ik heb daardoor minder stress.”
Samen aan de slag gaan met de communicatieve en digitale vaardigheden draagt bij aan het creëren van een werkomgeving waar iedereen op een prettige manier kan werken en zich thuis kan voelen.

Subsidie Tel mee met Taal
De training Communicatieve en digitale vaardigheden werd deels bekostigd met de subsidie Tel mee met Taal. Tel mee met Taal is een subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidie is voor werknemers met een taal- of rekenniveau lager dan het referentieniveau 2F of een niveau digitale vaardigheden onder basisniveau 2. De nieuwe aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2023. De precieze voorwaarden worden later dit jaar bekend gemaakt.

Meer informatie
Wie meer informatie wil ontvangen over de opleidingsmogelijkheden en financiële regelingen kan contact opnemen met de afdeling Groei.zone.
E-mail: contact@zone.college
Telefoonnummer: 088 – 26 20 703